Kilkuletnie starania członków Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego zakończyły się sukcesem http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000358&type=2. Przypomnę, że w połowie 2008r nasze Stowarzyszenie, z pomocą OTOP, tu szczególne podziękowania dla kol. Jarka Krogulca, zgłosiło ten obszar na nową Shadow List ("lista cieni") (patrz załącznik SDF projekt). W roku 2010 obszar został wpisany na listę Ostoi IBA (patrz szczegóły na str. 459 opracowania "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce", pod red. Tomka Wilka).

W latach 2010-2011 członkowie M-ŚTO we współpracy z BULiGL w Warszawie przeprowadzili szczegółową inwentaryzację ornitologiczną tego obszaru, skorygowano granice oraz ustalono listę kluczowych gatunków, i tu kieruję podziękowania dla kol. Maćka Szczygielskiego za konstruktywną współpracę. Aktualnie dla tego obszaru opracowywane są na zlecenie GDDKiA zadania ochronne.
Dziękuję wszystkim tym którzy wsparli nas w działaniach, przekazali swoje obserwacje, i w efekcie ten cenny obszar został wpisany na listę obszarów Natura 2000.

Sławomir Chmielewski