(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Łabędź niemy Cygnus olor
- 25.10, 450 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. i inni. (1)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
- 24.10, 84 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie*. Matyjasiak Ł. i  inni. (1)

Ohar Tadorna tadorna
- 03.10, 2 (1;1) os., Zb. Domaniów. Kuropieska R., Tęcza R. (1)

Krzyżówka Anas platyrhynchos
- 24.10, 3500 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i  inni. (1)

Cyranka Anas querquedula
- 24-27.10, 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i  inni. (1)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
- 11-26.10, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inii. (1;3)

Bernikla białolica Branta leucopsis
- 11-26.10, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni.(1;3)

Gęgawa Anser anser
- 27.10, 1200 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Gryz P. (1)

Podgorzałka Aythya nyroca
- 11.10, 1 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Wołowik M., Długosiewicz M. (1)
- 24.10, 2 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i  inni. (1)

Ogorzałka Aythya marila
- 04.10.2015, 1 os., st. Wilga, gm. Wilga. Matyjasiak Ł., Malik P. (1)
- 11.10, 4 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Wołowik M., Długosiewicz M. (1)
- 11.10, 1 os., Raszyn (gm.). Zawadzki J. (1)
- 19.10, 5 os., Arciechów- Zb. Zegrzyński. Szcepankiewicz E. (1)
- 23.10, 10 os., Arciechów- Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. (1)
- 25.10, 6 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
- 25.10, 2 os., N Mazowsze. Murawski M. (1)
- 30.10, 14 os., Zb. Zegrzyński, Arciechów. Kozłowski D. (1)

Uhla Melanitta fusca
- 19.10, 4 os., Arciechów- Zb. Zegrzyński. Szcepankiewicz E. (1)
- 23.10, 3 os., Arciechów- Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. (1)
- 25.10, 5 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. i inni. (1)

Markaczka Melanitta nigra
- 11-19.10, 1 f/juv., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1;3)
- 18.10, 1 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł.(1)
- 19.10, 1 os., Arciechów- Zb. Zegrzyński. Szcepankiewicz E. (1)
- 25.10, 1 os., Rynia, Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. (1)

Bielaczek Mergellus albellus
- 19.10, 2 os., Arciechów- Zb. Zegrzyński. Szcepankiewicz E. (1)
- 23.10, 3 os., Arciechów- Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. (1).
- 24-27.10, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łodzkie. Chmielewski S. i inni.(1)

Szlachar Mergus serrator
- 25.10, 1 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. i inni. (1)

Nur czarnoszyi Gavia arctica
- 14.10, 1 ad., Janowice (gm.), woj. lubelskie.  Traciłowska M. (2)
- 18.10, 1 os. Zb. Domaniów. Tęcza R. (1)
- 18.10, 1 os., Zalew Ruda koła Mławy. Antczak K., Adamiak R. (1)
- 21.10, 1 os. Zb. Domaniów. Tęcza R. (1)
- 22.10, 110; 86 os., Olszanka, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
- 22.10, 37; 58 os., Skuszew, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
- 23.10, 1 os., Zb. Zegrzyński, Nieporęt. Kozłowaski D. (1)
- 25.10, 2 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
- 30.10, 1 os., Zb. Zegrzyński, Marina Diana. Kozłowski D. (1)

Perkoz rogaty Podiceps auritus
- 11.10, 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Wołowik M., Długosiewicz M. (1).
- 14.10, 2 os., Zb. Dolny, Rawa Maz.(m), woj. łódzkie. Boguszewski P. (1)
- 16.10, 3 os., Zb. Dolny, Rawa Maz. (m), woj.łódzkie. Boguszewski P. (1)
- 18.10, 1 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł.(1)
- 23.10, 3 os., Zb. Zegrzyński, Marina Diana. Kozłowski D. (1)
- 25.10, 1 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. i inni. (1)

Czapla siwa Ardea cinerea
- 24.10, 96 os., Szostek, gm. Wodynie. Parapura A., Jejno J. (2)

Kobczyk Falco vespertinus
- 04.10, 1 m, N Mazowsze. Murawski M. (1)

Kobuz Falco subbuteo
- 07.10, 1 os., rozlewiska Jeziorki, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Drzemlik Falco columbarius
- 03.10, 1 m, pola pod Przasnyszem. Murawski M. (1)
- 25.10, 1 os., Siedlce (m.). Rzępała M. (2)

Błotniak stepowy Circus macrourus
- 03.10, 1 juv., Kurpie. Murawski M. (1)

Błotniak stawowy Circus aeruginosus
- 22.10, 1 os., Gąsiorowo, gm. Serock. Dmoch A. (1)
- 25.10, 1 os., Siedlce (m.). Rzępała M. (2)

Czajka Vanellus vanellus
- 24.10, 3000 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i  inni. (1)
- 27.10, 3500 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Gryz P. (1)

Brodziec śniady Tringa erythropus
- 11.10, 43 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Wołowik M., Długosiewicz M. (1)
- 24.10, 50 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Synowiecki i inni. (2)

Mewa romańska Larus michahellis
- 05.10, 1 juv., Wyspy Świderskie. Matyjasiak Ł. (1)

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
- 11.10, 1 os., Kock, pow. lubartowski, woj. lubelskie. Stawarko-Petka J., Petka K. (5)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
- 07-21.10, 1 os., Chociw, gm. Czerniewice, woj. Łódzkie. Kielan Sz. (4)
- 19.10, 1 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Janiszewski T., Dąbrowski T. (3)

Rybitwa zwyczajna Sterna hirundo
-25.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)

Uszatka błotna Asio flammeus
- 31.10, 1 os., Górsko, gm. Postomino. Szafrański A. (1)

Dzięcioł zielonisiwy Picus canus
- 28.10, 2 os., N Mazowsze. Szczypiński P. (1)

Dymówka Hirundo rustica
- 25.10, ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów. Gawroński J. (1)

Pliszka górska Motacilla cinerea
- 03.10, 1 os., Chałupki Łaziskie, gm. Orońsko. Kuropieska R., Tęcza R. (1)
- 26.10, 1 os., Zb. Borki, Radom (m). Tęcza R.(1)

Świergotek rdzwogardły Anthus cervinus
- 03.10, 1 os., Kurpie. Murawski M. (1)
- 04.10, 5 os., Jabłonna Lacka (gm.). Chylarecki P. (4)
- 10.10, 1 os., Obory, gm. Konstancin-Jeziorna. Synowiecki J., Wojnowski S. (2)

Cierniówka Sylvia communis
- 01-25.10, 1 os., Warszawa (m.). Dmoch A. i inni. (1:6)

Piegża Sylvia curruca
- 23.10, 1 os., Warszawa. Dmoch A. (1)

Jarzębatka Sylvia nisoria
- 10.10, 1 m, Warszawa. Głowacki P. (1)
- 19.10, 2 os., Warszaw. Dmoch A. (1)

Słowik szary Luscinia luscinia
- 10.10, 1m, Warszawa. Głowacki P. (1)

Zniczek Regulus ignicapilla
20.10, 1 os., Warszawa. Dmoch A. (1)

Pierwiosnek syberyjski Phylloscopus collybita
- 04.10, 1 os., Narzym, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. SzczypińskiP. (1)

Jer Fringilla montifringilla
- 18.10, 220 os., Bońkowo Podleśne, gm. Radzanów. Adamiak R., Antczak K. (2)

Kwiczoł Turdus pilaris
- 25.10, 1200 os., N Mazowsze. Murawski M. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/
4. Ornitho http://www.ornitho.pl/
5. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne http://www.lto.org.pl/
6. Clanga http://www.clanga.com/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.