(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 04.10, 4 ad., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie*. Boguszewski P., Kielan Sz. (1)
– 20.10, 46 (10 juv.) st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Głowacki P. (1)

Fot. Paweł Głowacki

Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis
– 11-21.10, 1 imm., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Głowacki P. i inni. (1)

Fot. Szymon Kielan

Gęś mała Anser erythropus
– 11-29.10, 1 ad., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Turowski S. i inni. (1)

Fot. Krzysztof Antczak

Ohar Tadorna tadorna
– 30.10, 1 imm., st. Rumoka gm. Glinojeck. Antczak K. (1)

Cyranka Anas querquedula
– 11.10, 1 os., st. Modrzejowice, gm. Skaryszew. Malczyk P. (1)

Cyraneczka Anas crecca
– 05.10, 103 os., Zb. Domaniów, Brudnów, gm. Wieniawa. Sieczak K. (1)

Markaczka Melanitta nigra
– 12-25.10, 1 f/juv., Arciechów, gm. Radzymin. Mortka K. i inni. (1)

Ogorzałka Aythya marila
– 02.10, 1 os., Sławno, gm. Wolanów. Tęcza R. (1)
– 05.10, 1 os., Zb. Domaniów, Brudnów, gm. Wieniawa. Kielan Sz. (1)
– 12.10, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Turowski S., Głowacki P., Kozłowski D. (1)
– 15.10, 1 os. ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów. Gawroński J. (1)
– 17.10, 12 os., Arciechów, gm. Radzymin. Matyjasiak Ł. (1)
– 19-23.10, 15 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 20.10, 9 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)
– 24.10, 6 os., st. Kośmin, gm. Grójec. Matyjasiak Ł. (1)
– 25.10, 12 os., Arciechów, gm. Radzymin. Sidelnik M. (1)

Uhla Melanitta fusca
– 20.10, 4 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. (1)
- 23-25.10, 5 os., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. i inni. (1)

Fot. Krzysztof Antczak

Lodówka Clangula hyemalis
– 25.10, 1 imm., Arciechów, gm. Radzymin. Sidelnik M. (1)
– 26-31.10, 2 os., Pęcice, gm. Michałowice. Stelmach R. i inni. (1)
– 26-31.10, 1 imm., st. Rumoka, gm. Glinojeck. Antczak K. i Adamiak R. (1)

Bielaczek Mergellus albellus
– 20-23.10, 6 os., Arciechów, gm. Radzymin. Kozłowski D. i inni. (1)
– 21.10, 2 os., st. Rumoka, gm. Glinojeck. Antczak K. i Adamiak R. (1)
– 25.10, 7 os., Arciechów, gm. Radzymin. Sidelnik M. (1)
– 20.10, 1 f, st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Głowacki P. (1)

Szlachar Mergus serrator
– 20.10, 1 f, st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Głowacki P. (1)
– 31.10, 2 os., Zb. Domaniów. Tęcza R. (1)

Bocian biały Ciconia ciconia
– 09.10, 1 os., okolice Jaworowa, gm. Raszyn. Wardecki Ł., Kajzer K. (1)
– 31.10, 1 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów. Gawroński J. (1)

Czapla siwa Ardea cinerea
– 18.10, 130 os., st. Raszyn, gm. Raszyn. Zawadzki J. (1)

Czapla biała Egretta alba
– 19.10, 124 os., st. Kock, gm. Kock, woj. lubelskie. Matyjasiak Ł. i inni.

Fot. Paweł Wacławik

Warzęcha Platalea leucorodia
– 15-19.10, 1 imm., st. Orońsko, gm. Orońsko. Tęcza R. i inni. (1)

Nur czarnoszyi Gavia arctica
– 17.10, 1 os., zb. Dolny, Rawa Maz., woj. łódzkie. Boguszewscy J. i P. (1)
– 21-26.10, 1 juv., rz. Bug, Skuszew, gm. Wyszków. Twardowski M. (1)
– 23-27.10, 1 juv., Arciechów, gm. Radzymin. Szczepankiewicz E. (1)
– 26-29.10, 2 juv., Zb. Domaniów. Malczyk P. (1)
– 31.10, 1 juv., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów. Gawroński J. (1)

Fot. Przemysław Boguszewski

Perkoz rogaty Podiceps auritus
– 04.10, 2 ad., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Kielan Sz., Boguszewski P. (1)
– 11-26.10, 1 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (1)

Zausznik Podiceps nigricollis
– 17.10, 1 os., st. Orońsko, gm. Orońsko. Tęcza R. (1)

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 10.10, 1 f., Kampinoski P.N. Gawroński J. (1)

Drzemlik Falco columbarius
– 01.10, 1 f/juv., pola Oborskie, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 04.10, 1 f/juv., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Boguszewski P., Kielan Sz. (1)
– 11.10, 1 f, Kampinoski P.N. Gawrońscy D. i J. (1)
– 15.10, 1 f/juv., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów. Gawroński J. (1)
– 19.10, 1 juv., Kampinoski P.N. Gawrońscy D. i J. (1)
– 21.10, 1 os., Rąbież, gm. Opinogór Górna. Antczak K., Adamiak R. (1)
– 22.10, 1 f/juv., gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 25.10, 1 os., Brzozów, gm. Skierniewice, woj. łódzkie. Manikowski M. (3)
– 26.10, 1 os., st. Orońsko, gm. Orońsko. Malczyk P. (1)

Uszatka błotna Asio flammeus
– 19.10, 1 os., Łazienki, Warszawa. Koper K. (4)

Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
– 18.10, 5 os., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Synowiecki J. (2)

Biegus malutki Calidris minuta
– 12.10, 1 os., zd. Domaniów, gm. Wieniawa. Malczyk P. (1)

Brodziec śniady Tringa erythropus
– 16.10, ~120 os., st. Ryki, gm. Ryki, woj. lubelskie. Wierzbicki M. (2)

Kszyk Gallinago gallinago
– 05.10, 42 os., Zb. Domaniów, Brudnów, gm. Wieniawa. Sieczak K. i inni. (1)
– 16.10 ~70 os., st. Ryki, gm. Ryki, woj. lubelskie. Wierzbicki M. (2)

Fot Krzysztof Mortka

Orlica Larus ichthyaetus
– 13.09-19.10, 1 subad., Arciechów, gm. Radzymin. Mortka K. i inni. (1)

Mewa romańska Larus michahellis
– 01.10, 1 juv., rz. Wisła, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)

Mewa żółtonga Larus fuscus
– 01.10, 1 subad., rz. Wisła, gm. Konstancin-Jeziorna. Matyjasiak Ł. (1)
– 04.10, 1 imm., Arciechów, gm. Radzymin. Kobyłecki P., Rycak M. (1)
– 27-30.10, 1 (1 z.)., st. w dolinie Krzemionki, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 30.10, 1 (2 z.), st. w dolinie Krzemionki, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Fot. Krzysztof Antczak

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida
– 10-19.10, 1 juv., st. Orońsko, gm. Orońsko. Tęcza R. i inni. (1)
– 19-24.10, 1 juv., st. Rumoka, gm. Glinojeck. Pagórki P. i inni. (1)

Lelek Caprimulgus europaeus
– 02.10, 1 os. martwy, Radom. Kuropieska R. (1)

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
– 05.10, 1 f, Brok, gm. Brok. Szymaniak D., Serowiecka A. (2)

Brzegówka Riparia riparia
– 04.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin. Rycak M. (1)
– 04.10, 1 os., st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Boguszewski P., Kielan Sz. (1)

Górniczek Eremophila alpestris
– 02.10, 1 głos, Płochocin, gm. Ożarów Maz. Mortka K. (1)
– 18.10, 4 os., Franciszków, gm. Wolanów. Tęcza R. (1)
– 26.10, 9 os.,  Wierzbowo, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie. Pagórski P. (1)

Pliszka górska Motacilla cinerea
– 5.10, 2 os., Chałupki Łaziskie, gm. Orońsko. Dziuba M. (2)

Pliszka żółta Motacilla flava
– 12.10, 1 os., zd. Domaniów, gm. Wieniawa. Malczyk P. (1)

Kląskawka Saxicola rubicola
– 12.10, 1 os., ok. Wyśmierzyc, gm. Wyśmierzyce. Sieczak K. (1)

Pokląskwa Saxicola rubetra
– 27.10, 1 os., Piaseczno, gm. Jedlińsk. Malczyk P. (1)

Pleszka Phoenicurus phoenicurus
– 15.10, 1 os., gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Tabor J. (1)

Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
– 04.10, 4 os., Arciechów, gm. Radzymi. Długosiewicz M. (1)

Zniczek Regulus ignicapilla
– 26.10, 1 os. martwy, Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Maz. Szymaniak D., Kesler A. (2)

Fot. Marek Twardowski

Grzywacz Columba palumbus
– 01.10, ~1025 os., Pulwy, pow. Twardowski M. (1)

Jer Fringilla montifringilla
– 16.10, ~200 os., Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna. Synowiecki J. (2)

Dzwoniec Carduelis chloris
– 16.10, 400 os., Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna. Synowiecki J. (2)

* – nazwa województwa tylko przy obserwacjach poza województwa mazowieckiego

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. AwiBaza http://www.awibaza.pl/
4. Portal CLANGA http://www.clanga.com/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.