(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Bernikla białolica Branta leucopsis
– 02-05.03, 1 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie*. Faber M. i inni. (1)
– 02.03, 2 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Długosiewicz M. (1)
– 06.03, 2 os., dolina Ochni, gm. Bedlno, woj. łódzkie. Ziembicki D., Myśliwiec K. (6)
– 09.03, 5 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Mateuszczyk H. (1)
– 09.03, 4 os., Zagroby, gm. Żychlin, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Mateuszczyk H. (1)
– 12.03, 7 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (1)
– 12.03, 1 os., Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (1)
– 12.03, 3 os., Długie, gm. Zduny, woj. łódzkie. Wołowik M., Karpińska O., Jagiełło Z. (1)
– 14.03, 1 os., gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
– 16.03, 8 os., dolina Słudwii, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. Wołowik M. (1)
– 16.03, 2 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. Wołowik M. (1)
– 19.03, 17 os., Popowo Kościelne, gm. Somianka. Kozłowski D. (1)
– 19.03, 14 os., gm. Zduny, woj. łódzkie. Bolechowski K., Wierzbicki M., Myka O. (2)
– 20.03, 11 os., Kurpie. Antczak K. i inni. (1)
– 20.03, 8 os., Kurpie. Antczak K. i inni. (1)
– 20.03, 1 os., Długa Kościelna, gm. Halinów. Stolarz P. (2)
– 20.03, 12 os., Warszawa. Grzębkowski M. (3)
– 21.03, 16 os., st. Wildze, gm. Wilga. Leśmian (1)
– 22.03, 4 os., dolina Bugu, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
– 23.03, 13 os., dolina Bugu, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
– 24.03, 8 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Ślusarski K., Kopik J. (1)
– 24.03, 4 os., Zagroby, gm. Żychlin, woj. łódzkie. Ślusarski K., Kopik J. (1)
– 24.03, 2 os., St. Piątek, gm. Piątek, woj. łódzkie. Przybyliński T. (6)
– 25.03, 17 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Janiszewski T. i O. (6)
– 25.03, 3;9;9 os., dolina Bugu, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 26.03, 26 os., dolina Słudwii, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
– 26.03, 19 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
– 26.03, 8 os., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
– 26.03, 17 os., doilina Bugu, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
– 25-30.03, 1 os., Raszyn (gm.). Zawadzki J. i inni. (1)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
– 05.03, 1 os., Raszyn (gm.). Kojtek B. (1)
– 04-09.03, 1 os., gm. Zalesie, woj. lubelskie. Mydlak J., Wakulski R. (2)
– 30.03, 3 os., gm. Brańszczyk. Sumera M. (3)

Bernikla obrożna Branta bernicla
– 06.03, 1 os., Zielonka (gm.). Kobyłecki P. (1;3)
– 24.03, 1 os., Zagroby, gm. Żychlin, woj. łódzkie. Ślusarski K., Kopik J. (1)

Gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus
– 12.03, 1 os., Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (1)
– 13.03, 1 os., Bieżuń (gm.). Antczak K., Adamiak R., Grabowski P. (1)
– 13.03, 1 os., ok. Jaktorowa (gm.). Wołowik M. (1)
– 16.03, 1 os., dolina Słudwii, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. Wołowik M. (1)
– 18.03, 1 ad., Kijowiec, gm. Zalesie, woj. lubelskie. Mydlak J. i inni. (5)
– 20.03, 1 os., Kurpie. Antczak K. i inni. (1)

Geś tybetańska Anser indicus
– 18.03, 1 ad., Kijowiec, gm. Zalesie, woj. lubelskie. Mydlak J. i inni. (5)

Gęś mała Anser erythropus
– 20-30.03, 1 os., dolina Słudwii, woj. łódzkie. Matyjasiak i inni. Odczyt z nadajnika satelitarnego (4)
– 26.03, 1 ad., Kopaczyska, pow. ostrołęcki. Sosnowski S., Zagajewska S., Rutkowski J. (4)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 02.03, 109 os., Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Długosiewicz M. (1)
– 09.03, 162 os., St. Psary, gm. Bielawy woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Mateuszczyk H. (1)
– 12.03, 163 os., Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (1)

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
– 05.03, 73 os., Kurpie. Antczak K., Skrobiński S. (1)

Cyraneczka Anas crecca
– 20.03, 200 os., Kurpie. Antczak K. i inni. (1)

Ohar Tadorna tadorna
– 02.03, 2 os., Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Długosiewicz M. (1)
– 12.03, 1 os., Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (1)

Hełmiatka Netta Rufina
– 22.03, 2m + 1f, dolina Bugu, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Podgorzałka Aythya nyroca
– 25-31.03, 1m, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (3)

Głowienka Aythya ferina
– 04.03, 170 os., Arciechów, gm. Radzymin. Matyjasiak Ł. (1)

Gągoł Bucephala clangula
– 04.03, 1740 os., Arciechów, gm. Radzymin. Matyjasiak Ł. (1)

Bielaczek Mergellus albellus
– 02.03, 1 m, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Długosiewicz M. (1)
– 04.03, 1 m, Arciechów, gm. Radzymin. Matyjasiak Ł. (1)
– 05.03, 3m + 5f, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Piasecki M. (1)
– 09.03, 1m;2f, st. Walewice, gm. Bielawy woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Mateuszczyk H. (1)
– 29.03, 5 f, Raszyn (gm.). Zawadzki J. (1)

Markaczka Melanitta nigra
– 21.03, 1m+1f, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Perkoz rogaty Podiceps auritus
– 05.03, 1 os., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Piasecki M. (1)

Przepiórka Coturnix coturnix
– 25.03, 1 os., Chyleniec, gm. Nieborów, woj. łódzkie. Nowak K. (6)

Orzeł przedni Aquila chrysaetos
– 03.03, 1 imm., Puszcza Bolimowska, woj. łódzkie. Maniakowski M. (1)
– 09-13.03, 1 imm., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Mateuszczyk H. i inni. (1;6)

Orlik krzykliwy Clanga pomarina
– 17.03, 1 os., N Mazowsze. Szczypiński P. (1)

Kania ruda Milvus milvus
– 06.03, 1 os., Raszyn (gm.). Tabernacki K. (1)
– 24.03, 1 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Ślusarski K., Kopik J. (1)

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 29.03, 1 m, Rumoka, pow. mławski. Nieznańska E. (4)

Drzemlik Falco columbarius
– 04.03, 1 m, Błota Brudzewickie, woj. łódzkie. Kielan Sz. (3)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
– 09-19.03, 1 os., Zagroby, gm. Żychlin, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Klimczak R.. i inni. (6)
– 13.03, 1 os., Wyśmierzyce (gm.). Sieczak K. (1)
– 27.03, 1 ad., Kaminoski PN. Gawrońscy D. i J. (1)

Raróg Falco cherrug
– 02-23.03, 1 os., Warszawa. Łubieński S., Myka O., Rapczyński J. (4;3)

Siewka złota Pluvialis apricaria
– 05.03, 1500 os., Kurpie. Antczak K., Skrobiński S. (1)
– 13.03, 3500 os., Pulwy. Twardowski M., Szczepankiewicz E. (1)
– 13.03, 4000 os., Bieżuń (gm.). Antczak K., Adamiak R., Grabowski P. (1)

Czajka Vanellus vanellus
– 05.03, 2500 os., Kurpie. Antczak K., Skrobiński S. (1)
– 13.03, 3000 os., N Mazowsze. Antczak K., Adamiak R., Grabowski P. (1)

Krwawodziób Tringa totanus
– 08.03, 1 os., dolina Bugu, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Biegus zmienny Calidris alpina
– 12.03, 1 os., Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (1)

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
– 31.03, 1 os., dolina Bugu, gm. Łochów. Twardowski M. i inni. (1)

Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus
– 14.03, 1 os., Warszawa. Rapczyński J. (1)
– 29.03, 1 ad., Międzyrzec Podlaski (gm.), woj. lubelskie. Mydlak J., Chwała A. (2)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 13.03, 1 ad., Radom. Rapczyński J. (1)
– 30.03, 1 ad.;1 ad., Wyspy Zawadowskie. Matyjasiak Ł. (1)
– 28.03, 1 os., Międzyrzec Podlaski (gm.), woj. lubelskie. Mydlak J., Chwała A. (2)
– 30.03, 1 os., Międzyrzec Podlaski (gm.), woj. lubelskie. Mydlak J. i inni. (2)
– 30.03, 1 ad., Siedlce (m). Rzępała M., Rzępała A. (2)
– 31.03, 1 ad., Warszawa. Rapczyński J. (1)

Uszatka błotna Asio flammeus
– 13.03, 1 os., N Mazowsze. Antczak K., Adamiak R., Grabowski P. (1)

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
– 09.03, 1 os., dolina Wkry. Antczak K. (1)

Grzywacz Columba palumbus
– 30.03, 700 os., Kanał Grabicki, gm. Cielądz, woj. łódzkie. Boguszewski P. (1)

Pliszka górska Motacilla cinerea
– 13.03, 1 os., zb. Borki, Radom. Rapczyński J. (1)
– 28.03, 2 os., Orońsko (gm.). Słupek J., Słupek M., Patryniak R. (2)
– 28.03, 1p, Przysucha (m). Stojek G. (2)

Dudek Upupa epops
– 31.03, 1 os., Mława. Murawski M. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1.listadyskusyjna M-ŚTO
2.Kartoteka Przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3.Ornitho http://www.ornitho.pl/
4. CLANGA http://clanga.com/
5. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne http://www.lto.org.pl/
6. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.

banerruch

Ilość odwiedzin

2608077
DzisiajDzisiaj165
WczorajWczoraj385
TydzieńTydzień1142
MiesiącMiesiąc10155