(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 07.01, 3 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Ryźlak D. (5)

Gęś zbożowa Anser fabalis
– 04.01, 7 os., Łaz, gm. Chorzele. Murawski M. (1)
– 04.01, 3 os., Pulwy, pow. wyszkowski. Matyjasiak Ł., Ślusarski K. (1)
– 11.01, 26 os., Kampinoski P. N. Gawrońscy D. i  J. (1)
– 17.01, 11 os., rz. Wisła, gm. Sieciechów. Łukaszewicz M. (1)
– 17.01, 4; 13 os., Dolina Słudwi, woj. łódzkie. Turowski S., Głowacki P., Mortka K. (1)
– 17.01,  2 os., Gostomia, gm. Nowe Miasto n. Pilicą. Sieczak K. (1)
– 25.01, 16 os., Rusinka, gm. Zalesie, woj. lubelskie. Mydlak J. i inni. (2)

Gęś białoczelna Anser albifrons
– 01.01, 2 os., Babsk, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie. Boguszewski P., Kielan Sz. (1)
– 17.01, 43 os., rz. Wisła, gm. Sieciechów. Łukaszewicz M. (1)
– 17.01, 1 os., Dolina Słudwi, woj. łódzkie. Turowski S., Głowacki P., Mortka K. (1)
– 25.01, 1 os., Rusinka, gm. Zalesie, woj. lubelskie. Mydlak J. i inni. (2)

Gęgawa Anser anser
– 17.01, 2 os., rz. Wisła, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Fot. Marcin Łukaszewicz

Bernikla białolica Branta leucopsis
– 17.01, 7 os., rz. Wisła, gm. Sieciechów. Łukaszewicz M. (1)

Świstun Anas penelope
– 04.01, 8 os., rz. Bug, Słopsk, gm. Zabrodzie. Matyjasiak Ł., Ślusarski K. (2)
– 06.01, 1 os., Inowłódz, gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Tabor J. (1)
– 06.01, 1 os., Warszawa (m). Koper K. (4)
– 15.01, 2 m, Inowłódz, gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 17.01, 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Staneccy M. i M. (5)
– 18.01, 1 f, Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 18.01, 1 p,  Górki, gm. Wyśmierzyce. Sieczak K. (1)
– 25.01, 1 os., rz. Pilica, Borowe, gm. Mogielnica. Chmielewski S. (1)

Krakwa Anas strepera
– 06.12-31.01, 1 m, Pruszków. Turawski S. i inni. (4;1)
– 02.01, 1 f, P. Szczęśliwicki, Warszawa (m). Matyjasiak Ł. (1)
– 12.01, 1 m., St. Brustmana, Warszawa (m). Matuszczyk H. (3)
– 15.01, 1 f, Inowłódz, gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 17.01, 1 p, rz. Pilica, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Włodarczyk R. (5)
– 18.01, 1 m, Kuligów, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)

Rożeniec Anas acuta
– 06-07.01, 1 m, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Boguszewscy J. i P.; Ryźlak D. (1;5)
– 17.01, 1 m, rz. Krzna, gm. Zalesie, woj. lubelskie. Wakluski R. (2)
– 18.01, 1 m Górki, gm. Wyśmierzyce. Sieczak K. (1)

Ogorzałka Aythya marila
– 02.01, 1 f/juv., Warszawa (m). Koper K. (4)
– 05.12, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Włodarczyk R., Rydlak D. (5)
– 04.01,  1 f., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł., Ślusarski K. (1)

Bielaczek Mergellus albellus
– 01.01, 3 m + 7 f., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Chrzanowski D. (1)
– 01.01, 1 os., Zb. Zegrzyński.Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 02.01, 2 f + 1 m; 1 f, Zb. Zegrzyński. Kobyłecki P. (1)
– 02.01, 8 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Tabor J. (1)
– 04.01,  1 os., Zb. Zegrzyński. Matyjasiak Ł., Ślusarski K. (1)
– 06.01, 21 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Boguszewscy J. i P. (1)
– 06.01, 6 m + 5 f, Zegrze, gm. Nieporęt. Stolarz P. (2)
– 07.01, 4 m + 7 f, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Ryźlak D. (5)
– 17.01, 4 os., rz. Wisła, gm. Sieciechów. Łukaszewicz M. (1)

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
– 17.01, rz. Wisła, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Bocian biały Ciconia ciconia
– 30.11-23.01, 1 os., Jasienica, gm. Ostrów Mazowiecki. Szymaniak D. (2)

Bąk Botaurus stellaris
– 02-06.01, 1 os., Zb. Górny, Rawa Maz.(m), woj. łódzkie. Boguszewscy J. i P. (1)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
– 17.01, 1 os., rz. Wisła, gm. Sieciechów. Łukaszewicz M. (1)
– 17.01, 1 os., Dolina Słudwi, woj. łódzkie. Turowski S., Głowacki P., Mortka K. (1)

Drzemlik Falco columbarius
– 06.01, 1 os., dolina Słudwii, gm. Zduny, woj. łódzkie. Przybyliński T. (5)
– 30.01, 1 f/juv., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Żuraw Grus grus
– 17.01, 5 os., Bolimów, gm. Bolimów, woj. łódzkie. Boguszewscy J. i P. (1)
– 18.01, 2 gł., Tomczyce, gm. Mogielnica. Sieczak K. (1)
– 18.01, 2 os., Biejków, gm. Promna. Iwańczuk C. (1)
– 24.01, 1 os., Żelków-Kolonia, gm. Siedlce. Cmoch M., Sołoniewicz M. (2)

Kokoszka Gallinula chloropus
– 02-06.12, 2 os., P. Szczęślwicki, Warszawa. Łubieński S. i inni. (1; 2)
– 06.01, 2 os., Zb. Górny, Rawa Mazowiecka(m), woj. łódzkie. Boguszewscy J. i P. (1)
– 18.01, 2 os., rz. Jeziorka, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 19.01, 1 os., P. Koziorożca, Warszawa (m). Matyjasiak Ł. (1)

Wodnik Rallus aquaticus
– 01.01, 1 gł., Zb. Zegrzyński. Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 10.01, 1 os., pola Oborskie, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 25.01, 1 os., Biała Podlaska (m), woj. lubelskie. Aftaruk K. Babula M. (2)
– 25.01, 1 gł., Biała Podlaska (m), woj. lubelskie. Aftaruk K. Babula M. (2)

Czajka Vanellus vanellus
– 17.01, 2 os., rz. Wisła, gm. Sieciechów. Łukaszewicz M. (1)

Krwawodziób Tringa totanus
– 15.01, 1 os., Styrzyniec, gm. Biała Podlaska, woj. lubelskie. Gustyn T. Gustyn R. (2)

Bekasik Lymnocryptes minimus
– styczeń, 1 os., Krzemienica, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– styczeń, 3 os., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 10.01, 1 os., pola Oborskie, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Kulik wielki Numenius arquata
– 06.01, 1 os., Zagroby, gm. Żychlin, woj. łódzkie. Przybliński T. (5)

Mewa siwa Larus canus
– 04.01, 3500 os., zb. Zegrzyński, Nieporęt (gm.). Matyjasiak Ł., Ślusarski K. (1)

Mewa romańska Larus michahellis
– 19.01, 1 (2cy), P. Koziorożca, Warszawa (m). Matyjasiak Ł. (1)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 02.01, 1 os. (1 z.), Zb. Zegrzyński.Arciechów, gm. Radzymin. Kobyłecki P. (1)
– 09.01, 2 os., Pruszków. Mortka K. (1)
– 10.01, 1 ad., Pruszków. Mortka K. i Sidelnik M. (1)
– 14.01, 1 os., Pruszków. Mortka K. i Synowiecki J.(1)
– 19.01, 2 os., Pruszków. Kielan Sz. (1)
– 22.01, 2 os., Pruszków. Mortka K. (1)
– 25.01, 1 imm., Pruszków. Morka K. (1)
– 29-30.01, 1 os., Pruszków. Turowski S i inni. (1)

Fot. Stanisław Turowski

Mewa delawarska Larus delawarensis
– 08-12.01, 1 ad., Pruszków. Mortka K. i inni. (1)

Fot. Krzysztof Morka

Mewa blada Larus hyperboreus
– 10-31.01, 1 imm., Pruszków. Mortka K. i inni. (1)
– 20.01, 1 imm., rz. Narew, Nowy Dwór Mazowiecki (m). Koliński A. (1)

Uszatka Asio otus
– 03.01, 23 os., pow. bialski, woj. lubelskie. Mydlak J. (2)

Fot. Stanisław Turowski

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
– 13-29.01, 1 f, Pruszków. Turowski S. i inni. (1)
– 06.01, 1 os., Kampinoski P. N., Gawrońscy D. i J. (1)

Górniczek Eremophila alpestris
– 05.01, 17 os., Władysławów, gm. Huszlew. Mydlak J., Gustyn T. (2)
– 09-10.01, 14 os., Hrud, gm. Biała Podlaska, woj. lubelskie. Mydlak J. i inni. (2)
– 12.01, 27 os., Hrud, gm. Biała Podlaska, woj. lubelskie. Mydlak J. (2)

Pliszka siwa Motacilla alba
– 06.01, 1 os., Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Kosiniak M. (6)
– 14.01, 2 os., Stasiopole, gm. Dąbrówka. Szczepankiewicz E. (1)
– 17.01, 1 os., rz. Wisła, Góra Kalwaria (m). Matyjasiak Ł. (1)

Świergotek łąkowy Anthus pratensis
– 02.01, 1 os., Tomaszów Maz.(m), woj. Łódzkie. Tabor J. (1)
– 17.01, 1 os., rz. Wisła, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 17.01, 1 os., rz. Wisła, Dębówka, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 24.01, 1 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów. Gawrońscy D. i J. (1)

Jarzębatka Sylvia nisoria
– 03.12-06.01, 1 ad., ul. Marszałkowska, Warszawa. Głowacki P. i inni. (1;2)

Raniuszek czarnobrewy Aegithalos caudatus europaeus
– 06.01, 1 os., Inowłódz, gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Tabor J. (1)
– 06.01, 1 os., Rykały, gm. Promna. Synowiecki J. (2)
– 08.01, 1 os., Klonownica Duża, gm. Rokitno, woj. lubelskie. Mydlak J. (2)
– 18.01, 2 os., dolina Jeziorki, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Pierwiosnek Phylloscopus collybita
– 15.01, 1 os., Zakościele, gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Droździk Turdus iliacus
– 07.01, 1 os., Wygoda, gm. Janów Podlaski, woj. lubelskie. Mydlak J. (2)

Siniak Columba oenas
– 02.01, 1 os., Jaktorów (gm.). Gawroński J. (1)
– 31.01, 1 os., Jaktorów (gm.). Gawrońscy D. i  J. (1)
– 04.01, 28 os., Białuty, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko–mazurskie. Pagórski P. (1)

Sierpówka Streptopelia decaocto
– 02.01., 131 os., Międzyrzec Podlaski (gm.), woj. lubelskie. Mydlak J. Gustyn T. (2)

Grzywacz Columba palumbus
– 02.01, 1 os., Jaktorów (gm.). Gawroński J. (1)

Mazurek Passer montanus
– 04.01, 500 os., Białuty, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko–mazurskie. Pagórski P. (1)

Śnieguła Plectrophenax nivalis
– 08.01, 1 os., Hrud, gm. Biała Podlaska, woj. lubelskie. Mydlak J. (2)

Poświerka Calcarius lapponicus
– 09-12.01, 1 os., Hrud, gm. Biała Podlaska, woj. lubelskie. Mydlak J. i inni. (2)

Trznadel Emberiza citrinella
– 29.12-01.01, ~2600 os., Pólko, gm. Biała Podlaska, woj. lubelskie. Mydlak J., Gustyn T., Gustyn R. (2)

Dzwoniec Carduelis chloris
– 01.01, 460 os., Biała Podlaska (m), woj. lubelskie. Gustyn R., Gustyn A. (2)
– 25.01, 500 os., Worgule, gm. Leśna Podlaska, woj. lubelskie. Mydlak J. i inni. (2)

* - nazwa województwa tylko przy obserwacjach spoza województwa mazowieckiego

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. Forum Przyroda http://forum.przyroda.org
4. Portal CLANGA http://www.clanga.com/
5. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl/
6. Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze http://www.ptppiotrkow.org

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.