Diaporama - zielone oblicze Elektrowni Kozienice zdalna prezentacja nagrana na płyty DVD, przedstawia różnorodność świata roślin, zwierząt, bezpośredni wpływ Elektrowni na bytujące tu ptaki, ssaki, rzadkie węże, chronione owady, cenne storczyki, ciekawe zbiorowiska. Diaporama powstała dzięki współpracy M-ŚTO z Eneą Wytwarzanie Sp. z o.o. przy pomocy finansowej Fundacji Enea. Dziękujemy!.