"Od października 2009r. interweniujemy w sprawie pogłębiania rowów melioracyjnych na obiekcie Błota Brudzewickie. Teren ten znajduje się w graniach OSO Dolina Dolnej Pilicy i SOOP Dolina Pilicy. Nie przeszkadza to działającym na tym terenie spółkom wodnych wykonywać prace, które pod płaszczykiem "oczyszczania rowów" powodują degradację tego obszaru. Dla porównania w roku 1998 na tym terenie stwierdzono około 30 samców derkacza, w roku 2009 żadnego, aktualnie w roku 2013 zaledwie 8 samców".

POBIERZ PDF