Wystawa - bogactwo przyrodnicze Elektrowni Kozienice czyli odkrywamy nieznane oblicze największego w Polsce środkowo - wschodniej dostawcy energii elektrycznej. Dzięki wsparciu Fundacji Enea, wolontariuszy i pracowników Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. została zrealizowana wystawa prezentująca i charakteryzująca świat roślin, zwierząt, cenne zbiorowiska roślinne wykryte w obrębie Elektrowni i na sąsiadujących terenach.