SPIS TREŚCI

1strategianm.jpgOCHRONA OBSZARÓW WAŻNYCH DLA ZACHOWANIA FAUNY NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ

OCHRONA KRĘGOWCÓW I WYBRANYCH GRUP BEZKRĘGOWCÓW

PROGRAMY OCHRONY GATUNKÓW ZAGROŻONYCH

Koszt książki wraz z wysyłką – 25 zł. Wpłata na konto: Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. Radomska 7, 26-670 Pionki, nr: 37 1060 0076 0000 3200 0115 278