(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Bernikla białolica Branta leucopsis
– 01.01, 1 os., rz. Wisła, Warszawa. Rycak M. (1)
– 28.01, 2 os., Stężyca (gm.), woj. lubelskie. Traciłowska M., Ligęza S. (2)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
– 10-20.01, 9 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie*. Kielan Sz. i  inni. (1)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 04-07.01, 1 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Tabor J. i inni.(1)
– 14.01, 7 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 20.01, 2 os., Tomaszów Maz.(m), woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Krakwa Anas strepera
– 01.01,  1p, Inowłódz (gm.), woj. łodzkie. Tabor J.(1)
– 06.01, 2 os., Dęba, gm. Serock. Kozłowski D. (1)
– 09.01, 1 os. Pruszków. Czerwiński B. (3)
– 18.01, 4 os., Dęba, gm. Serock. Kozłowski D. (1)
– 23.01, 1 os., Dęba, gm. Serock. Matyjasiak Ł., Budyt A., Mateuszczyk H.  (1)
– 31.01, 1 m, Kanał Brudowski, Warszawa. Matyjasiak Ł. (1)

Rożeniec Anas acuta
– 03-05, 1 f, Łazienki, Warszawa. Rapaczyński J. i inni. (1)
– 04.01, 1 m., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Tabor J. (1)
– 10.01, 1 f, Konstancin - Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 16.01, 1 m, Spała, gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Kielan Sz.(1)

Ogorzałka Aythya marila
– 11.01, 1 os., Dęba, gm. Serock. Kozłowski D. (1)
– 14.01, 1 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 23.01, 1 os., Dęba, gm. Serock. Matyjasiak Ł., Budyt A., Mateuszczyk H.   (1)

Markaczka Melanitta nigra
– 23.01, 1 f/imm., Dęba, gm. Serock. Matyjasiak Ł., Budyt A., Mateuszczyk H.   (1)

Hełmiatka Netta rufina
– 20-31.01, 1 m., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Kielan Sz. i inni. (1)

Szlachar Mergus serrator
– 06.01, 1 f., Dęba, gm. Serock. Kozłowski D. (1)

Bąk Botaurus stellaris
– 01.01, 1 os., Wilczkowice Górne, gm. Kozienice. Iwańczuk C. (1)
– 03-07, 1 os., ST. Borki, gm. Radziejowice. Pstrokoński P. (1)
– 30.01, 1 os., Orońsko (gm.). Dziuba M. (2)

Orzeł przedni Aquila chrysaetos
– 19.01, 1 (2cy), Kaminoski P.N. Rycak M. (1)

Drzemlik Falco columbarius
– 01.01, 1 f, gm. Raszyn. Zawadzki J. (1)
– 21.01, 1 f, Popowo Kościelne, gm. Somianka. Twardowski M. (1)

Żuraw Grus grus
– 30.01, 2 os., N Mazosze. Adamiak R. (1)

Wodnik Rallus aquaticus
– 02.01, 1 os. Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 06-23.01, 3 os., Konstancin-Jeziorna (gm.). Długosiewicz M. i inni. (1;3)
– 06-24.01, 1 os., Rawa Maz., woj. łódzkie. Kielan Sz., Boguszewski P. (1)
– 06.01, 1 os., gm. Nieporęt. Barańska-Kosecka J.(3)
– 20.01, 1 os., Tomaszów Maz.(m), woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 21.01, 1 os., Żydomice, gm. Rawa Maz., woj. łódzkie. Tabor J. (1)
– 21.01, 1 os., Rawa Maz. (m), woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 23.01, 1 os., Borkowice (gm.). Kielan Sz. (3)

Kszyk Gallinago gallinago
– 01.01,  1;1 os., Błota Brudzewickie, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 20.01, 1 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Bekasik Lymnocryptes minimus
– 02.01, 2 os. Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 02-23.01., 1-2 os., Warszawa. Rapczyński J. i inni.

Czajka Vanellus vanellus
– 01.01, 1 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Turowski S., Głowacki P., Gryz P. (4)
– 31.01, 1 os., Raszyn(gm). Zawadzki J. (1)

Mewa delawarska Larus delawarensis
– 06-22.01, 1 ad., Pruszków- Warszawa. Mortka K. Kobyłecki P. i inni. (1)

Mewa romańska Larus michahellis
– 22.01, 1 imm., Pruszków. Mortka K. (1)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 07.01, 1 os., Pruszków. Synowiecki J., Mortka K. (2)

Sóweczka Glaucidium passerinum
– 04.01., 1 os., dolina Przysowy i Słudwi. Kałębasiak Ł. (4)

Grzywacz Columba palumbus
– 02.01, 2 os., Łazienki, Warszawa. Stelmach H. (1)
– 03.01, 3 os., dolina Orzycy, pow. mławski. Antczak K. (1)
– 24.01, 1 os., gm. Zwoleń. Szafrański A. (1)
– 24.01, 1 os., Witulin, gm. Leśna Podlaska, woj. lubelskie. Gustyn T., Gustyn R. (2)

Siniak Columba oenas
– 03.01, 249 os., dolina Orzycy, pow. mławski. Antczak K. (1)
– 16.01, 20 os., Grzebsk, gm. Wieczfania Kościelna. Adamiak R. (2)
– 30.01, 10 os., Grzebsk, gm. Wieczfania Kościelna. Adamiak R. (2)

Jemiołuszka Bombycilla garrulus
– 05.01, 192 os., gm. Sobolewo. Kołaczek L. (1)

Pokrzywnica Prunella modularis
– 17.01, 1 os., Łęgonice, gm. Nowe Miasto n. Pilicą. Tabor J. (1)
– 23.01, 2 os., Bolimów, gm. Bolimów, woj. łódzkie. Boguszewski P. (1)

Jarzębatka Sylvia nisoria
– 04-23.01, 1 os., Warszawa. Żelichowska H. (2)

Kopciuszek Phoenicurus ochruros
– 01.01, 1 os., Wilczkowice Górne, gm. Kozienice. Iwańczuk C. (1)
– 22.01, 1 os., Ochota, Warszawa. Pstrokoński P. (1)
– 31.01, 1 os., Ulów, gm. Klwów. Sieczak K. (1)

Górniczek Eremophila alpestris
– 01-02.01, 17-16 os., Pojelce, gm. Biała Podlaska. Mydlak J. i inni. (2)
– 03.01, 40 os., Władysławów, gm. Huszlew. Mydlak J., Chwała A. (2)
– 10.01, 44 os., Władysławów, gm. Huszlew. Mydlak J., Ruszkowski M. (2)
– 21.01, 35 os., Popowo Kościelne, gm. Somianka. Twardowski M. (1)
– 18-25.01, 68 os., Władysławów, gm. Huszlew. Mydlak J. i inni. (2)

Skowronek Alauda arvensis
– 01.01, 1 os., Górki, gm. Wyśmierzyce. Synowiecki J. (1,2)
– 01.01, 3 os., Małopole, gm. Dąbrówka. Twardowski M., Szczepankiewicz E. (1)
– 01.01, 1;2 os., gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 06.01, 31 os., Babsk, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie. Kielan Sz., Boguszewski P. (1)
– 06.01, 1 os., Warszawa. Kaniewska-Skocylas A. (3)
– 08.01, 1 os., Obory, gm. Konstancin-Jeziorna. Synowiecki J. (1,2)

Śnieguła Plectrophenax nivalis
– 06.01, 1 os., Babsk, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie. Kielan Sz., Boguszewski P. (1)
– 24.01, 10 os., Radom (m). Bączkowski M. (2)
– 01.01, 6 os., Władysławów, gm. Huszlew. Mydlak J., i inni. (2)
– 03.01, 1 os., Władysławów, gm. Huszlew. Mydlak J., i inni. (2)
– 04-05.01, 4 os., Władysławów, gm. Huszlew. Mydlak J., i inni. (2)

Trznadel Emberiza citrinella
– 06.01, ~ 700 os., Babsk, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie. Kielan Sz., Boguszewski P. (1)

Dzwoniec Chloris chloris
16.01, 450 os., dolina Wkry, pow. płoński. Murawski M. (1)

Siwerniak Anthus spinoletta
– 06-07.01, 2 os., Tomaszów Maz.(m.), woj. łódzkie. Tabor  J. i inni. (1)
– 07.01, 4 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie.  Kielan Sz. (1)
– 14.01, 2 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 20.01, 1 os., Tomaszów Maz.(m), woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 20.01, 1 os., dolina Pilicy, gm. Lubochnia, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Pliszka siwa Motacilla alba
– 16.01, 1;1;1 gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (1)
– 22.01, 1 os., Tomaszów Maz.(m), woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Pliszka górska Motacilla cinerea
– 06.01, 1 os., osadniki Tomaszów Maz.(m.), woj. łódzkie. Tabor  J. (1)
– 06.01, 1 os.,  rez. Niebieskie Źródła, Tomaszów Maz.(m.), woj. łódzkie. Tabor  J. (1)

Pluszcz Cinclus cinclus
– 16.01, 1 os., rz. Wkra, pow. płoński. Murawski M. (1)

Droździk Turdus iliacus
– 02.01, 2 os. Białobrzegi (gm.). Synowiecki J. (2)
– 23.01, 1 os., Kępa Tarchomińska, Warszawa. Matyjasiak Ł. Budyt A., Mateuszczyk H. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. listadyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka Przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. Ornithohttp://www.ornitho.pl/
4. Forum Przyroda http://forum.przyroda.org

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.

banerruch

Ilość odwiedzin

2608068
DzisiajDzisiaj156
WczorajWczoraj385
TydzieńTydzień1133
MiesiącMiesiąc10146