Zespół Koordynacyjny (M-ŚTO) Badań Awifauny Niziny Mazowieckiej i Krainy Gór Świętokrzyskich proponuje udział w kolejnej ogólnoregionalnej akcji. Akcja tym razem dotyczy jesiennych liczeń ptaków na największych w regionie kompleksach łąkowo-pastwiskowo-bagiennch oraz wybranych fragmentach rozległych, odkrytych pól (gruntów ornych).  Proponujemy wykonanie liczeń siewkowych, głównie siewki złotej i czajki w okresie późnojesiennego przelotu 2007. OPTYMALNY termin liczeń został ustalony dla ptaków siewkowych, zwłaszcza siewki złotej.

Zgodnie z danymi literaturowymi najlepiej siewki liczyć dzień po pełni księżyca, jakkolwiek dopuszczalny jest okres: 5 dni przed i 5 dni po pełni. Najbliższe początki pełni księżyca przypadają na 26 październik oraz 24 listopad (2007) i właśnie wówczas siewki intensywnie żerują w nocy przy blasku księżyca natomiast w ciągu dnia zbierają się w duże stada na odpoczynek. W związku z tymi terminami PROPONUJEMY wykonanie porannych liczeń w dniach:

- 28 październik (27 X)
- 25 listopad (24 XI)

Posiadamy dobre rozpoznanie najważniejszych (w regionie mazowiecko-świętokrzyskim) miejsc odpoczynku dziennego siewek a są to generalnie noclegowiska wiosenne, które kontrolowaliśmy w ostatnich latach w ramach prac M-ŚTO. Inwentaryzacją obejmujemy zarówno wszystkie siewkowe (czajka, siewka złota, batalion, ...), jak i pozostałe gatunki objęte rejestracją w kartotece, ze szczególnym uwzględnieniem związanych z rozległymi otwartymi łąkami, polami: żuraw, gęsi, błotniaki oraz myszołów włochaty, myszołów zwyczajny, pustułka.
Poszczególne obszary (wielkość powierzchni należy ocenić w km2), które powinny być skontrolowane w ciągu jednego dnia (najlepiej w porze poranno-przedpołudniowej) w obu okresach: 28 X (lub 27 X) i 25 XI (lub 24 XI):

MAZOWSZE – powierzchnie obsadzone

oraz KRAINA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH – powierzchnie obsadzone

oraz mile widziane DODATKOWE PROPOZYCJE np. dolina Pisi, Utraty, Drzewiczki itp. nigdy nie kontrolowane w tym okresie!!!

UWAGA: wyniki badań, niezależnie od ich publikacji w Kulonie będą też udostępnione koordynatorowi poprzedniej krajowej akcji – Włodkowi  Meissnerowi z podaniem WSZYSTKICH NAZWISK przy odp. obszarze kontrolowanym.

W imieniu Zespołu Koordynacyjnego Badań Awifauny Niziny Mazowieckiej
Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego:
Andrzej Dombrowski, Piotr Pagórski, Jacek Tabor