(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Łabędź niemy Cygnus olor
– 23.07, 360 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie*. Matyjasiak Ł., Malik P., Piasecki M. (1)

Łabędź czarny Cygnus atratus
– 17.07, st. Rumoka, Lipowiec Kościelny. Antczak K., Adamiak R. (1)

Ohar Tadorna tadorna
– 26.07, 1 os., ., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Czapla nadobna Egretta garzetta
– 31.07, 1 os., Zb. Domaniów. Sieczak K. (1)
– 31.07, 1 os., Zb. Jagodno. Sieczak K., Słupek J., Synowiecki J. (1;2)

Ślepowron Nycticorax nycticorax
– 14.07, 2 imm., Orońsko (gm.). Tęcza R. (1)
– 31.07, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Mortka K. (1)

Kurhannik Buteo rufinus
– 08-11.07, 1 os., Ktery, gm. Krzyżanów. Janiszewski T. i inni. (5)

Orlik grubodzioby Clanga clanga
– 24.07, 1 os., Kampinoski P.N. Łubieński S. (1)

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 01-23.07, 1 m, Ktery, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (1;4)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
– 18.07, 1 os., Radom (m). Stępień Ł. (2)

Grzywacz Columba palumbus
– 31.07, 2500 os., pola Oborskie, gm. Konstancin-Jeziorna. (1)

Mewa romańska Larus michahellis
– 19.07, 1 os., rz. Wisła. Matyjasiak Ł. (1)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 07.07, 1 ad., Podłęcze, gm. Góra Kalwaria. Matyjasiak Ł. (1)

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
– 07.07, 1 ad., Tomaszów Maz. (m), woj. łódzkie. Tabor J. (1)

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
– 23.07, 1 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Malik P., Piasecki M. (1)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
– 10.07, 1 os., Kępa Zawadowska, Warszawa. Wacławik P., Miciałkiewicz R. i inni. (1;3)
– 28.07, 2 os., Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 30.07, 1 os., Tomaszów Maz. (m), woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. , Malik P., Synowiecki J. (1)

Ostrygojad Haematopus ostralegus
– 17.07, 1 os., Wisła, Warszawa. Elas M. (1)
– 21.07, 1 os., gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
– 21.07, 2 os., gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 24.07, 1 os., gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)

Szablodziób Recurvirostra avosetta
– 17.07, 2 os., rz. Wisła. Rycak M. (1)

Szlamnik Limosa lapponica
– 23.07, 1 os., Orońsko (gm.). Tęcza R. (1)

Biegus płaskodzioby Calidris falcinellus
– 26.07, 2 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)
– 27.07, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Rycak M. (1)

Piaskowiec Calidris alba
– 27.07, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Rycak M. (1)

Brodziec pławny Tringa stagnatilis
– 16.07, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 20.07, 1 os., Tomaszów Maz. (m), woj. łódzkie. Tabor J. (1)
– 23-31.07, 1 os., Zb. Domaniów. Synowiecki J. i inni. (1;2)

Uszatka błotna Asio flammeus
– 29.07, 1 os., woj. lubelskie. Krupiński D. (2)

Żołna Merops apiaster
– 02.07, 5 p, pow. grójecki. Tabor J. (1)
– 18.07, 18 os., pow. grójecki. Matyjasiak Ł., Rogowiec J. (1)

Jerzyk Apus apus
– 03.07, 200 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)

Zaroślówka Acrocephalus dumetorum
– 01.07, 1 os., Warszawa. (3)

Wójcik Phylloscopus trochiloides
– 03.07, 1 os., Warszawa. (3)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1.lista dyskusyjna M-ŚTO
2.Kartoteka Przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3.Ornitho http://www.ornitho.pl/
4. CLANGA http://clanga.com/
5. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.

banerruch

Ilość odwiedzin

2608081
DzisiajDzisiaj169
WczorajWczoraj385
TydzieńTydzień1146
MiesiącMiesiąc10159