(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Łabędź niemy Cygnus olor
– 26.06, 450 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Łabędź czarny Cygnus atratus
– 04.06, 1 os., gm. Kotuń. Parapura A. (1)

Sęp płowy Gyps fulvus
– 05.06, 1 os., gm. Łochów. Rzępała M. (2)

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 10-11.06, 1 m, Ktery, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie*. Myśliwiec K. (6)

Kania ruda Milvus milvus
– 10.06, 1 os., NW Mazowsze. Murawski M. (1)
– 11.06, 1 os., Kurpie. Murawski M. (1)
– 12.06, 1 os., Wierzejki, gm. Zbuczyn. Dombrowski A.(1)
– 26.06, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Kozłowski d. (1)

Kania czarna Milvus migrans
– 05.06, 1 os., gm. Lelis. Wacławik P. (3)
– 06., 1 os., Pulwy. Obłoza P. (1)
– 12.06, 1 os., Promienica, gm. Ostrów Maz. Dmoch A. (1)
– 13.06, 1 os., ok. Gostynina. Chmielewski S. (1)
– 19.06, 1 os., Pulwy. Matyjasiak Ł., Matuszczyk H., Rogowiec J. (1)
– 28.06, 1 os., woj. lubelskie. Krupiński D. (2)

Kurhannik Buteo rufinus
– 14.06, 1 os., Dęblin(gm.), woj. lubelskie. Skakuj M. (4)
– 01-23.06, 1 os., Raków, gm. Pacyna. Klimczak R. (1;6)

Szablodziób Recurvirostra avosetta
– 18.06, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
– 27.06, 1 os., gm. Rokitno, woj. lubelskie. Krupiński D. (1)

Bekasik Lymnocryptes minimus
– 04.06, 1 os., N Mazowsze. Murawski M., Antczak K., Adamiak R. (1)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 11.06, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Faber M. (6)

Żołna Merops apiaster
– 04.06, 1 os., gm. Wierzbica. Tęcza R. (1)

Pliszka górska Motacilla cinerea
– 21.06, 1 os., rz. Ceterka, woj. łódzkie. Tabor J.(1)

Plszka cytrynowa Motacilla citreola
– 04-12.06, 1 p, N Mazowsze. Murawski M., Antczak K., Adamiak R. (1)
– 12.06, 1 p, pow. przasnyski. Adamiak R., Antczak K. (2)
– 12.06, 1 m, Oborczyska, gm. Baranowo. Adamiak R, Antczak K. (2)

Zaroślówka Acrocephalus dumetorum
– 24.05-19.06, 1 m, okolice Pruszkowa. Mortka K. (1;4)
– 06-19.06, 1 m, Warszawa. Długosiewicz M. (1)

Wójcik Phylloscopus trochiloides
– 13-25.06, 1 m, park Powstańców, Warszawa. Kopik J., Chodkiewicz T. i inni. (1;3)
– 21.06, 1 os., park Powstańców Styczniowych, Warszawa. (3)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1.listadyskusyjna M-ŚTO
2.Kartoteka Przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3.Ornitho http://www.ornitho.pl/
4. CLANGA http://clanga.com/
5. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne http://www.lto.org.pl/
6. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.