Pakosław 

Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne rozpoczęło realizację Programu czynnej ochrony bagna "Pakosław" położonego w Krainie Gór Świętokrzyskich w okolicach Iłży.
Podjęcie działań było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Ekofundusz oraz zaangażowaniu wojewódzkich służb ochrony przyrody, a w szczególności Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Warszawie Pani Anny Ronikier-Dolańskiej.

Bagno "Pakosław" jest w chwili obecnej projektowanym obszarem siedliskowym sieci NATURA 2000. Chroni głównie największe w Polsce stanowisko niezwykle rzadkiej języczki syberyjskiej. Niestety w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego, obniżenia poziomu wód gruntowych, stanowisko to jest w zaniku. Już w połowie lat 80., ówczesny Konserwator Przyrody w Radomiu Pan Andrzej Kowalczewski, rozpoczął starania do objęcia ochroną rezerwatową tego terenu położonego w źródliskach rzeki Modrzejowicy. Powstały wówczas szczegółowe opracowania botaniczne (prof. Romuald Olaczek) oraz ornitologiczne (dr Przemysław Nawrocki), hydrologiczne oraz koncepcje i plany ochrony. Jednak duże rozdrobnienie struktury własnościowej nie pozwoliło zrealizować do końca tych planów.

Latem 2006 roku odbyło się z inicjatywy WKP w Warszawie Pani Anny Ronikier-Dolańskiej, spotkanie w terenie z przedstawicielami lokalnej społeczności, hydrotechników, botaników i ornitologów, mające na celu ponowne zainicjowanie czynnej ochrony bagna "Pakosław". Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne włączyło się w ten program organizując dalsze spotkania z lokalną społecznością, władzami samorządowymi, władzami województwa, hydrotechnikami, właścicielem sąsiednich stawów rybnych, odbiorcami biomasy z bagna. Równocześnie złożyliśmy aplikację po środki z Ekofunduszu.

Program ochrony bagna Pakosław polega głównie na odkrzaczeniu tego terenu poprzez usunięcie zarośli wierzb, osik i brzóz. Przewidujemy także poprawę lokalnych stosunków wodnych, akcję propagacyjną wśród miejscowych rolników w celu zachęcenia ich do dalszego wykorzystania odtworzonych łąk w ramach programów rolno – środowiskowych. Opiekunem naukowym nad programem jest prof. Romuald Olaczek. Równolegle w ramach zadań zleconych przez WKP w Warszawie prowadzona jest szczegółowa inwentaryzacja języczki syberyjskiej, badania hydrologiczne oraz pozyskiwane są nasiona przez Ogród Botaniczny PAN w Powsinie. W przyszłości planowane jest utworzenie na tym terenie rezerwatu przyrody.

Oprócz języczki syberyjskiej na tym terenie stwierdzono: goździka pysznego, wawrzynka wilczełyko, wierzbę czarniawą, listerę jajowatą, a z ptaków żurawie, trzmielojady, gąsiorki, podróżniczki oraz gniazdujące w pobliżu bociany czarne.

Odpowiedzialnymi za program ze strony M-ŚTO są: Zbigniew Fijewski i Tomasz Dzierżanowski.

koniec czerwca 2008

początek marca 2008

koniec lipca 2007

początek lipca 2007

Zdjęcia z prac jakie M-ŚTO wykonuje w ramach programu ratowania bagna.

Artykuł z "Gazety Wyborczej" o języczce syberyjskiej.

 

banerruch

Ilość odwiedzin

2821293
DzisiajDzisiaj319
WczorajWczoraj370
TydzieńTydzień2616
MiesiącMiesiąc5306