Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
zaprasza na

I ZIELONE SYMPOZJUM W ROGOWIE

które odbędzie się w dniach

6-7 kwietnia 2020 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:

Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki wiatrowej na populacje chronionych gatunków ptaków

Założenia

W okresie dwóch dekad turbiny wiatrowe stały się częstym elementem krajobrazu Polski. Mimo to przyrodnicze skutki ich obecności pozostają słabo rozpoznane. Oczekiwany, dalszy rozwój zielonej energetyki winien się odbywać w sposób zrównoważony, uwzględniający cele gospodarcze, ale także potrzeby ochrony przyrody, w tym także ochrony gatunkowej ptaków.
Sympozjum poświęcone jest uaktualnieniu wiedzy i wymianie krajowych doświadczeń w zakresie oddziaływań energetyki wiatrowej na szczególną składową zasobów przyrodniczych, jaką stanowią ptaki. Minimalizowanie zagrożeń związanych z farmami wiatrowymi dla ptaków wymaga podejścia w sposób usystematyzowany, oparty na zarządzaniu ryzykiem oraz na aktualnej wiedzy naukowej. Oszacowanie ryzyka w czasie i przestrzeni oraz wykorzystanie dostępnych narzędzi analitycznych i technicznych umożliwiają efektywne łagodzenie negatywnych oddziaływań. Zamierzeniem Sympozjum jest interdyscyplinarne omówienie tych zagadnień.

Celem Sympozjum jest przegląd i analiza następujących zagadnień:

  • stan krajowych badań ornitologicznych na farmach wiatrowych
  • zdefiniowanie obszarów konfliktów
  • ryzyko dla ptaków szponiastych na farmach wiatrowych
  • populacje ptaków i zmiany klimatyczne
  • stosowane metody łagodzenia ryzyka
  • metody i systemy odstraszania
  • wyłączanie czy odstraszanie, zarządzanie siedliskami
  • monitorowanie aktywności i śmiertelności ptaków

Charakter sympozjum i uczestnicy

Sympozjum ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie oddziaływań elektrowni wiatrowych na ptaki, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków szponiastych. Przeznaczone jest dla pracowników sektora energetycznego i przyrodników, pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, leśników, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem zielonej energetyki.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://cepl.sggw.pl/konferencja/zielone_sympozjum

Zapraszamy!

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów

banerruch

Ilość odwiedzin

2821278
DzisiajDzisiaj304
WczorajWczoraj370
TydzieńTydzień2601
MiesiącMiesiąc5291