SPIS TREŚCI

 • Stańczykowska-Piotrowska A. – Wstęp
 • Dombrowski A., Kot H. – Geneza strategii ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej

1strategianm.jpgOCHRONA OBSZARÓW WAŻNYCH DLA ZACHOWANIA FAUNY NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ

 • Ronikier-Dolańska A., Rewucki M. – Ekologiczny system obszarów chronionych województwa mazowieckiego
 • Olech B., Owadowska E. – Ochrona fauny w Kampinoskim Parku Narodowym
 • Kot H., Starczewski C. – Nadbużańska Strefa Ekologiczna
 • Dombrowski A., Chmielewski S. – Unikatowe walory awifauny lęgowej doliny dolnego Bugu – zagrożenia i postulaty ochrony
 • Kot H., Dombrowski A., Kuczborski R., Mitrus C. – Waloryzacja awifaunistyczna Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu
 • Bukacińska M., Bukaciński D. – Zagrożenia ptaków gniazdujących na Wiśle środkowej
 • Kasprzykowski Z., Dmoch A. – Zagrożenia i stan ochrony awifauny doliny dolnej Narwi
 • Kasprzykowski Z. – Walory ornitologiczne doliny środkowej i dolnej Omulwi
 • Królak E., Korycińska M. – Wybrane grupy makrobezkręgowców rzeki Liwiec i jej dopływów
 • Jurkiewicz-Karnkowska E. – Zbiornik Zegrzyński jako jeden z ważniejszych obszarów dla ochrony różnorodności biologicznej na Mazowszu
 • Chmielewski S., Tabor J. – Koncepcja ochrony awifauny Zbiornika Sulejowskiego z uwzględnieniem wymogów jego eksploatacji
 • Chylarecki P. – Problemy ochrony awifauny rzecznej na przykładzie rezerwatu Wydma Mołożewska
 • Kołodziejczyk A. – Rezerwat krajobrazowy Jeziorko Czerniakowskie

OCHRONA KRĘGOWCÓW I WYBRANYCH GRUP BEZKRĘGOWCÓW

 • Kowalski M., Lesiński G. – Ssaki Mammalia – zagrożenia i ochrona
 • Dombrowski A. – Strategia ochrony ptaków Aves na Mazowszu
 • Olejniczak I., Boniecki P. – Ochrona płazów Amphibia i gadów Reptilia na Mazowszu
 • Przybylski M., Zięba G., Marszał L. – Zagrożenia i ochrona ryb Pisces i minogów Cyclostomata na Mazowszu
 • Strużyński W. – Raki w wodach Niziny Mazowieckiej
 • Stańska M. – Pająki Aranea Niziny Mazowieckiej – stan wiedzy, zagrożenia i formy ochrony
 • Łupiński D., Rzępała M. – Motyle dzienne Rhopalocera – zagrożenia i metody ochrony

PROGRAMY OCHRONY GATUNKÓW ZAGROŻONYCH

 • Dombrowski A. – Kulon Burhinus oedicnemus (L.)
 • Górski A. – Kraska Coracias garrulus L.
 • Kasprzykowski Z. – Cietrzew Tetrao tetrix (L.)
 • Kot H. – Bocian czarny Ciconia nigra (L.) na Nizinie Mazowieckiej w latach 1995-1996
 • Rzępała M., Kaługa I., Połutrenko G., Sokólska-Połutrenko M. – Bocian biały Ciconia ciconia (L.) na Nizinie Mazowieckiej – zagrożenia i czynna ochrona
 • Goławski A. – Program ochrony płomykówki Tyto alba (Scop.) na Mazowszu
 • Romanowski J. – Wydra Lutra lutra (L.)

Koszt książki wraz z wysyłką – 25 zł. Wpłata na konto: Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. Radomska 7, 26-670 Pionki, nr: 37 1060 0076 0000 3200 0115 278

banerruch

Ilość odwiedzin

2689643
DzisiajDzisiaj246
WczorajWczoraj473
TydzieńTydzień246
MiesiącMiesiąc2307