Stan inwentaryzacji przedstawia się następująco:

Gawron - stan prac 2014.Gawron - stan prac 2014.

Zachęcam wszystkich do deklarowania się na rok 2015, w załączeniu plik excela, minimum to skontrolowanie 1 całej gminy.

Wszyscy uczestnicy akcji będą wymienieni w podziękowaniach, osoby które skontrolują w całym okresie inwentaryzacji (czyli do 2016) min. 5 powiatów wejdą do składu autorskiego opracowania podsumowującego gawrona na Mazowszu.

W przypadku osób które skontrolują jeden cały powiat M-ŚTO gwarantuje zwrot kosztów za paliwo – kwota ryczałtowa to 300 zł/powiat i publikacje wyników z powiatu w KULONIE.

Zachęcam do udziału w Akcji.

Sławomir Chmielewski