Rezerwat przyrody o torfowisku przejściowym i wysokim, utworzony w 2001 roku, znajduje się we wschodniej części gminy Policzna niedaleko wsi Antoniówka, Franków i Patków.

Zajmuję powierzchnię 168,94 ha, z licznie występującymi torfiankami o różnej wielkości i głębokości, jest to teren praktycznie bezleśny na której występuje duża liczebność roślin a przeważnie torfowców. Obszar ten to jeden z największych bagiennych siedlisk w Puszczy Kozienickiej. Porą wiosenną po roztopach zimowych cały teren jest niedostępny dla człowieka, co sprawia, że przez kilka miesięcy jest torfowiskiem tajemniczym.

W rezerwacie stwierdzono występowanie 167 gatunków roślin naczyniowych z czego 33 gatunki są rzadko spotykane w Polsce, występuje np.: rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, bagno zwyczajne, widłaki wiele gatunków turzyc.

Teren swoją niedostępnością przyciąga dużo ptaków występuje tu żuraw, kobuz, błotniak stawowy i łąkowy, puszczyk, brzęczka, bąk, derkacz, rycyk, gęgawa, wodnik, perkozek, licznie występują kaczki: czernica, głowienka, krzyżówka, wiosną duże stada świstunów, bocian czarny jest częstym gościem na bagnach, bielik często obserwowany jest wiosną, myszołów włochaty zalatuje jesienną porą. Jesienią podczas zaczynających się migracji dużymi stadami rezerwat przyciąga żurawie i gęsi ogłaszając swoimi śpiewem koniec sezonu lęgowego.

Bursztynem całego rezerwatu jest z pewnością żółw  błotny gatunek zagrożony wyginięciem wpisany do "Polskiej czerwonej księgi zwierząt" objęty ochroną ścisłą, został reintrodukowany w ramach projektu "Aktywna ochrona żółwia błotnego w województwie mazowieckim".

Adrian Szafrański