(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 09.10, 5 os., st. Rydwa, Domaniewice, woj. łódzkie*. Matyjasiak Ł., Budyta A., Piasecki M. (1)

Bernikla białolica Branta leucopsis
– 30.10, 6 os., Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. (1)

Nur sp. Gavia sp.
– 13.10, 83-85; 93;25 os. na SE, ( w sumie 201-203 os.), Siedlce(m). Rzępała M. (2)

Nur czarnoszyi Gavia arctica
– 07.10, 1 ad., Zb. Domaniów. Tęcza R. (1)
– 15.10, 2 os., Arciechów, gm. Radzymin. Synowiecki J. (2)
– 16.10, 3 os., Zb. Domaniów. Tęcza R. (1)
– 16.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E., Kraska R. (1)
– 18-25.10, 1 juv., Skuszew, gm. Wyszków. Twardowski M.(1)
– 22.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 23.10, 1 os., Zb. Domaniów. Kuropieska R., Dziuba M., Tęcza R. (1)
– 23.10, 3 os., Zb. Jagodno, gm. Przytyk. Kuropieska R., Dziuba M., Tęcza R. (1)
– 25-27.10, 1 ad., Skuszew, gm. Wyszków. Twardowski M. i inni.(1)
– 27.10, 11 os., Skuszew, gm. Wyszków. Twardowski M., Miciałkiewicz R., Wacławik R. (1)
– 30.10, 1 os., Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. i inni. (1)

Nur rdzawoszyi Gavia stellata
– 13.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)

Ohar Tadorna tadorna
– 09.10, 2 juv., Zb. Rdzuchów. Sieczak K. (1)
– 23.10, 1 os., Zb. Rdzuchów. Kuropieska R., Dziuba M., Tęcza R. (1)

Cyraneczka Anas crecca
– 09.10, c.n. 450 os., Zb. Domaniów. Sieczak K. (1)

Krzyżówka Anas platyrhynchos
– 09.10, 2500 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A., Piasecki M. (1)

Płaskonos Anas clypeata
– 09.10, 150 os., st. Okret, Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A., Piasecki M. (1)

Czernica Aythya fuligula
– 09.10, 400 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A., Piasecki M. (1)

Ogorzołka Aythya marila
– 08.10, 6 os., Raszyn (gm.). Zawadzki J. (1)
– 13.10, 21;2 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 15.10, 11 os., Arciechów, gm. Radzymin. Synowiecki J. (2)
– 16.10, 5 os., Zb. Domaniów. Tęcza R. (1)
– 16.10, 11 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E., Kraska R. (1)
– 21.10, 12; 3 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)
– 21.10, 1 os., Rawa Maz. (m), woj. łódzkie. Sieczak K. (1)
– 23.10, 3 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. (1)
– 28.10, 3;25 os., Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. (1)
– 29.10, 2 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Rogowiec J. (1)
– 29.10, 1 os., j. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Rogowiec J. (1)
– 30.10, 6;8 os., Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. i inni. (1)

Markaczka Melanitta nigra
– 15.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Synowiecki J. (2)
– 16.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E., Kraska R. (1)
– 21.10, 3 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)
– 23.10, 14 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. (1)
– 23.10, 5 os. Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. i inni. (1)
– 28.10, 3;10 os., Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. (1)
– 29.10, 4 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Rogowiec J. (1)
– 30.10, 3;1 os., Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. i inni. (1)

Uhla Melanitta fusca
– 16.10, 2 os., Zb. Zegrzyński. Kraska R. (3)
– 21.10, 6 os., Rynia, gm. Nieporęt. Kozłowski D. (1)
– 23.10, 5 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. (1)
– 23.10, 2 os., Kock (gm.), woj. lubelskie. Stawarko-Petka J., Petka K. (5)
– 28.10, 3 os., Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. (1)
– 30.10, 2 os., Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. i inni. (1)

Lodówka Clangula hyemalis
– 21.10, 1 f, Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)
– 23.10, 1 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. (1)

Bielaczek Mergellus albellus
– 21.10, 1 f, Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Szlachar Mergus serrator
– 22.10, 3 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 23.10, 1 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. (1)
– 29.10, 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Rogowiec J. (1)

Perkoz rogaty Podiceps auritus
– 23.10, 2 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. (1)

Perkozek Tachybaptus ruficollis
– 08.10, 42 os., Raszyn (gm.). Zawadzki J. (1)

Czapla siwa Ardea cinerea
– 29.10, 127 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Rogowiec J. (1)

Orzeł przedni Aquila chrysaetos
– 25.10, 1 os., Horodnica, gm. Rokitno, woj. lubelskie. Mydlak J., Zalewski K., Łazeba A. (2)

Błotniak stawowy Circus macrourus
– 16.10, 1 juv., ok. Jaktorowa (gm.). Gawrońscy D. i J. (1)
– 23.10, 1 juv., pola ciechanowsko-przasnyskie. Murawski M. (1)
– 23.10, 1 juv., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. i inni. (1)

Drzemlik Falco columbarius
– 16.10, 1 juv., ok. Jaktorowa (gm.). Gawrońscy D. i J. (1)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
– 09.10, 1 ad., pola pod Przasnyszem. Murawski M. (1)
– 09-23.10, 1 juv., Zb. Domaniów. Synowiecki J., Tęcza R. (1)
– 13.10, 1 ad., Olszanka, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
– 28.10, 1 os., Kozienice (gm.). Molęda M. (3)

Kropiatka Porzana porzana
– 04.10, 1 os. gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Łyska Fulica atra
– 29.10, 720 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Rogowiec J. (1)

Przepiórka Coturnix coturnix
– 24.10, 1 os., gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus
– 22-28.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 06.10, 4 os., Wyspy Zawadowski. Matyjasiak Ł. (1)

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida
– 23.10, 3 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. i inni. (1)

Bekasik Lymnocryptes minimus
– 16.10, 1;1;1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)

Krwawodziób Tringa totanus
– 08.10, 2 os., Raszyn (gm.). Zawadzki J. (1)

Szlamnik Limosa lapponica
– 17.10, 1 os., Raszyn(gm.). Dobrzyński J. (3)

Siewnica Pluvialis squatarola
– 23.10, 30 os., Zb. Domaniów. Kuropieska R., Dziuba M., Tęcza R. (1)

Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
– 09.10, 5 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A., Piasecki M. (1)

Biegus zmienny Calidris alpina
– 02.10, 75 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Malik P., Muchowski W. (1)
– 09.10, 48 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A., Piasecki M. (1)

Biegus malutki Calidris minuta
– 16.10, 2 os., Zb. Domaniów. Tęcza R. (1)

Uszatka błotna Asio flammeus
– 07.10, 1 os., „Bagno Jacka”. Kopik J., Długosiewicz M. (1)

Dymówka Hirundo rustica
– 21.10, 10 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)
– 21.10, 3 os., Rynia, gm. Nieporęt. Kozłowski D. (1)
– 23.10, 1 os., Zb. Domaniów. Kuropieska R., Dziuba M., Tęcza R. (1)
– 23.10, 1;3;3;11 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. (1)
– 26.10, 1 os., Koróczówk-Kolonia, gm. Olszanka. Stefaniuk K. (2)

Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
– 02.10, 1 os. pola przasnysko-ciechanowski. Murawski M. (1)
– 09.10, 2 gł., Zb. Domaniów. Sieczak K. (1)
– 16.10, 1 os., gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus
– 01.10, 1 os., Poścień, gm. Chorzele. Murawski M. (1)

Pleszka Phoenicurus phoenicurus
– 07-08.10, 1 os., Warszawa. Dmoch A., Głowacki P. (1;4)

Gąsiorek Lanius collurio
– 07-13.10, 1 os., Warszawa. Dmoch A. i inni. (1;4)

Piegża Sylvia curruca
– 07-08.10, 1 os., Warszawa. Dmoch A., Głowacki P. (1;4)

Słowik szary Luscinia luscinia
– 14.10, 1 os., Warszawa. Żelichowska H. (2)

Kląskawka Saxicola rubicola
– 16.10, 1 f, ok. Jaktorowa (gm.). Gawrońscy D i J. (1)

Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
– 16.10, 1 os., ok. Jaktorowa (gm.). Gawrońscy D. i J. (1)

Piecuszek Phylloscopus trochilus
– 13.10, 1 os., N Mazowsze. Szczypiński P. (1)

Orzechówka Nucifraga caryocatactes
– 14.10, 1 os., Klonownica Duża, gm. Rokitno, woj. lubelskie. Mydlak J., Zalewski K., Juwko J. (2)

Rzepołuch Linaria flavirostris
– 16.10, 1 os., gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1.lista dyskusyjna M-ŚTO
2.Kartoteka Przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3.Ornitho http://www.ornitho.pl/
4. CLANGA http://clanga.
5. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne http://www.lto.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.

banerruch

Ilość odwiedzin

2608068
DzisiajDzisiaj156
WczorajWczoraj385
TydzieńTydzień1133
MiesiącMiesiąc10146