NFORMACJA OGÓLNA

o książce "Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich. Monografia faunistyczna" napisanej pod kierunkiem zespołu redakcyjnego w składzie: Sławomir Chmielewski, Przemysław Nawrocki, Zbigniew Fijewski, Marcin Polak, Jarosław Sułek, Jacek Tabor, Piotr Wilniewczyc.

1monografia.jpgOpracowanie monograficzne awifauny Krainy Gór Świętokrzyskich obejmuje okres od poł. XIX do 2000r. włącznie. Maszynopis składa się z 496 stron, ok. 200 map rozmieszczenia gatunków punktowych i atlasowych (czarno-białe), 41 tabel, 56 wykresów (czarno-białe), 32 zdjęć (kolor), wykazu literatury. Praca zespołowa została wykonana przez szeroki zespół autorski (21 osób). Zasadniczy trzon pracy stanowi omówienie składu i występowania ptaków na obszarze Krainy Gór Świętokrzyskich, uzupełniają je rozdziały przedstawiające historię badań na tym obszarze, metodę zbierania i opracowania materiałów oraz charakterystykę zoogeograficzną awifauny. Cennym uzupełnieniem jest rozdział opisujący ostoje i zagrożenia ptaków. Obserwacje gatunków rzadkich i trudno oznaczalnych posiadają akceptację Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej PTZool. Przedstawiona w Monografii charakterystyka awifauny podzielona została na dwa  zasadnicze okresy – "historyczny" i "współczesny". W okresie historycznym opisano szczegółowo występowanie ptaków opierając się na danych literaturowych od poł. XIX wieku do roku 1983, wykorzystano tam również niepublikowane prace magisterskie. Przegląd  stanu obecnego (lata 1984-2000) oparto zasadniczo na materiałach zebranych przez ponad 300 współpracowników terenowych. Prezentowany materiał stanowi pierwsze kompletne opracowanie monograficzne ptaków tej części Polski i wraz z dotychczas opublikowanymi podobnymi monografiami ptaków Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski oraz Karpat Wschodnich i Podkarpacia będzie kolejnym znaczącym wkładem na rzecz poznania awifauny Polski. Zebrano materiał solidny, który jasno został wyłożony w tabelach i na rycinach. Rzeczowo omówiono i zinterpretowano uzyskane dane.

Książka ta to cenne źródło wiedzy na temat awifauny Krainy Gór Świętokrzyskich. Jej odbiorcami będą nie tylko zoolodzy – ornitolodzy, ale również inni specjaliści, wśród nich leśnicy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, planiści, nauczyciele.

banerruch

Ilość odwiedzin

2689601
DzisiajDzisiaj204
WczorajWczoraj473
TydzieńTydzień204
MiesiącMiesiąc2265