(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Ogorzałka Aythya marila
– 30.09, 1 os., Jaktorów (gm.). Gawroński J.(1)

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 09.09, 1 juv., otulina Kampinoskiego P.N. Matuszewski S. (4)

Orzeł przedni Aquila chrysaetos
– 05.09, 1 os., gm. Pacyna. Kałębasiak Ł. (6)
– 10.09, 1 os., Komnaty, gm. Huszlew. Rzępała M., Rzępała A., Pawłowski P. (2)

Myszołów włochaty Buteo lagopus
– 22.09, 1 os., Olszanka, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Kania ruda Milvus milvus
– 10.09, 1 os., Wierzejki, gm. Trzebieszów, woj. lubelskie*. Okliński W. (2)

Kobczyk Falco vespertinus
– 01.09, 9 juv., Pulwy. Dobrzyński J. (5)
– 03.09, 4 os., gm. Mordy. Cmoch M., Cmoch M. (2)
– 03.09, 6;20 os., gm. Rząśnik. Kaniewska-Skoczylas A., Gogołek T. (3)
– 04.09, 14 juv., Pulwy. Ślusarki K., Długosiewicz M., Kopik J. (1)
– 04.09, 3 juv., gm. Wyśmierzyce. Sieczak K. (1)
– 04.09, 2 juv., Wrzos, gm. Przytyk. Tęcza R., Dziuba M. (1)
– 08.09, 1 juv., Babsk, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie. Tabor J. (1)
– 08.09, 10 os., gm. Rząśnik. Wacławik P. (3)
– 10.09, 7 os., gm. Mordy. Cmoch M., Jejno J., Sikora d. (2)
– 14.09, 6;1 os., gm. Rząśnik. Wacławik P. (3)
– 18.09, 3 os., gm. Leoncin. Gogołek T. (3)

Drzemlik Falco columbarius
– 16.09, 1 os., Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 22.09, 1 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Przybiliński T. (6)
– 23.09, 1 m, Jaktorów (gm.). Gawroński J.(1)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
– 11-16.09, 1 os., gm. Brwinów. Wacławik P. i inni. (1;3)
– 17-21.09, 1 os., Zb. Domaniów. Synowiecki J. i inni.(1;2;3)
– 21.09, 1 os., dolina Wisły, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 22.09, 1 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Przybiliński T. (6)

Raróg Falco cherrug
– 11-12.09, 1 os., gm. Brwinów. Kraska R. i inni. (1;2;3;4)

Żuraw Grus grus
– 17.09, 3000 (przelot w ciągu 5 min.), gm. Garbatka Letnisko. Molęda M. (1)

Mornel Charadrius morinellus
– 03.09, 1 juv., Iłowo-Osada(gm.), woj. warmińsko-mazurskie. Kośmicki A. (4)
– 03.09, 1 ad.;1 juv., Narzym, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Kośmicki A. (4)
– 14.09, 1 juv., Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Czapiewski G., Szczypiński P. (4)

Kszyk Gallinago gallinago
– 15.09, 127 os., Zb. Domaniów. Malczyk P. (1)

Ostrygojad Haematopus ostralegus
– 02.09, 1 os., Warszawa. Synowiecki J., Piasecki M.(2)

Biegus rdzawy Calidris canutus
– 16.09, 1 os., St. Gutocha, gm. Baranowo. Murawski M. (1)

Piaskowiec Calidris alba
– 08.09, 1 os., Kępa Zawadowska, Warszawa. Kaniewska-Skoczylas A. (3)

Biegus zmienny Calidris alpina
– 15.09, 64 os., Zb. Domaniów. Malczyk P. (1)

Kamusznik Arenaria interpres
– 01.09, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 02.09, 1 os., Tomaszów Maz. (m.), woj. łódzkie. Tabor J., Kielan Sz. (1)
– 07.09, 1 os., Warszawa. Synowiecki J. (2)
– 07.09, 1 os., rz. Wisła. Matyjasiak Ł., Piasecki M. (1)
– 09.09, 1 os., gm. Kozienice. Tabor J. (1)

Szlamnik Limosa lapponica
– 03.09, 3 os., zb. Domaniów. Malczyk P. (1)
– 07.09, 1 os., rz. Wisła. Matyjasiak Ł., Piasecki M. (1)

Kulik wielki Numenius arquata
– 02-22.09, ~60 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Przybiliński T. (6)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 07.09, 1 ad., rz. Wisła. Matyjasiak Ł., Piasecki M.(1)
– 08.09, 1 juv., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (1)

Mewa romańska Larus michahellis
– 07.09, 1 os., Warszawa. Synowiecki J. (2)
– 07.09, 3 juv./imm., rz. Wisła. Matyjasiak Ł., Piasecki M. (1)

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
– 04.09, 1 juv., zb. Domaniów. Synowiecki J., Malczyk P. (1)
– 07.09, 1 os., Warszawa. Synowiecki J. (2)

Orlica Larus ichthyaetus
– 01-04.09, 1 juv., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. i inni. (1;4)

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
– 07.09, 1 os., Sarnów, Stanin. Dombrowski A. (1)

Pliszka górska Motacilla cinerea
– 09.09, 1 os., Gnojno, gm. Mszczonów. Matysiak M. (1)
– 09.09, 2 os., Zb. w Siczkach. Tabor J. (1)
– 15.09, 3 os., Zb. Borki, Radom. Tęcza r. (1)
– 21.09, 2 os., Chałupki Łaziski, gm. Orońsko. Tęcza R. (1)
– 29.09, 1 os., Warszawa. Rapczyński J. (1)

Pliszka żółta Motacilla flava
– 04.09, 300 os., Zb. Domaniów. Synowiecki J., Malczyk P. (2)

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
– 03.09, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Kaniewska-Skoczylas A., Gogołek T. (3)

Świergotek szponiast Anthus richardi
– 25.09, 1 os., Pulwy. Twardowski M., Sieńkowski P. (1)

Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
– 07.09, 1 os., Sarnów, Stanin. Dombrowski A. (1)
– 11.09, 1 os., Bzów, gm. Zbuczyn. Dombrowski A. (1)
– 12.09, 1 gł., gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Tabor J. (1)
– 13.09, 1 os., Wyspy Zawadowski. Matyjasiak Ł. (1)
– 14.09, 2 os., gm. Rząśnik. Wacławik P., Miciałkiewicz R., Skakuj K. (1)
– 15.09, 1 os., Patków, gm. Łosice
– 19.09, 1 os. gm. Wyszków. Twardowski m. (1)
– 26.09, 2 os., gm. Lesznowola. Dobrzyński J. (3)

Świstunka żółtawa Rhadina sibilatrix
– 28.09, 1 os., Królowa Wola, gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Tabor J. (1)

Raniuszek czarnobrewy Aegithalos caudatus europaeus
– 25.09, 1 os., dolina Drzewiczki. Sieczak K. (1)

Modraszka Cyanistes caeruleus
– 18.09, 80 os., Rumoka, Lipowiec Kościelny. Adamiak R., Antczak K. (2)

Orzechówka Nucifraga caryocatactes
– 10.09, 1 os., Cieleśnica, gm. Rokitno, woj. lubelskie. Mydlak J., Chwała A. (2)

Potrzeszcz Emberiza calandra
– 30.09, 370 os., okolice Grodziska Maz. Gawroński J. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1.lista dyskusyjna M-ŚTO
2.Kartoteka Przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3.Ornitho http://www.ornitho.pl/
4. CLANGA http://clanga.com/
5. Forum Przyroda http://forum.przyroda.org/
6. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.