Status. Notowany bardzo rzadko, stwierdzony 7 razy.

Po raz pierwszy w regionie odnotowano kazarkę na stawach w Siedlcach obserwując 28.07.1990 jednego ptaka (C. Pióro), a 1.-11.08.1990 dwa osobniki (C. Pióro, Z. Mazur, A. Dombrowski, M. Rzępała, A. Goławski). Prawdopodobnie 28 lipca nie dostrzeżono drugiego ptaka więc obie obserwacje potraktowano jako jedne stwierdzenie. Także 28.07.1990 w Modrzejowicach koło Radomia widziano 1 os. (J. Tabor). W dniach 23.-26.10.2003 zauważono samca na zb. Zegrzyńskim (J. Dyczkowski), a 05.04.2005 samicę w Tyrzynie nad Wisłą w pow. garwolińskim (A. Ł. Różycki, A. Buczyński). Ponadto, 01.-02.07.2005 obserwowano samca w Psarach koło Łowicza (M. Faber), 03.09.2005 widziano 1 os. w Jaktorowie w pow. grodziskim (J. i D. Gawrońscy), a 10.09.2006 schwytano 1 kazarkę w Ostrołęce (A. Górski, A. Sygula).

Kazarka jest gatunkiem często trzymanym w hodowlach i część stwierdzeń może dotyczyć uciekinierów z niewoli. Tym niemniej dowiedziono, że w Polsce mogą pojawiać się te kaczki w sposób naturalny (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

Artur Goławski

Literatura
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebnośc i zmiany. PTPP "proNatura". Wrocław.