(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Gęgawa Anser anser
– 11.08, 1200 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie*. Ślusarski K., Długosiewicz M. (1)

Kormoran mały Phalacrocorax pygmaeus
– 12.08, 8 os., st. Ruda, gm. Dęde Wielkie. Chróścik W. (3;4)
– 15.08, 2 os., st. Janowiec (gm.), woj. lubelskie. Traciłowska M., Ligęza S. (3)

Kania ruda Milvus milvus
– 29.08, 1 ad., Pulwy. Twardowski M. (1)

Kania czarna Milvus migrans
– 17.08, 2 os., N Mazowsze. Murawski M. (1)

Błotniak łąkowy Circus macrourus
– 23-25.08, 17 os.(noclegowisko), pola ciechanowsko-przasnyski. Murawski M. (1)

Kobczyk Falco vespertinus
– 23.08, 1 juv., Pulwy. Matyjasiak Ł., Budyta A. (1)
– 25.08, 2 juv., pola ciechanowsko-przasnyski. Murawski M. (1)
– 25.08, 4 os., Błota Brudzewickie. Kielan Sz. (1)
– 26.08, 1 juv. Jeziorzec ,gm. Rzeczyca. Tabor J. (1)
– 28.08, 6 os., Błota Brudzewickie. Tabor J. (1)
– 28,08, 4;13 os., gm. Rząśnik. Szczepankiewicz E. (1)
– 29.08, 41 os., Pulwy. Twardowski M. (1)
– 31.08, 1 os., dolina Radomki. Tabor J. (1)
– 31.08, 4 os., dolina Wiązownicy. Tabor J. (1)
– 31.08, 2 juv., Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny. Adamiak R. (2)
– 31.08, 1 juv., Podkrajewo, gm. Wiśniewo. Adamiak R. (2)

Czapla purpurowa Ardea purpurea
– 03-30.08, 1 os., st. Janowiec (gm.), woj. lubelskie. Traciłowska M., Ligęza S., Guziak H. (3)
– 31.08, 1 os., gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Czapla nadobna Egretta garzetta
– 04.08, 2 os., Zb. Domaniów. Tęcza R. (1)
– 11-13.08, 1 os., Zb, Domaniów. Wacławik i inni. (1;2)

Ślepowron Nycticorax nycticorax
– 16.08, 1 os., rz. Wisła, Warszawa. Gogołek T. (3)

Mornel Charadrius morinellus
– 20.08, 5 ad.+4 juv., pola ciechanowsko-przasnyskie. Murawski M. (1)
– 21.08, 6 ad., okolice Działdowa, woj. warmińsko-mazurskie. Antczak K., Adamiak R. (1)
– 24.08, Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie. Głowacki P, Hubik R., Guzik P. (4)

Kulik wielki Numenius arquata
– 26.08, 41 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak E. i Ł. (1)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
– 07.08, 1 os., Szyjki, gm. Glinojeck. Sosnowski S. (7)
– 13.08, 1 os., Zb. Domaniów. Synowiecki J., Tomaszewska J., Tomaszewski T. (2)
– 16.08, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 17.08, 3 os., Kurpie. Murawski M. (1)

Szablodziób Recurvirostra avosetta
– 26.08, 1 os., Wyspy Zawadowski. Kaniewska-Skoczylas A. (1)

Ostrygojad Haematopus ostralegus
– 03.08, 1 os., Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna. Rycak M. (1)
– 14.08, 2 os., Wyspy Zawadowskie. Jadacki J. (1)
– 15.08, 3 os., Wyspy Zawadowski. Kaniewska-Skoczylas A., Tabernecki K. (1)
– 15.08, 1 os., Warszawa. Kaniewska-Skoczylas A. (3)
– 16.08, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 16.08, 3 os., rz. Wisła,  gm. Józefów. Gogołek T. (3)

Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
– 19.08, 1 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Przybyliński T.(6)

Kamusznik Arenaria interpres
– 27.08, 1 os., Tomaszów Maz. (m)., woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)

Biegus rdzawy Calidris canutus
– 02-04.08, 1 os., Zb. Domaniów. Ślusarski K. i inni. (1)
– 30.08, 1 os., rz. Wisła. Matyjasiak Ł. (1)

Brodziec pławny Tringa stagnatilis
– 24-30.08, 1 juv.,  Konstancin-Jezirona (gm.). Matyjasiak  Ł. (1)

Orlica Larus ichthyaetus
– 10-16.08, 1 juv., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1;4)

Mewa romańska Larus michahellis
– 24.08, 1 ad., 4 juv., rz. Wisła. Matyjasiak Ł. (1)

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
– 03.08, 2 juv., Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna. Rycak M. (1)
– 03.08, 4 juv., Podłęcze, gm. Góra Kalwaria. Rycak M. (1)
– 06.08, 1 juv., Tomaszów Maz.(m). Matyjasiak Ł.(1)
– 07.08, 2 juv., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 16.08, 1 juv., Kocerany, gm. Pniewo. Stankiewicz N. (1)
– 17.08, 1 juv., Radom. Tęcza R. (1)

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
– 06.08, 1 ad., Tomaszów Maz.(m). Matyjasiak Ł.(1)
– 06.08, 2 ad., Zb. Domaniów. Matyjasiak Ł.(1)
– 15.08, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 23.08, 1 os., Raszyn (gm.). Kopik J. (1)

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida
– 07.08, 35 ad.+ 50 juv., Przytyk (gm.). Tęcza R.(1)

Żółna Merops apiaster
– 02-19.08, 1p+3 juv., pow. siedlecki. Dombrowski A., Niecewicz Ł., Trębacki Ł.(1)

Grzywacz Columba palumbus
– 03.08, 1200 os., Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna. Rycak M. (1)

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
– 11.08, 1 ad., zb. Domaniów. Malczyk P. (1)

Pliszka żółta Motacilla flava
– 11.08, 160 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K.,, Długosiewicz M. (1)

Orzechówka Nucifraga caryocatactes
– 22.08, 1 os., Królowa Wola, gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Tabor J. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1.lista dyskusyjna M-ŚTO
2.Kartoteka Przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3.Ornitho http://www.ornitho.pl/
4. CLANGA http://clanga.com/
5. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne http://www.lto.org.pl/
6. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/
7. https://www.facebook.com

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.