Status. Skrajnie nielicznie zimująca lub sporadycznie zalatująca.

Rozmieszczenie i liczebność. Do końca roku 2005 widziano co najmniej 14 osobników w wielu pojawach. Podczas dwu dawnych obserwacji nie udało się wykluczyć mewy polarnej Larus glaucoides: dorosły 7.01.1962. i trzy młode 9.03.1965 (Tomiałojć 1990).

Pierwsze pewne stwierdzenie to dorosły widziany 20.01.1979. w Warszawie (Tomiałojć 1990). Następnie obserwowano 1 imm. (2 zima) 2.11 i 30.11.1991 w Warszawie-Kępa Zawadowska (J. Dyczkowski). Potem młodą (1 zima) obserwowano 27.01-27.02.1996 na warszawskim wysypisku śmieci pod Łubną koło Góry Kalwarii (M. Maniakowski i inni). Następna obserwacja jest bardzo późna: 24.05.1996 – 1 imm w Warszawie (P. Rowiński). 22.03.1997 1 imm (2.zima/2.wiosna) na Łubnej (M. Maniakowski, J. Dyczkowski, R. Tusiński), 28.12.1997. – 1 ad. w Nieporęcie na Zbiorniku Zegrzyńskim (J. Dyczkowski, J. Kowalczyk), dorosły 16-23.03.1999 w Łubnej (K.Kajzer i inni), ptak w szacie 1. zimy od 29.12.2001 do co najmniej 05.01.2002 w Warszawie i w Łubnej, gdzie obserwowano też dorosłego m.in.31.12.2001. (J. Dyczkowski i inni), młody pierwszozimowy  9.-21.11.2002 pod Łubną (J. Dyczkowski, C. Pióro, K. Lasocki), i czterokrotnie dorosłe tamże: 15.02. i 7.03.2003 (J. Dyczkowski, C. Pióro), 20.12.2003-13.03.2004 (C. Pióro i inni), 11.12.2004-26.02.2005 (T. Górny, M. Faber i inni) i 10-19.12.2005 (M. Sidelnik, M. Matysiak).

Oprócz tego, 28.11 i 14.12.2002 pod Łubną sfotografowano mewę w pierwszym roku życia, będącą hybrydem, prawdopodobnie mewy bladej i srebrzystej (C. Pióro, J. Dyczkowski i inni). Mieszańce mewy bladej i srebrzystej są regularnie spotykane w Europie północnej (Olsen i Larsson 2004).

Trend. Dawniej nie obserwowana. Od czasu rozpoczęcia regularnych kontroli pod Łubną 1-2 mewy blade widuje się tam każdej zimy (C. Pióro i inni).

Fenologia pojawów. Mewy blade obserwowano od 2.11. do 24.05., najliczniej od drugiej dekady grudnia do marca:

XI XII I II III IV V
2 6 5 4 4 0 1

Większość osobników zatrzymywała się przez kilka tygodni do trzech miesięcy. Niektóre ptaki przebywały zimą dłużej niż podano, ale obserwacji nie zgłoszono do Komisji Faunistycznej.

Obserwowano głównie pojedyncze ptaki, wyjątkowo  31.12.2001. na Łubnej były jednocześnie widziane – dorosły i młody. Wiek ptaków: obserwowano 8 dorosłych i 6 młodych, z czego 2 w pierwszej szacie zimowej i 3 w drugiej zimie życia.

Środowisko. Mewy blade obserwowano tylko w Warszawie i okolicach, głównie na Wiśle i wysypisku śmieci  pod Łubną. Ptaki zwykle przebywały w stadach zimujących mew, które przemieszczają się pomiędzy tymi miejscami. Wyjątkowo  dorosły ptak 28.12.1997. nadleciał na noclegowisko mew na Zbiorniku Zegrzyńskim z zachodu, być może ze śmietniska w Wyszogrodzie.

Podgatunki. L. h. hyperboreus Gunn., 1767.

Jerzy Dyczkowski

Literatura
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
Olsen K.M., Larsson H. Gulls of North America, Europe, and Asia. Princeton University Press  2004.