M-ŚTO oraz Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wspólnie z okolicznymi szkołami uczestniczą w projekcie wywieszania budek rozrodczych dla nietoperzy. Opowiadamy o znaczeniu tych ssaków, prezentujemy bogactwo przyrodnicze okolic Elektrowni Kozienice. Jesień 2018.