(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
- 12.03, 84 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie.* Matyjasiak Ł. (1)

Gęś zbożowa Anser fabalis
- 17.01, 4; 13 os., Dolina Słudwi, woj. łódzkie. Turowski S., Głowacki P., Mortka K. (1)

Gęś białoczelna Anser albifrons
- 08.03, 8500 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)

Gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus
- 01.03, 2 os., Zalesie, gm. Zduny, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Wołowik M. (1)
- 03.03, 1 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Długosiewicz M. (1)
- 03.03, 1 os., Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Długosiewicz M. (1)
- 03.03, 1 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Długosiewicz M. (1)
- 08-09.03, 2 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
- 21.03, 1 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Lisek S., Kubacki R., Wyrwał J. (5)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
- 08-31.03, 1 os., Raszyn (gm.). Zawadzki J. i inni. (1)
- 14.03, 1 os., Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Maz. Stelmach R. (1)
- 15.03, 1 os., ok. Jaktorowa (gm.). Gawrońscy D. i J. (1)

Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis
- 08-09.03, 2 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
- 17.03, 2 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Sąsiadek R. (5)

Fot. Krzysztof Antczak

Bernikla białolica Branta leucopsis
- 01-03.03, 1 os., dolina Słudwi i Przysowy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
- 03.03, 1 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Długosiewicz M. (1)
- 06.03, 6 os., dolina Słudwi i Przysowy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Przybyliński T. (1)
- 08.03, 2 os., dolina Słudwi i Przysowy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
- 08.03, 21 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
- 09.03, 17 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Janiszewski T. i inni. (5)
- 12.03, 1 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)
- 20.03, 10 os., Gutocha, gm. Baranowo. Antczak J. i K. (1)
- 21.03, 3 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Lisek S., Kubacki R., Wyrwał J. (5)
- 26.03, 3 os., Łazinek, gm. Bedlno, woj. łódzkie. Synowiecki J., Rapczyński J. (2)
- 28.03, 3 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Kaczorowski M., Wojtko A. (2)
- 30.03, 4 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Wołowik M., Malik P. (1)

Ohar Tadorna tadorna
- 12.03, 1 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)
- 20.03, 1 os., ok. Jaktorowa (gm.). Gawrońscy D. i J. (1)

Płaskonos Anas clypeata
- 12.03, 1 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)

Cyranka Anas querquedula
- 09.03, 4 os., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Turowski S., Głowacki P. (1)

Głowienka Aythya ferina
- 15.03, 500 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. (1)

Hybryd podgorzałki i głowienki
19.03, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Faber M. (1)

Ogorzałka Aythya marila
- 01.03, 1 m, rz. Wisła, Ryczywół, gm. Kozienice. Iwańczuk C. (1)
- 18.03, 2 os., Rynia, gm. Nieporęt. Kozłowski D. (1)
- 22.03, 1 os., Zb. Zegrzyński. Kozłowski D. (1)

Uhla Melanitta fusca
- 15.03, 1 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł. (1)

Fot. Michał Rycak

Markaczka Melanitta nigra
- 15.03, 1 f, rz. Wisła, rez. Ławice Brzeskie. Rycak M. (1)

Bielaczek Mergellus albellus
- 01.01, 3m+7f., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Chrzanowski D. (1)
- 01.01, 1 os., Zb. Zegrzyński.Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
- 14.03, 1 f,  st. Rudka, gm. Mrozy. Parapura A. (1)

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
- 19.03., 1 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Ślusarski K. (1)
- 20.03, 1 os., ok. Jaktorowa (gm.). Gawrońscy D. i J. (1)

Zausznik Podiceps nigricollis
- 27.03, 3 os., st. w Kośminie, gm. Grójec. Matyjasiak Ł. (1)

Fot. Stanisław Turowski

Pelikan kędzierzawy Pelecanus crispus
- 07.03- 08.04, 1 imm., stawy w dolinie Bzury, gm. Piątek i gm. Bielaw, woj. łódzkie. Zduniak M. i inni. (5; 1)

Bocian czarny Ciconia nigra
- 20.03, 1 os., Białobrzegi (gm.). Cmoch M. (2)

Błotniak stawowy Circus aeruginosus
- 20.03, 1 f., ok. Jaktorowa (gm.). Gawrońscy D. i J. (1)

Orlik krzykliwy Clanga pomarina
- 24.03, 1 os., Strzyżew, gm. Trzebieszów, woj. lubelskie. Śledź S. (2)

Rybołów Pandion haliaetus
- 29.03, 1 os., Mokrawy Stare, gm. Zalesie, woj. lubelskie. Wakulski R. (2)
- 31.03, 1 os., Stawiska gm. Grębków. Bartosik R. (2)

Kania ruda Milvus milvus
- 18.03, 1 os., Kampinoski P. N. Gawroński J. (1)
- 21.03, 1 ad., Kampinoski P. N. Gawrońscy D. i J. (1)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
- 01.03, 1 ad., Kampinoski P.N. Gawroński J. (1)
- 11.03, 1 imm., Siedlce. Goławski A.
- 12.03, 1 os., Dolina Słudwi, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)
- 29.03, 1 os., Siedlce. Goławski A.

Drzemlik Falco columbarius
- 08.03, 1 os., Krzymosze, gm. Mordy. Parapura A. (2)

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
- 15.03, 1 os., ok. Jaktorowa (gm.). Gawrońscy D. i J. (1)

Siewka złota Pluvialis apricaria
- 15.03, 22000 os., Narzym, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Adamiak R., Antczak K., Murawski M. (2; 1)

Batalion Calidris pugnax
- 01.03, 2 os., Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)

Krwawodziób Tringa totanus
- 15.03, 1 gł., Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Turawski S. i inni. (w styczniu był widziany 1 os. w dolinie Krzny) (1)

Kszyk Gallinago gallinago
- 06.03, 1  os., ok. Jaktorowa (gm.). Gawroński J. (1)

Kulik wielki Numenius arquata
12.03, Stare Budy, gm. Brańszczyk. Wyszyński R. (2)

Rycyk Limosa limosa
19.03., 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K. (1)

Biegus zmienny Calidris alpina
17-19.03., 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Musiał T. i inni. (5;1)
19.03., 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K. (1)

Mewa romańska Larus michahellis
- 15.03, 1 os. (2cy), rz. Wisła, rez. Ławice Brzeskie. Rycak M.

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
- 11.03, 1 ad., Pruszków(m). Mortka K. (1)
- 16.03, 3 os., rz. Wisła, Warszawa(m). Tabaka P. (4)
- 28.03, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Turowski S. i inni. (1)
- 30.03, 1 ad., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (5)

Mewa blada Larus hyperboreus
- 10-23.03, 1 imm., Pruszków. Mortka K. i inni. (1)
- 19.03, 1 imm. rz. Wisła, Wyspy Zawadowski. Piasecki M. (1)
- 22.03, 1 imm., Zb. Zegrzyński, Arciechów, gm. Radzymi. Szczepankiewicz E. (1)

Uszatka błotna Asio flammeus
- 15.03, "znalezione pióra", gm. Żuromin. Adamiak R. (2)
- 24.03, 1 os., Piaseczno (m). Matyjasiak Ł. (1)

Sóweczka Glaucidium passerinum
- 18.03, Puszcza Kozienicka. Iwańczuk C., Szafrański A. (1)

Kląskawka Saxicola rubicola
- 21.03, 1 f, Góry, gm. Korczew. Mydlak J.,  Radwońska A. (2)
- 27.03, 1 os., gm. Orońsko. Tęcza R. (1)

Remiz Remiz pendulinus
- 20.03, 1 os., st. Grzegorzewice. Tabor J. (1)

Grzywacz Columba palumbus
- 28.03, 600 os.,  Kodłutowo, gm. Raciąż. Rzępała A. i M. (2)

Fot. Robert Adamiak

Pliszka górska Motacilla cinerea
- 22.03, 1 m, Narzym, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Adamiak R. (1)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza województwa mazowieckiego

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. Forum Przyroda http://forum.przyroda.org
4. BirdWatching http://www.birdwatching.pl/
5. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.

banerruch

Ilość odwiedzin

2608071
DzisiajDzisiaj159
WczorajWczoraj385
TydzieńTydzień1136
MiesiącMiesiąc10149