Góry Pieprzowe 

W Krainie Gór Świętokrzyskich niemal w sąsiedztwie Sandomierza znajduje się Rezerwat geologiczno-stepowy "Góry Pieprzowe" o powierzchni 18,01 ha.

Utworzony został w 1979 r. z myślą o ochronie unikalnych w Polsce wychodni bardzo starych geologicznie łupków ilastych pochodzących z środkowego kambru, a przede wszystkim z uwagi na występującą tutaj roślinność kserotermiczną z cennym, trawiastym zespołem ostnicy włosowatej. Ostnicy towarzyszy wiele rzadkich gatunków kserotermicznych, a także osobliwych przedstawicieli świata zwierząt, głównie owadów i pajęczaków. Znaną cechą rezerwatu jest obecność wielu gatunków dzikich róż, dzięki czemu nazywany jest "naturalnym rosarium".

Tego typu zbiorowiska nieklimaksowe narażone są na wyginięcie na skutek zarastania krzewami i drzewami. Sukcesja w rezerwacie "Góry Pieprzowe" w ostatnim czasie niemal całkowicie pochłonęła chronione siedliska, proces ten  niewątpliwie przyspieszył spływ nawozów z sąsiednich pól oraz zanik powszechnego niegdyś wypasu zwierząt gospodarskich. Wobec takiej sytuacji w latach 2006 i 2007 opracowano projekt ochrony rezerwatu i przystąpiono do wycinki drzew i krzewów, głównie robinii akacjowej, orzecha włoskiego, osiki, brzozy, sosny, tarniny, ligustru. Były to pierwsze tego typu prace na terenie rezerwatu.

W czasie trwania pierwszego etapu projektu wycięto drzewa i krzewy przewidziane do eliminacji zgodnie z planem ochrony rezerwatu. Mimo stosowania zabiegów chemicznych na większości powierzchni pojawiły się odrośla wyciętych drzew i krzewów. Pozostawienie rezerwatu w takim stanie  groziło ponowną ekspansją niechcianych gatunków.  Odpowiedzią na taki stan rzeczy było opracowanie i realizacja II etap projektu pn. "Ochrona siedlisk rezerwatu Góry Pieprzowe – Etap II". Fundacja EkoFundusz przyznała dotację MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIEMU TOWARZYSTWU ORNITOLOGICZNEMU na realizację projektu. Prace w rezerwacie prowadzono w roku 2009 r.

W czasie trwania II etapu projektu wycięto odrosty i wytransportowano poza teren rezerwatu z powierzchni ok. 15 ha. W trakcie wycinki zabezpieczano pnie przed ponownym pojawianiem się odrostów poprzez stosowanie środków chemicznych. Oprócz odrostów wycince poddano pozostałą część tarniny, ok 3 ha. Odsłonięte zostały cenne powierzchnie, które przylegają do zachowanych fragmentów porośniętych trawiastą roślinnością z ostnicą włosowatą. W okresie wysiewania się ostnicy zabrano nasiona i rozsiano na odkryty teren.

Oprócz drzew i krzewów jeszcze jedną rośliną, która wkracza na teren rezerwatu od strony pól i zajmuje cenne zbiorowiska roślinne jest nawłoć późna. Aby powstrzymać ten „pochód” zastosowano oprysk dolistny herbicydem, z pewnością na jakiś czas zostanie on powstrzymany.

Dzięki pracom odsłonięto też wychodnie łupków kambryjskich, które można podziwiać idąc wyznaczoną ścieżką edukacyjną. Ornitologicznym akcentem projektu było umieszczenie tablicy z sylwetkami ptaków na punkcie widokowym Gór Pieprzowych skąd można podziwiać ich wędrówki nad doliną Wisły.

M-ŚTO

banerruch

Ilość odwiedzin

2821285
DzisiajDzisiaj311
WczorajWczoraj370
TydzieńTydzień2608
MiesiącMiesiąc5298