M-ŚTO wspólnie z pracownikami Enea Wytwarzanie sp. z o.o. prowadzi cykl zajęć i prelekcji w szkołach i bibliotekach na terenie powiatu kozienickiego. Ich celem jest przybliżenie znaczenia Elektrowni Kozienice jako miejsca bytowania wielu rzadkich, cennych i chronionych gatunków roślin oraz zwierząt. Dotychczas gościliśmy w szkołach: SP nr 4 w Kozienicach, SP w Brzeźnicy, SP w Ryczywole, SP w Rozniszewie, Biblioteka Miejska w Kozienicach - filia na Osiedlu Energetyki.