(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 17.04, 220 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie*. Matyjasiak Ł., Budyta A., Malik P. (1)

Bernikla białolica Branta leucopsis
– 01-07.04, 1 os., Raszyn (gm.). Mortka K. i inni.(1;2)
– 04-17.04, 3 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. I inni. (1)

Ohar Tadorna tadorna
– 02.04, 1 os., Słopsk, gm. Zabrodzie. Szczepankiewicz E., Mortka K. (1)

Kazarka rdzawa Tadorna ferruginea
– 11.04, 1 os., gm. Brańszczyk. Rzępała M. (2)

Podgorzałka Aythya nyroca
– 29.04, 1 f, st. Orońsko, gm. Orońsko. Malczyk P., Tęcza R. (1)

Hełmiatka Netta Rufina
– 17-29.04, 1 f, st. Orońsko, gm. Orońsko. Tęcza R., Malczyk P. (1)

Czernica Aythya fuligula
– 01.04, 310 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Ogorzałka Aythya marila
– 01.04, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Perkoz rogaty Podiceps auritus
– 16-23.04, 2 os., Raszyn (gm.). Suchozebrska E. i inni. (3)

Bączek Ixobrychus minutus
– 18.04, 1 os., Raszyn (gm.) (1)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
– 30.04, 1 os., Okolice Pułtuska. Twardowski M. (1)

Kobuz Falco subbuteo
– 14.04, 2 os., gm. Sadowne. Rzępała M. (2)

Drzemlik Falco columbarius
– 17.04, 1 os., Ulów, gm. Klwów. Sieczak K. (1)

Kania ruda Milvus milvus
– 15.04, 1 os., dolina Bugu. Twardowski M. (1)
– 18.04, 1 os., Krześlin, gm. Suchożebry. Rzępała M., Krupiński D. (2)
– 23.04, 2 os., Małożew, gm. Jabłonna Lacka. Długosiewicz M. (1)

Kania czarna Milvus migrans
– 03.04, 1 ad., ok. Błonia, dolina Utraty. Gawrońscy D. i J. (1)
– 05.04, 1 ad., Kampinoski P.N. Gawroński J. (1)
– 18.04, 1 os., Kampinoski P.N. Gawroński J. (1)
– 27.04, 1 os., pow. siedlecki. Rzępała M. (2)

Orlik grubodzioby Clanga clanga
– 21.04, 1 os., Mazowsze. Rycak M. (1)

Myszołów włochaty Buteo lagopus
– 24.04, 1 os., dolina Bugu, Twardowski M. (1)

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 23.04, 1 ad. M, Kampinoski P.N. Gawroński J. (1;4)

Błotniak łąkowy Circus pygargus
– 13.04, 1 m, Rażny, gm. Sadowne. Rzępała M. (2)

Kropiatka Porzana porzana
– 03.04, 1 os., Marianów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 03.04, 1 os., Kurpie. Murawski M. (1)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 01.04, 1 ad., Siedlce. Rzępała M., Rzępała A. (2)
– 02.04, 1 os., Słopsk, gm. Zabrodzie. Szczepankiewicz E., Mortka K. (1)
– 10.04, 9;5 os., pola pod Przasnyszem. Murawski M. (1)
– 10.04, 33 os., Stare Budy, gm. Brańszczyk. Rzępała M., Rzępała A. (2)
– 10.04, 2 os., Międzyrzec Podlaski (gm.), woj. lubelskie. Mydlak J., Chwała A.(2)
– 11.04, 1 ad., Łachy Brzeskie. Matyjasiak Ł. (1)
– 11.04, 2 ad., Wyspy Świderskie. Matyjasiak Ł. (1)
– 11.04, 3 ad., Wyspy Zawadowskie. Matyjasiak Ł. (1)
– 22.04, 4 os., Radom. Tęcza R. (1)
– 17.04, 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A., Malik P. (1)

Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus
– 03.04, 1 ad., Warszawa. Kaniewska-Skoczylas A. (3)
– 11.04, 1 ad., Łachy Brzeskie. Matyjasiak Ł. (1)
– 11.04, 1 ad., Pola Oborskie, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 22.04, 2 os., Radom. Tęcza R. (1)

Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus
– 30.04, 1 ad., Rogóziec, gm. Mordy. Kryński K. (2)

Rybitwa białoczelna Sternula albifrons
– 13.04, 1 os., Z. Zegrzyński. Szczepankiewicz E. (1)
– 21.04, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Rycyk M. (1)

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
– 16.04, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)

Siewka złota Pluvialis apricaria
– 03.04, 5800;7600 os., pola przasnyskie. Murawski M. (1)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
– 07.04, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 11.04, 1 os., Łachy Brzeskie. Matyjasiak Ł. (1)
– 13.04, 6 os. Rażny, gm. Sadowne. Rzępała M. (2)
– 15.04, 2 os., dolina Wkry. Szczypiński P. (1)
– 23.04, 14 os., Seroczyn, gm. Sterdyń. Długosiewicz M. (1)
– 21-24.04, 4 os., Wólka Dolna, Kosów Lacki. Rzępała M., Rzępała A. (2)
– 26.04, 2 os., Stare Budy, gm. Brańszczyk. Rzępała M. (2)

Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea
– 07.04, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Mortka K. (1)
– 24.04, 1 ad., Kuligów, gm. Dąbrówka. Faber M. (1)

Rycyk Limosa limosa
– 02.04, 45 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)

Brodziec pławny Tringa stagnatilis
– 07.04, 1 os., dolina Bugu. Mortka K. (1)
– 07.04, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 10.04, 3 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)

Krwawodziób Tringa totanus
– 04.04, 30 os., Popowo Kościelne. gm. Somianka. Kozłowski D. (1)

Kwokacz Tringa nebularia
– 21.04, 60 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Długosiewicz M., Kopik J. (1)

Szablodziób Recurvirostra avosetta
– 09.04, 5 os., gm. Bedlno, woj. łódzkie. Makowski J. (3)
– 13.04, 4 os., Z. Zegrzyński. Szczepankiewicz E. (1)
– 16-21.04, 3 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Janiszewski T. i inni.(5;1)
– 23.04, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Lipiński A. (3)

Uszatka błotna Asio flammeus
– 16.04, 1 os., dolina Słudwii, woj. łódzkie. Laskowski T. (1)

Jerzyk Apus apus
– 23.04, 1 os., Piaseczno. Matyjasiak Ł. (1)
– 23.04, 2 os., Kampinoski P.N. Gawroński J. (1)

Brzegówka Riparia riparia
– 08.04, 5 os., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
– 29.04, 1 os., Konstncin-Jeziorna (gm.). Matyjasiak Ł. (1)

Dzierlatka Galerida cristata
– 10.04, 2 os., Międzyrzec Podlaski (gm.), woj. lubelskie. Mydlak J., Chwała A.(2)

Gąsiorek Lanius collurio
– 30.04, dolina Bugu. Szczepankiewicz E. (1)

Świerszczak Locustella naevia
– 29.04, 1 os., Konstncin-Jeziorna (gm.). Matyjasiak Ł. (1)

Cierniówka Curruca communis
– 17.04, 1 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A., Malik P. (1)
– 17.04, 1 os., Kurpie. Murawski M. (1)
– 17.04, 1 os., Płochocin. Wołowik M. (1)

Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
– 17.04, 1 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Budyta A., Malik P. (1)

Gajówka Sylvia borin
– 17.04, 1m, Park Arkadia, Warszawa. Rapczyński J., Czerwiec K. (1)

Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
– 20.04, 1m, Szcześliwice, Warszawa. Łubieński S. (1)

Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
– 17.04, 1 os., Kurpie. Murawski M. (1)

Zagańacz Hippolais icterina
– 17.04, 1m, Cieszyca, gm. Konstancin-Jeziorna. Synowiecki J. (1)

Muchołówka szara Muscicapa striata
– 19.04, 1;1 os., Łazienki, Warszawa. Rapczyński J. (1)

Pokląskwa Saxicola rubetra
– 05.04, 1m, Kampinoski P.N. Gawroński J. (1)

Kukułka Cuculus canorus
– 17.04, 1 os., dolina Bugu. Mortka K. (1)
– 18.04, 1 os., Kampinoski P.N. Gawroński J. (1)

Kruk Corvus corax
– 15.04, 400 os., dolina Wkry. Szczypiński P. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1.listadyskusyjna M-ŚTO
2.Kartoteka Przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3.Ornitho http://www.ornitho.pl/
4. CLANGA http://clanga.com/
5. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.

banerruch

Ilość odwiedzin

2608097
DzisiajDzisiaj185
WczorajWczoraj385
TydzieńTydzień1162
MiesiącMiesiąc10175