(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Łabędź niemy Cygnus olor
– 30.05, 400 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Gęś tybetańska Anser indicus
– 04.05, 1 os., st. Wilga, gm. Wilga. Kołaczek L.(1)

Ohar Tadorna tadorna
– 01.05, 1 os., Orońsko (gm.). Tęcza R.
– 04.05, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie*. Matyjasiak Ł., Ślusarski K. (1)
– 14.05, 2 os., gm. Słubice. Suchozebrska E. (3)
– 14.05, 2;1;1 os., gm. Słupno. Suchozebrska E. (3)

Hełmiatka Netta Rufina
– 01-11.05, 1 f, Orońsko (gm.). Tęcza R.

Podgorzałka Aythya nyroca
– 01.05, 1 f, Orońsko (gm.). Tęcza R.

Perkoz rogaty Podiceps auritus
– 12.05, 1 ad., Raszyn (gm.).Tytoń S. (3)

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 11.05, 1 m, gm. Wolanów. Tęcza R. (1)

Gadożer Circaetus gallicus
– 05.05, 1 os., Rembertów – Warszawa. Kobyłecki P. (1;4)

Orzeł cesarski Aquila heliaca
– 30.05, 1 os., Wola Ducka, gm. Wiązowna. „obs./info: http://www.satellitetracking.eu” (4)

Kania czarna Milvus migrans
– 04.05, 1 os., woj. mazowieckie. Synowiecki J., Kojtek B. (2)
– 04.05, 1 os., gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
– 12.05, 1 ad., okolice Jaktorowa (gm.). Gawroński J. (1)
– 16.05, 1 os., gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
– 20.05, 1 os., okolice Jaktorowa (gm.). Gawroński J. (1)
– 21.05, 1 os., woj. lubelskie. Okliński W. i inni. (2)
– 22.05, 1 ad., Kampinoski P.N. Gawrońscy D. i J.
– 24-25.05, 1 os., st. Ruda, gm. Dębe Wielkie. Dobrzyński J. i inni. (3)

Kania ruda Milvus milvus
– 21.05, 1 os., woj. lubelskie. Okliński W. i inni. (2)
– 22.05, 1 os., NW Mazowsze. Murawski M. (1)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
– 07.05, 1 os., J. Szczawiński. Klimczak R. (6)

Kobczyk Falco vespertinus
– 01.05, 1 f, Łukowisko, gm. Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie. Stefaniuk K., Pawłowski P. (2)
– 01.05, 1 m, Ryki(gm), woj. lubelskie. Kasperek K.(5)
– 11.05, 1 f, Kampinoski P.N. Rycak M. (1)
– 12.05, 1 m +2 f, okolice Jaktorowa (gm.). Gawroński J. (1)
– 25.05, 1 f, N Mazowsze. Antczak K., Adamiak R. (1)

Drzemlik Falco columbarius
– 05.05, 1 m, gm. Łochów. Rzępała M. (2)
– 07.05, 1 m. gm. Wyszków. Twardowski M.(1)
– 12.05, 1 f, okolice Grodziska Maz. (gm.). Gawroński J. (1)

Mewa mała Hydrocoloeus minutus
– 01.05, 60 os., Arciechów, gm. Radzymin. Twardowski M. i inni. (1)
– 09.05, 57 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 02.05, 9 ad., gm. Warka. Rapczyński J., Czerwiec K. (1)
– 04.05, 1 subad., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Ślusarski K. (1)

Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus
– 05.05, 1 os., woj. mazowieckie. Calej M. (2)
– 26.05, 3 os., Warszawa. Rapczyński J. (3)

Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus
– 09.05, 280 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Rybitwa czarna Chlidonias niger
– 09.05, 200 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
– 30.05, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Szlamnik Limosa lapponica
– 30.05, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Ostrygojad Haematopus ostralegus
– 14.05, 1 os., gm. Słupno. Suchozebrska E. (3)
– 18.05, 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A. (1)
– 20.05, 1 os., okolice Jaktorowa (gm.). Gawroński J. (1)

Bekasik Lymnocryptes minimus
– 03.05, 1 os. N Mazowsze. Antczak K. (1)
– 08.05, 1 os., N Mazowsze. Antczak K., Adamiak R. (1)
– 09.05, 1 os., gm. Leoncin. (3)

Dubelt Gallinago media
– 27.05, 1 os., N Mazowsze. Antczak K., Adamiak R. (1)

Biegus płaskodzioby Calidris falcinellus
– 22.05, 3 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Musiał T. (6)
– 28.05, 3 os., Mierzniki, gm. Sarnaki. Parapura A. (2)

Kamusznik Arenaria interpres
– 25.05, 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Długosiewicz M., Kopik J. (1)

Żołna Merops apiaster
– 15.05, 6 os., pow. grójecki. Matyjasiak Ł., Budyta A. (1)
– 22.05, 1 os., NW Mazowsze. Murawski M. (1)

Plszka cytrynowa Motacilla citreola
– 18.05, 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A. (1)
– 25.05, 1 m, gm. Dąbrówka. Wołowik M. (1)
– 25.05, 1 p, Kurpie. Murawski M., (1)
– 27.05, 1 os., N Mazowsze. Adamiak R., Antczak K. (1;2)

Pliszka górska Motacilla cinerea
– 02.05, 1 os., Glina, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Mucha M. (1)
– 11.05, 2 p, Łaziska, gm. Orońsko. Tęcza R. (1)
– 19.05, 1 os., Korytowo, gm. Radziejowice. Aleksiejczuk A., Rostkowska A. (1)

Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
– 03-08.05, 1 m, dolina Mławki. Antczak K., Adamiak R. (1)
– 09.05, 1 os., gm. Leoncin. (3)

Wodniczka Acrocephalus paludicola
– 25.05, 1 m, Kurpie. Murawski M. (1)

Wójcik Phylloscopus trochiloides
– 14.05, 1 m, Warszawa. Rapczyński J. i inni. (1)
– 29.05, 1 m, Warszawa. Wardecki Ł. (3)

Zaroślówka Acrocephalus dumetorum
– 24-26.05, 1 m, okolice Pruszkowa. Mortka K. (1;4)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1.listadyskusyjna M-ŚTO
2.Kartoteka Przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3.Ornitho http://www.ornitho.pl/
4. CLANGA http://clanga.com/
5. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne http://www.lto.org.pl/
6. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.