(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
- 04.04, 1 os., rz. Jeziorka, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Fot. Grzegorz Fedoruk

Ohar Tadorna tadorna
- 20.04, 1 p., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
- 21.04, 3 os., Arciechów, gm. Radzymin. Fedoruk G. (1)
- 23.04, 1 p., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
- 26.04, 1 m., Arciechów, gm. Radzymin. Matyjasiak Ł. (1)

Płaskonos Anas clypeata
- 23.04, 110 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie*. Matyjasiak Ł., Ślusarski K. (1)

Pelikan kędzierzawy Pelecanus crispus
- 07.03- 08.04, 1 imm., stawy w dolinie Bzury, gm. Piątek i gm. Bielaw, woj. łódzkie. Zduniak M. i inni. (5; 1)

Fot. Krzysztof Antczak

Kania ruda Milvus milvus
- 03.04, 1 os., dolina Bzury, gm. Bielawy. Włodarczyk R. (3)
- 12.04, 1 os., dolina Słudwii, gm. Zduny, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Ślusarski K., Kozłowski D. (1)
- 16.04, 2 juv., ok. Jaktorowa (gm.). Gawroński J. (1)
- 16.04, 1 os., pow. mławski. Antczak K. (1)
- 19.04, 1 os., pow. mławski. Adamiak R., Antczak K. (2)
- 21.04, 1 os., gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Kania czarna Milvus migrans
- 07.04, 1 os., gm. Wiśniew. Szewczyk P. (2)
- 16.04. 1 os., Maków Maz. (gm.). Pagórski P. (1)
- 24.04, 1;1 os., Skusze, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Myszołów włochaty Buteo lagopus
- 16.04, 1 os., Wyszków(m). Twardowski M.(1)
- 22.04, 1 os., dolina Orzycy. Pagórski P. (1)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
- 12.04, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Ślusarski K., Kozłowski D. (1)
- 25.04, 1 os., gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Błotniak stepowy Circus macrourus
- 21.04, 1 m, Radom (m). Stępień Ł. (2)

Błotniak łąkowy Circus pygargus
- 14.04, 1 m., Chodów, gm. Siedlce. Mikołajczuk J., Lewkowicz M. (2)

Kobuz Falco subbuteo
- 22.04, 1 os., Brzuza, gm. Łochów. Twardowski M. (1)

Kropiatka Porzana porzana
- 11.04, 1 m, Kępa, gm. Kotuń. Parapura A. (2)

Zielonka Porzana parva
- 19.04, 1 os., Stawinoga, gm. Zatory. Matyjasiak Ł. i Długosiewicz M. (1)

Fot. Krzysztof Antczak

Dubelt Gallinago media
- 23.04, 1 os., st. Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
- 24.04, 2 os., ok. Jaktorowa (gm.). Gawroński J. (1)
- 26.04, 1 os., dolina Mławki. Antczak K., Adamiak R. (1)

Biegus malutki Calidris minuta
- 21.04., 1 os., Arciechów, gm. Radzymi. Kozłowski D. (1)

Ostrygojad Haematopus ostralegus
- 04.04, 1 os., rz. Wisła, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
- 08.04, 1p, rz. Wisła, gm. Maciejowice. Dombrowski A. (1)
- 11.04, 1 os., rz. Wisła na S od Warszawy. Sidelnik M. (1)
- 18.04, 1 os., Bug, gm. Radzymin. Rycak M. (1)
- 19.04, 2 os., Cupel, gm. Serock. Matyjasiak Ł. i Długosiewicz M.
- 20-21.04, 1 os. Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. Fedoruk G.(1)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
- 11.04, 4 os., Raszyn (gm.). Zawadzki J. (1)
- 15.04, 1 os., st. Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (2)
- 18.04, 3 os., Przybyszew, gm. Pomna. Synowiecki J. (1)
- 26.04, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Matyjasiak Ł. (1)

Brodziec pławny Tringa stagnatilis
- 21.04., 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Fedoruk G. (1)

Mewa mała Hydrocoloeus minutus
- 16.04, 12 os., Biała Rawska (m.), woj. łódzkie. Boguszewski P. (1)

Fot. Szymon Kielan

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
- 04.04, 1 imm., Pruszków (m). Mortka K. (1)
- 04.04,  2 ad. rz. Wisła, Warszawa. Rycyk M. (1)
- 06.04, 2 ad., Konstancin-Jeziorna (gm.). Matyjasiak Ł. (1)
- 16.04, 2 ad., st. Kośmina, gm. Grójec. Matyjasiak Ł. (1)
- 17.04, 1 ad., st. Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (2)

Mewa żółtoroga Larus fuscus
- 08.04, 29 ad., rz. Wisła, Wyspy Zawadowskie, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
- 18.04, 2 os., Jackowo Dolne, gm. Somianka. Dmoch A. (1)

Rybitwa białoczelna Sternula albifrons
- 12.04,  3 os., gm. Brańszczyk. Rzępała M. (2)

Piecuszek Phylloscopus trochilus
- 01.04, 1 m, Milanówek, gm. Grodzisk Maz. Gawrońscy D. i J. (1)

Fot. Robert Tęcza

Uszatka błotna Asio flammeus
- 24.04, 1 os., Sławno, gm. Wolanów. Tęcza R. (1)
- 26.04, 1 os., dolina Mławki. Pagórski P. (1)

Brzegówka Riparia riparia
- 16.04, 1 os., st. Kośmina, gm. Grójec. Matyjasiak Ł. (1)

Jemiołuszka Bombycilla garrulus
- 17.04, 8 os., Konstancin-Jeziorna (gm.). Matyjasiak Ł. (1)

Pliszka tundrowa Motacilla flava thunbergi
- 23.04, 1 os., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Ślusarski K. (1)

Rzepołuch Carduelis flavirostris
- 03.04, 2 os., dolina Bugu, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)

Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
- 13.04, 1 m, st. Służewskie, Warszawa. Rapczyński J. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza województwa mazowieckiego

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.