abstract – no 26 2021

 • ZGRUPOWANIE PTAKÓW W OKRESIE LĘGOWYM W ROKU 2021 NA STAWACH RYBNYCH W SZOSTKU (NIZINA POŁUDNIOWOPODLASKA) – ZMIANY PO 30 LATACH
 • AWIFAUNA LĘGOWA KORYT WYBRANYCH RZEK CENTRALNEJ POLSKI
 • BATOZONELLUS LACERTICIDA (PALLAS, 1771) (HYMENOPTERA: POMPILIDAE) – A NEW RECORD IN THE MASURIAN LAKE DISTRICT
 • NOWE STANOWISKO SAWCZYNKI PIASKOWEJ PARNOPES GRANDIOR (PALLAS, 1771) (HYMENOPTERA: CHRISIDIDAE) NA POJEZIERZU MAZURSKIM
 • BOGATE STANOWISKO SMUKWY BIAŁOPLAMEJ SCOLIA SEXMACULATA (MÜLLER, 1766) (HYMENOPTERA: SCOLIIDAE) NA POJEZIERZU MAZURSKIM
 • GROMADNE NOCLEGOWISKA BŁOTNIAKÓW STAWOWYCH CIRCUS AERUGINOSUS W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM NA WYSOCZYŹNIE CIECHANOWSKIEJ
 • WYNIKI INWENTARYZACJI WŁOCHATKI AEGOLIUS FUNEREUS W KOMPLEKSIE LEŚNYM W ZACHODNIEJ CZĘŚCI NADLEŚNICTWA PRZASNYSZ
 • WYSOKA LICZEBNOŚĆ PUSTUŁKI FALCO TINNUNCULUS W DOLINIE MŁAWKI (NIZINA PÓŁNOCNOMAZOWIECKA) W ROKU 2020
 • NADRZEWNY LĘG PŁOMYKÓWKI TYTO ALBA W DZIUPLI LIPY SZEROKOLISTNEJ TILIA PLATYPHYLLOS
 • PLASTIC STRING CAUSING THE DEATH OF THE COMMON SWIFT APUS APUS
 • NIETOPERZE ODŁOWIONE W SIECI ORNITOLOGICZNE W PUNKCIE OBRĄCZKOWANIA PTAKÓW W DOLINIE ŚRODKOWEJ WISŁY
 • DROBNE SSAKI PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI PUSZCZY KOZIENICKIEJ NA PODSTAWIE ANALIZY DIETY PUSZCZYKA STRIX ALUCO
 • NOWE STANOWISKO ZĘBIEŁKA KARLICZKA CROCIDURA SUAVEOLENS W STAROMIEŚCIU (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE) NA GRANICY ZASIĘGU
 • ZIMOWANIE GACKA SZAREGO PLECOTUS AUSTRIACUS (FISCHER, 1829) W REZERWACIE PRZYRODY „NIETOPEREK”
 • SPRAWOZDANIE Z ZIMOWEGO MONITORINGU PTAKÓW NA OBIEKTACH WODNYCH NIZINY MAZOWIECKIEJ W STYCZNIU 2021 ROKU
 • JAKI BYŁ ORNITOLOGICZNY ROK 2020 NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ?

abstract – no 25 2020

 • PTAKI LĘGOWE KRAJOBRAZU ROLNICZEGO NA POBRZEŻU SZCZECIŃSKIM
 • ZMIANY LICZEBNOŚCI POPULACJI LĘGOWEJ BOCIANA BIAŁEGO CICONIA CICONIA W POWIECIE PIASECZYŃSKIM
 • WYSTĘPOWANIE DZIERLATKI GALERIDA CRISTATA WE WSCHODNIEJ POLSCE
 • BIOLOGIA I EKOLOGIA BIELIKA HALIAEETUS ALBICILLA W OKRESIE LĘGOWYM W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM
 • WIOSENNA MIGRACJA GĘSI NA RÓWNINIE KURPIOWSKIEJ W LATACH 2008-2020
 • WIOSENNE KONCENTRACJE PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH W DOLINIE GÓRNEGO LIWCA W LATACH 2007 I 2013
 • CHIROPTEROFAUNA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH W OKRESIE POZAZIMOWYM
 • OCCURRENCE OF VOLUCELLA ZONARIA (PODA, 1761) (DIPTERA: SYRPHIDAE) IN POLAND
 • PRÓBA DRAPIEŻNICTWA STADA SROK PICA PICA NA DOROSŁEJ SIERPÓWCE STREPTOPELIA DECAOCTO
 • NABUDYNKOWY LĘG KRĘTOGŁOWA JYNX TORQUILLA
 • NIETYPOWA LOKALIZACJA LĘGU BRZEGÓWKI RIPARIA RIPARIA
 • ORZESZNICA LESZCZYNOWA MUSCARDINUS AVELLANARIUS W POKARMIE LISA RUDEGO VULPES VULPES I KUNY LEŚNEJ MARTES MARTES W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
 • STWIERDZENIE NIEDŹWIEDZIA BRUNATNEGO URSUS ARCTOS W POKARMIE WILKÓW SZARYCH CANIS LUPUS Z TATR
 • JAKI BYŁ ORNITOLOGICZNY ROK 2019 NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ?

abstract – no 24 2019

 • ROZMIESZCZENIE I LICZEBNOŚĆ PÓJDŹKI ATHENE NOCTUA W ZACHODNIEJ CZĘŚCI NIZINY MAZOWIECKIEJ W LATACH 2016-2018
 • PTAKI LĘGOWE WYROBISK KRUSZYWA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI NIZINY POŁUDNIOWOPODLASKIEJ
 • GNIAZDOWANIE BRZEGÓWKI RIPARIA RIPARIA I ŻOŁNY MEROPS APIASTER W CENTRALNEJ POLSCE
 • PTAKI ZBIORNIKÓW POŻWIROWYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM W LATACH 2010-2011
 • AWIFAUNA LĘGOWA KORYTA RZEKI PILICY – STAN AKTUALNY I ZMIANY
 • PIERWSZE STWIERDZENIA SINICY NADBRZEŻNEJ AIOLOPUS THALASSINUS FABRICIUS 1781 (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
 • NOWE STANOWISKA TRAJKOTKI CZERWONEJ PSOPHUS STRIDULUS (LINNAEUS 1758) (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) NA NIZINIE PÓŁNOCNOMAZOWIECKIEJ
 • STWIERDZENIE ZGNIOTKA CYNOBROWEGO CUCUJUS CINNABERINUS (SCOPOLI, 1763) (COLEOPTERA: CUCUJIDAE) W PARKU MŁOCIŃSKIM W WARSZAWIE
 • MIEJSCA ŚPIEWU SAMCÓW DZIWONII ERYTHRINA ERYTHRINA W DOLINIE KOSTRZYNIA
 • PIERWSZE STWIERDZENIE MODRACZKA TARSIGER CYANURUS NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ
 • TRZECIE STWIERDZENIE ŚWISTUNKI ŻÓŁTAWEJ PHYLLOSCOPUS INORNATUS NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ
 • NAJWIĘKSZE STADO BERNIKLI RDZAWOSZYICH BRANTA RUFICOLLIS NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ
 • KARMIENIE DOROSŁEGO WRÓBLA PASSER DOMESTICUS, PRZEZ OKNÓWKĘ DELICHON URBICUM – PRÓBA INTERPRETACJI ZJAWISKA
 • PONOWNE GNIAZDOWANIE USZATKI BŁOTNEJ ASIO FLAMMEUS NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ
 • ŻYWE PISKLĘTA MYSZOŁOWA BUTEO BUTEO W LĘGACH BIELIKA HALIAEETUS ALBICILLA W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM
 • SPRAWOZDANIE Z ZIMOWEGO MONITORINGU PTAKÓW NA OBIEKTACH WODNYCH NIZINY MAZOWIECKIEJ W STYCZNIU 2019 ROKU
 • JAKI BYŁ ORNITOLOGICZNY ROK 2018 NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ?

abstract – no 23 2018

 • Zróżnicowanie śpiewów dziwonii Erythrina erythrina w Dolinie Kostrzynia w 2015 roku.
 • Różnice w preferencji miejsc gniazdowania u rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus i rybitwy czarnej Chlidonias niger w środkowo-wschodniej Polsce.
 • Ptaki lęgowe zabudowy mieszkalnej Siedlec.
 • Stan awifauny Jeziora Zgorzała w Warszawie po rekultywacji.
 • Płazy i gady Lasów Cisowsko-Orłowińskich.
 • Płazy i gady Lasów Suchedniowskich.
 • Pijawczaki z rodzaju Branchiobdella (Annelida: Clitellata) na raku szlachetnym Astacus astacus Linnaeus, 1758 z rzeki Mogielanki.
 • Zimowanie biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) w parkach warszawskich.
 • Nowe stanowisko babki marmurkowej Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) w Wiśle na wysokości Góry Kalwarii.
 • Pierwsze stwierdzenie cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis na Nizinie Mazowieckiej.
 • Pierwsze stwierdzenie srokosza stepowego Lanius excubitor homeyeri na Nizinie Mazowieckiej.
 • Trzecie stwierdzenie puszczyka uralskiego Strix uralensis na Mazowszu.
 • Występowanie ptaków wodno-błotnych na efemerycznym zbiorniku śródpolnym pod Zakroczymiem (Nizina Północnomazowiecka).
 • Pokarm uszatki Asio otus na zimowisku w Siedlcach.
 • Zimowy pokarm uszatki Asio otus na Równinie Łowickiej.
 • Obserwacja intensywnego żerowania gawrona Corvus frugilegus na nasionach słonecznika ogrodowego Helianthus annuus oraz wyliczenie jego letniego dziennego bilansu energetycznego.
 • Gniazdowanie sikory ubogiej Poecile Palustris w słupku ogrodzeniowym.
 • Nowe stanowiska orzesznicy leszczynowej Muscardinus avellanarius w Tatrach Zachodnich.
 • Nowe stanowiska popielicy Glis glis na Roztoczu Zachodnim.
 • Ssaki w diecie puszczyka Strix aluco w Woli Zadybskiej (Południowo-Wschodnie Mazowsze).
 • Sprawozdanie z projektu znakowania krzyżówki Anas platyrhynchos na obszarze Aglomeracji Warszawskiej w latach 2015-2018.
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2018 roku.
 • Jaki to był ornitologiczny rok 2017 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 22 2017

 • Ptaki lęgowe Lasu Golickiego koło Siedlec.
 • Awifauna lęgowa stawów rybnych w Rudzie w okresie 1980-2016.
 • Ptaki lęgowe zarastających turzycowisk na stawach rybnych koło Siedlec.
 • Zgrupowania lęgowe ptaków terenów otwartych Wilanowa.
 • Migracja ptaków wodno-błotnych na stawach rybnych w dolinie Bzury.
 • Jesienny pokarm uszatki Asio otus na Nizinie Mazowieckiej.
 • Zgrupowania biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) tarasu zalewowego Wisły w Warszawie.
 • Oblaczek granatek Amata phegea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) w Puszczy Kozienickiej.
 • Pierwsze stwierdzenie świstuna amerykańskiego Mareca americana na Nizinie Mazowieckiej.
 • Pierwsze pewne lęgi hełmiatki Metta rufina na Nizinie Mazowieckiej.
 • Kolejny lęg sóweczki Glaucidium passerinum w Ostoi Biebrzańskiej (PLB200006) i sytuacja gatunku na tym terenie.
 • Drobne ssaki w pokarmie sów (Strigiformes) w dolinie Bzury.
 • Nocek bechsteina Myotis bechsteinii jako ofiara uszatki Asio otus na Roztoczu Zachodnim.
 • Nowe pozazimowe stwierdzenie nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w Sudetach.
 • Stanowiska szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Eulamellibranchia: Unionidae) w środkowej Wiśle.
 • Stwierdzenie Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Veneroida: Corbiculidae) w środkowej Wiśle.
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2017 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2016 na Nizinie Mazowieckiej?
 • Uwagi o książce: Janiszewski T., Podlaszczuk P., Wojciechowski Z. (red.). 2014. Ptaki lęgowe OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001.

abstract – no 21 2016

 • Ptaki wodno–błotne Wisły poniżej Warszawy w rejonie Łomianek w różnych okresach fenologicznych w latach 1980-1981 i 2008-2009.
 • Skład pokarmu płomykówki Tyto alba w dolinie dolnej Noteci w roku 2002.
 • Zgrupowanie drobnych ssaków w podmiejskich lasach Bytomia na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco.
 • Drobne ssaki rezerwatu „Dębina I” na wschodnim Mazowszu na podstawie składu pokarmu puszczyków Strix aluco.
 • Rzadkie i zagrożone gatunki pająków w zbożach w województwie lubelskim.
 • Zimowanie czerwonki trzynastokropki Hippodamia tredecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) w Puszczy Kampinoskiej.
 • Nowe dane o biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Nnarodowego.
 • Nowe stanowiska smukwy kosmatej Scolia hirta (Hymenoptera: Scoliidae) na Nizinie Mazowieckiej.
 • Invasive Harlequin Ladybird Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) preyed by Black Redstart Phoenicurus ochruros.
 • Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) – nowe stanowiska na Wyżynie Małopolskiej i w Górach Świętokrzyskich.
 • Trawianka Perccottus glenii na wybranych  stanowiskach starorzeczy Wisły w Polsce i bagien pod Drohiczynem w Białorusi.
 • Duża liczba martwych zaskrońców zwyczajnych Natrix natrix na lokalnej drodze.
 • Zarys dynamiki liczebności szponiastych Accipitriformes i sokołowych Falconiformes w okresie pozalęgowym w krajobrazie rolniczym pod Siedlcami.
 • Jesienne przeloty ptaków wodno–błotnych nad środkową Wisłą w okolicach Konstancina-Jeziorny w 2015 roku.
 • Skład pokarmu uszatek Asio otus gniazdujących na terenie gminy Głuchów (środkowa Polska).
 • Magazynowanie pokarmu przez srokosza Lanius excubitor we wschodniej Polsce.
 • Duże grupy noclegowe błotniaków łąkowych Circus pygargus we wschodniej Polsce.
 • Gniazdowanie błotniaka łąkowego Circus pygargus w sąsiedztwie wiejskiej zabudowy.
 • Trzeci przypadek lęgu szablodzioba Recurvirostra avosetta na Nizinie Mazowieckiej.
 • Nowe stwierdzenie lelka Caprimulgus europaeus w Warszawie.
 • Występowanie Platypsyllus castoris (Ritsema, 1869) (Coleoptera: Leiodidae) i Stichorchis subtriquetrus, (Rudolphi, 1814) (Echinostomida: Paramphistomatidae) u bobra europejskiego Castor fiber w gospodarstwie rybackim Nowosiołki w Białorusi.
 • Stwierdzenie Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Veneroida: Corbiculidae) w Wiśle w Warszawie.
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2016 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2015 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 20 2015

 • Awifauna lęgowa obszaru Natura 2000 doliny Wkry i Mławki.
 • Zgrupowania lęgowe ptaków zasiedlających stawy rybne w Wildze w roku 1981 i 2014.
 • Awifauna lęgowa łęgu przystrumykowego nad Mogielanką w środkowej Polsce.
 • Awifauna lęgowa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Góra Dębowa koło Mławy.
 • Dynamika jesiennej wędrówki ptaków w krajobrazie rolniczym pod Radzyniem Podlaskim (Nizina Południowopodlaska).
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie garwolińskim w latach 1984 i 2015.
 • Zimowanie nietoperzy w małych podziemiach na północnym Mazowszu i w Puszczy Piskiej.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie mińskim w roku 2015.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus  w powiecie zwoleńskim w roku 2014.
 • Awifauna stawów rybnych w Szostku i Rudce w okresie zimowym 2012/2013.
 • Pierwszy przypadek lęgu wójcika Phylloscopus trochiloides na nizinie mazowieckiej.
 • Ścierwnik Neophron percnopterus nowym gatunkiem na Nizinie Północnopodlaskiej.
 • Obserwacje mewy bladej Larus hyperboreus w północno-wschodniej Polsce.
 • Pierwsze w Polsce stwierdzenie nocka dużego Myotis myotis w dziupli.
 • Nowe stanowiska nocka dużego Myotis myotis, nocka łydkowłosego M. dasycneme i borowiaczka Nyctalus leisleri na wschodnim Mazowszu i południowym Podlasiu.
 • Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda. 1761) (Orthoptera: Tettigonidae) w makroregionie Pojezierze Mazurskie (Polska północno-wschodnia).
 • Jaki był ornitologiczny rok 2014 na nizinie mazowieckiej?
 • Sprawozdanie z zimowego monitoringu ptaków na obiektach wodnych Niziny Mazowieckiej w styczniu 2015 roku.

abstract – no 19 2014

Zmiany liczebności wybranych lęgowych gatunków ptaków w tarasie zalewowym doliny dolnego Bugu w okresie 1984-2014.
Bocian biały Ciconia ciconia w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym doliny Narwi i jego otulinie w latach 1999-2014.
Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus w powiecie wołomińskim w latach 2012-2013.
Zgrupowania ptaków lęgowych zasiedlających parki w Siedlcach pomiędzy rokiem 1968 a 2008.
Występowanie w Polsce i rozpoznawanie „sokoła tundrowego” Falco peregrinus calidus.
Występowanie pliszki górskiej Motacilla cinerea na obszarze Wzgórz Opoczyńskich oraz Garbu Gielniowskiego.
Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w Warszawie w latach 2013-2014.
Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie węgrowskim w roku 2014.
Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie łukowskim w roku 2014.
Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie sokołowskim w roku 2014.
Wpływ zmiennych warunków hydrologicznych na liczebność kropiatki Porzana porzana i derkacza Crex crex w dolinie górnego Liwca w roku 2013.
Awifauna krajobrazu rolniczego Wzgórz Opoczyńskich w okresie zimowania w sezonie 2012/2013.
Obserwacja tokującego kurhannika Buteo rufinus na Nizinie Południowopodlaskiej.
Drugie stwierdzenie gniazdowania kormoranów Phalacrocorax carbo w Krainie Gór Świętokrzyskich.
Herpetofauna rezerwatu przyrody „Wolica” i terenów sąsiednich.
Herpetofauna rezerwatu przyrody „Oleszno”.
Historyczne stanowiska skójki gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788 (Unionoida: Unionidae) w rzece Mlecznej w Radomiu.
Stanowiska nęka świerszczojada Sphex funerarius (Gussakowskij 1934) (Hymenoptera: Sphecidae) na pojezierzu mazurskim.
Jaki był ornitologiczny rok 2013 na Nizinie Mazowieckiej?
Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2014.

abstract – no 18 2013

 • Awifauna tarasu zalewowego dolnego Bugu w okresie lęgowym w latach 1991-2000.
 • Awifauna obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi.
 • Zmiany liczebności ptaków lęgowych na stawach rybnych środkowej części Niziny Południowopodlaskiej pomiędzy rokiem 1966 a 2013.
 • Awifauna lęgowa wybranych stawów rybnych i zbiorników retencyjnych powiatu rawskiego.
 • Dynamika liczebności ptaków na Wiśle pomiędzy Dęblinem a Kępą Polską w sezonie pozalęgowym 2006-2007.
 • Dynamika liczebności awifauny w otwartym krajobrazie rolniczym Wzniesień Mławskich w okresie jesienno-zimowym.
 • Zimowanie ptaków w zabudowie wiejskiej i willowej na Równinie Kozienickiej.
 • Zimowanie nietoperzy Chiroptera w wybranych obiektach wolno stojących Frontu Fortecznego Łuku Odry i Warty.
 • Pierwszy przypadek lęgu pliszki tundrowej Motacilla flava thunbergi w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Pierwsze stwierdzenie aleksandretty obrożnej Psittacula krameri w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Pierwsze stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Krainie Gór Świętokrzyskich.
 • Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2013 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2012 na Nizinie Mazowieckiej?

abstract – no 17 2012

 • Zmiany liczebności pospolitych ptaków lęgowych Niziny Mazowieckiej w latach 2000-2011.
 • Awifauna lęgowa Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Dolina Liwca.
 • Dynamika awifauny w otwartym krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w okresie pozalęgowym.
 • Awifauna zbiornika Domaniów.
 • Pierwsze obserwacje „gęsi grenlandzkiej” Anser albifrons flavirostris w Polsce i problematyka terenowej identyfikacji tego podgatunku gęsi białoczelnej Anser albifrons.
 • Kręgowce w pokarmie puszczyka Strix aluco w Rezerwacie Bagno Jacka i na terenach przyległych.
 • Herpetofauna Rezerwatu Przyrody „Parkowe”.
 • Herpetofauna Parku Krajobrazowego Stawki.
 • Drugi przypadek lęgu szablodzioba Recurvirostra avosetta na Nizinie Mazowieckiej.
 • Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie siedleckim w roku 2012.
 • Występowanie smukwy kosmatej Scolia hirta Schrank, 1781 (Hymenoptera: Scoliidae) w okolicach Radomia.
 • Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) w Radomiu.
 • Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2012 roku.
 • Jaki był ornitologiczny rok 2011 na Nizinie Mazowieckiej?

banerruch

Ilość odwiedzin

2624202
DzisiajDzisiaj182
WczorajWczoraj353
TydzieńTydzień2058
MiesiącMiesiąc4739