(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne i ciekawe obserwacje)

Łabędź niemy Cygnus olor
– 02.08, 300 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie*. Matyjasiak Ł. (1)
– 02.08, 200 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)

Gęgawa Anser anser
– 02.08, 1500 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)

Gęś tybetańska Anser indicus
– 08.08, 1 os., Zalesie Górne, gm. Piaseczno. Kamiliewicz A. (2)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
– 02.08, 1 os., st. Rydwa, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)

Kazarka rdzawa Tadorna ferruginea
– 11.08, 1 os., st. Bórów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Włodarczyk R. (3)
– 19.08, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)

Kormoran mały Phalacrocorax pygmeus
– 05.08, 1 os., rz. Wisła, Wyspy Świderskie. Matyjasiak Ł. (1)

Czapla purpurowa Ardea purpurea
– 10-15.08, 1 os., Janowiec, pow. puławski. Ligęza S., Traciłowska M. (2;5)

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 20.08, 1 ad. m, Błota Brudzewickie, gm. Poświętne, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 20.08, 1 f ad., Przychód, pow. mławski. (6)
– 22.08, 1 ad. m, pola Oborskie, gm. Konstancin–Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Błotniak łąkowy Circus pygargus
– 13.08, 27 os., pola pod Przasnyszem (gm.). Murawski M. (1)

Kania czarna Milvus migrans
– 16.09, 1 os., pow. bielski. Wakulski R. (2)

Kania ruda Milvus milvus
– 14.08, 1 os., pow. siedlecki. Kryński K. (2)
– 16.08, 1 os., pola pod Ciechanowem. Murawski M., Antczak K. (1)
– 22.08, 1 juv., 1 ad., pola pod Ciechanowem. Rycak M. (1)
– 23.08, 1 juv., gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Matyjasiak Ł., Piasecki M., Sadowski S. (1)
– 30.08, 1 os., N Mazowsze. Antczak K., Adamiak R. (1)

Kurhannik Buteo rufinus
– 15-22.08, 1 os., Stryjewo Wielkie, gm. Grudusk. Murawski M. i inni. (1)
– 21.08-12.09, 1 os., Kurki, gm. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie. Szczypiński P., Pagórski P. i inni. (1)
– 31.07-27.08, 1 os., Bogurzynek, pow. mławski. Antczak J. i K., Adamiak R. (1)

Drzemlik Falco columbarius
– 23.08, 1 f/juv., N Kurpie. Antczak K., Grabowski P. (1)

Łyska Fulica atra
– 02.08, 2250 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)

Dubelt Gallinago media
– 12.08, 1 os., Błota Brudzewickie, gm. Poświętne, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 19.08, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 23.08, 3 os., Pulwy. Twardowski M. (1)
– 27.08, 1 os., Rumoka, pow. mławski. Antczak J. i K., Adamiak R. (1;2)

Kszyk Gallinago gallinago
– 23.08, 95 os., Zb. Domaniów. Sieczak K. (1)

Ostrygojad Haematopus ostralegus
– 01.08, 1 os.,  rz. Wisła, Łachy Brzeskie. Rycak M. (1)
– 07.08, 2 os., rz. Wisła, Wyspy Świderskie. Matyjasiak Ł., Miciałkiewicz R., Wacławik P.(1)
– 07.08, 1 os., rz. Wisła, Łachy Brzeskie. Matyjasiak Ł., Miciałkiewicz R., Wacławik P.(1)
– 08.08, 1 os., rz. Wisła, Wilczkowie, gm. Kozienice. Chmielewski S. (1)
– 09.08, 3 os., rz. Wisła, Konstancin-Jeziorna (gm.). Wacławik P. (4)
– 23-29.08, 1 os., Zb. Domaniów. Sieczak K. i inni. (1)

Kamusznik Arenaria interpres
– 01.08, 1 os.,  rz. Wisła, Łachy Brzeskie. Rycak M. (1)
– 23.08, 3 os., Zb. Domaniów. Sieczak K. (1)
– 30.08, 5 os., Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna. Łubieński S. (2)
– 30.08, 3 os., gm. Konstancin-Jeziorna. Koniewska-Skoczylas A. (4)
– 31.08, 5 os., Zb. Domaniów. Malczyk P. (1)
– 31.08, 2 os., rz. Wisła, Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Biegus płaskodzioby Calidris falcinellus
– 19.08, 2 juv., Zb. Domaniów. Malczyk P. (1)
– 20.08, 1 os., st. Gutocha, gm. Baranowo. Murawski M. (1)
– 23.08, 1 os., Zb. Domaniów. Sieczak K. (1)
– 23.08, 1 os., Warszawa/ Tabaka P. (4)
– 29.08, 1 os., Zb. Domaniów. Kielan Sz. (1)

Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
– 19.08, 2 juv., Zb. Domaniów. Malczyk P. (1)
– 23.08, 4 os., Zb. Domaniów. Sieczak K. (1)

Łęczak Tringa glareola
– 19.08, 350 os., Zb. Domaniów. Malczyk P. (1)

Brodziec pławny Tringa stagnatilis
– 07.08, 1 os., rz. Wisła, Wyspy Świderskie. Matyjasiak Ł., Miciałkiewicz R., Wacławik P.(1)
– 16.08, 1 os., rz. Wisła, Warszawa. Tabaka P. (4)
– 19-28.08, 1 juv., Zb. Domaniów. Malczyk P. (1)

Mewa romańska Larus michahellis
– 04.08, cn. 10 os., rz. Wisła, Wyspy Zawadowskie. Matyjasiak Ł.
– 05.08, 1 os., rz. Wisła, Wyspy Świderskie. Matyjasiak Ł. (1)
– 30.08, 1 juv., Potok Służewiecki, Warszawa. Rycak m. (1)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 04.08, 1 ad., rz. Wisła, Wyspy Zawadowskie. Matyjasiak Ł.(1)

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
– 13.08, 2 ad., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 14.08, 1 os., Dręszew, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)

Żołna Merops apiaster
– 29.08, 1 os., Wale, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Tabor j. (1)

Pliszka żółta Motacilla flava
– 19.08, 190 os., Zb. Domaniów. Malczyk P. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza woj. mazowieckiego.

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/
4. Ornitho http://www.ornitho.pl/
5. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne http://www.lto.org.pl/
6. Clanga http://www.clanga.com/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.