Zamiast symbolu & wiesz co wpisać

Zarząd M-ŚTO

Jacek Tabor – prezes jacektabor&poczta.onet.pl

Andrzej Dombrowski – wiceprezes adomb&wp.pl

Zbigniew Fijewski – wiceprezes zbigfi&wp.pl

Marcin Łukaszewicz – wiceprezes  lukaszewicz-m&wp.pl

Cezary Iwańczuk – wiceprezes  cezariwan&o2.pl

Szymon Kielan – wiceprezes  szymonkielan&o2.pl

Konto M-ŚTO: 02 2490 0005 0000 4530 8427 2870

Adres:
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
z siedzibą przy Kozienickim Parku Krajobrazowym,
ul. Radomska 7,
26-670 Pionki
tel./fax 48 612 34 41
msto&poczta.onet.eu

STATUTwięcej...

Zgodnie ze Statutem celem działania Towarzystwa jest ochrona fauny i flory, podejmowanie działań służących jej ochronie oraz rozbudzanie w społeczeństwie zainteresowań przyrodą. Cele te realizujemy poprzez; inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych, inicjowanie i koordynację projektów monitorujących stan awifauny, zbieramy dane dokumentujące stan i zagrożenia fauny i flory, propagujemy wszelkimi dostępnymi metodami wiedzę na temat rodzimej przyrody i jej ochrony, współpracujemy z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu przepisów ochronnych, inicjujemy działania zmierzające do objęcia ochroną prawną terenów i obiektów szczególnie cennych przyrodniczo, współpracujemy z innymi towarzystwami i instytucjami w kraju i za granicą, wydajemy i rozpowszechniamy publikacje naukowe i popularno-naukowe, filmy, nagrania, organizujemy zjazdy, szkolenia, konferencje i wyprawy naukowe.

Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne zostało założone przez dawnych działaczy Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego i Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny, którzy koordynowali monitoring awifauny nieprzerwanie od połowy lat 80., tj. jeszcze przed założeniem obu tych organizacji.

Do czasu powstania R-KTP i MTOF znacząca część badań z udziałem ornitologów-amatorów była w tej części Polski organizowana przez dwie współpracujące ze sobą instytucje: Muzeum Okręgowe w Radomiu (przy którym działał Klub Ornitologów Ziemi Radomskiej i Północnej Kielecczyzny) oraz Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska przy Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Akademia Podlaska). Tym samym M-ŚTO stanowi kontynuację tradycji obu tych instytucji oraz R-KTP i MTOF nie tyle w formie ciągłości organizacyjnej, ile w postaci ciągłości podejścia do badań awifauny i ciągłości dorobku tej samej grupy osób - animatorów ruchu ornitologów-amatorów, weteranów R-KTP i MTOF i jednocześnie założycieli M-ŚTO.

Wyniki prac terenowych są możliwie szybko upubliczniane, w dorocznych sprawozdaniach zamieszczanych w czasopiśmie faunistycznym KULON (wydawanym nieprzerwanie od roku 1996), jak również w postaci szczegółowych publikacji z intensywnych badań wykonywanych zgodnie z przyjętą metodyką (zamieszczoną w odpowiednich instrukcjach). Natomiast syntetyczne opracowanie stanu awifauny będzie podane w postaci monografii wydawanych co kilkanaście lat.

Na podstawie materiałów zgromadzonych od początku lat. 80. została wydana monografia „Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich”, a w opracowaniu znajduje się książka „Ptaki Niziny Mazowieckiej”. Formę biuletynu informacyjnego pełni biuletyn „Burhinus” wydawany od roku 1991.

PROJEKTY OCHRONIARSKIE OPRACOWANE PRZEZ CZŁONKÓW MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIEGO TOWARZYSTWA ORNITOLOGICZNEGO

Liderami M-ŚTO są osoby posiadające duże doświadczenie w realizacji projektów ochroniarskich. Niżej podajemy wykaz autorów i tytuły projektów, których pomysłodawcami i kierownikami byli obecni członkowie naszego stowarzyszenia:

Dr Sławomir Chmielewski – Ochrona stanowisk lęgowych kraski w Puszczy Pilickiej (z środków GEF/SGP UNDP).

Dr Sławomir Chmielewski – Program zintegrowanej ochrony pójdźki i wierzbowych zadrzewień śródpolnych (z środków GEF/SGP UNDP). W roku 1999 Program zdobył II miejsce w konkursie organizowanym przez „Henry Ford European Conservation Awards 1999” oraz II miejsce w konkursie Fundacji Sasakawa w roku 2000.

Dr Sławomir Chmielewski, Zbigniew Fijewski – Ochrona miejsc występowania cietrzewia na Kielecczyźnie, etap I. (z środków GEF/SGP UNDP, Ekofundusz).

Zbigniew Fijewski – Czynna ochrona rzeki Krasnej. Etap I, II. (z środków GEF/SGP UNDP, WWF Polska).

Zbigniew Fijewski – Czynna ochrona rzeki Krasnej – budowa kotłowni na biomasę w Zaborowicach, we współpracy z UG Mniów. Etap I, II. (z środków GEF/SGP UNDP).

dr hab. prof. UPH Siedlce, Artur Goławski – Aktywna ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych na Nizinie Mazowieckiej (kierownik projektu, 2000r.). Za ten projekt przyznano II nagrodę Ford Motor Company.

dr hab. prof. UPH Siedlce, Artur Goławski – Aktywna ochrona cietrzewia na Równinie Kurpiowskiej (kierownik projektu, 1998r.).

dr hab. prof. UPH Siedlce, Artur Goławski – Aktywna ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych w Polsce (kierownik projektu, 2001- do kwietnia 2002).

Mgr inż. Mieczysław Kurowski – Ochrona bociana czarnego na terenie woj. radomskiego. Współpraca WKP w Radomiu, ZOP PAN w Krakowie.

Mgr Jacek Tabor, mgr Tomasz Dzierżanowski, Zbigniew Fijewski – Program ochrony trzmieli w Polsce środkowej. W roku 2006 program zdobył II nagrodę fundacji Hewlett Packard „W harmonii z przyrodą” (z środków GEF/SGP UNDP, Ekofundusz).

Mgr Jacek Tabor, mgr Tomasz Dzierżanowski, Zbigniew Fijewski - Odtwarzanie bartnictwa – ochrona przyrody i staropolskiej tradycji (z środków GEF/SGP UNDP, WWF Polska).

Kontakt:
Sławomir Chmielewski – e-mail: sch6&wp.pl
Tomasz Dzierżanowski – e-mail: tomdz&op.pl
Zbigniew Fijewski – e-mail: zbigfi&wp.pl
Artur Goławski – e-mail: artgo1&ap.siedlce.pl
Mieczysław Kurowski – e-mail: m_kurowski&interia.pl
Jacek Tabor – e-mail: jacektabor&poczta.onet.pl

 

banerruch

Ilość odwiedzin

2894195
DzisiajDzisiaj232
WczorajWczoraj308
TydzieńTydzień540
MiesiącMiesiąc10075