(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Rożeniec Anas acuta
– 07.08, 16 os., Podłęcze, gm. Góra Kalwaria, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł., Rapczyński J., Wołowik M. (1)

Hełmiatka Netta rufina
– sierpień 1 f + 3 juv./pull., gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Czapla purpurowa Ardea purpurea
– 10.08, 1 juv. dl. Zbuczynki, ok. Siedlec, woj. mazowieckie. Dombrowski A. (1)

Fot. Michał Rycak

Czapla nadobna Egretta garzetta
– 23.08, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Rycak M. (1)

Ślepowron Nycticorax nycticorax
– 23.08, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Rycak M., Szczepankiewicz E. (1)
– 26.08, 1 os., ok. Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł. (1)

972dc768b720a161b0427cc56e1631db.jpg

Kania czarna Milvus migrans
– 10.08, 1 juv., Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Twardowski M., Szczepankiewicz E., Miciałkiewicz R. (1)
– 23.08, 1 juv., Załogi-Jędrzejki, gm. Czernice Borowe, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)

Fot. Marek Murawski

Kania ruda Milvus milvus
– 18.08, 1 os., Załogi-Jędrzejki, gm. Czernice Borowe, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)
– 23.08, 1 juv., Cierpigórz, gm. Przasnysz, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)
– 29.08, 1 os., Luszyn, gm. Pacyna, woj. mazowieckie. Klimczak R. (3)
– 30.08, 1 os., Cierpigórz, gm. Przasnysz, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)

Fot. Marek Murawski Fot. Marek Twardowski

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 18.08, 1 ad. M, Załogi-Jędrzejki, gm. Czernice Borowe, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)
– 31.08, 1 juv., Wólka Zatorska, gm. Zatory, woj. mazowieckie. Twardowski M. i inni. (1)

Kurhannik Buteo rufinus
– 18.08, 1 juv., Olszanka, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)
– 30.08, 1 juv., Biejków, gm. Promna, woj. mazowieckie. Dębowski P. (1)

Orlik grubodzioby Aquila clanga
– 02.08, 1 ad., gn. pewne (lęg mieszany), pow. nowodworski, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J. (4)

Fot. Marek Murawski

Kobczyk Falco vespertinus
– 18.08, 1 juv., Cierpigórz, gm. Przasnysz, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)
– 18.08, 1 juv., Grabowo Wielkie, gm. Krasne, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)
– 23-24.08, 1-2 f/juv., Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Szczypiński P.
– 23-30.08, 1 juv., Wola Wierzbowska, gm. Opinogóra Górna, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)
– 31.08, 1 juv., Wólka Zatorska, gm. Zatory, woj. mazowieckie. Twardowski M. i inni. (1)

Sokół wędrowny Falco peregrinus
– 30.08, 1 ad., Cierpigórz, gm. Przasnysz, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)

Mewa romańska Larus michahellis
– 12.08, 3 imm., Wyspy Zawadowski, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł. (1)

Rybitwa wilkodzioba Hydroprogne caspia
– 16-17.08, 1 ad. + 1 imm., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Sidelnik M.(1)
– 24.08, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Ewa i Julia Szczepankiewicz. (1)

Fot. Marek Murawski

Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
– 09.08, 1 juv., st. Gutocha, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)

Biegus płaskodzioby Limicola falcinellus
– 09.08, 1 juv., st. Gutocha, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)
– 29.08, 1 juv., st. Gutocha, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Murawski M., Antczak K. (1)

Piaskowiec Calidris alba
– 07.08, 2 os., Podłęcze, gm. Góra Kalwaria, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł., Rogowiec J., Wołowik M. (1)

Kamusznik Arenaria interpres
– 17.08, 1 os, osadniki w Tomaszowie Maz., woj. łódzkie. Wężyk M., Kosiniak M., Kaźmierczak M.
– 24.08, 1 os., osadniki w Tomaszowie Maz., woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)
– 25.08, 1 os., zb. Rdzuchów, gm. Potworów, woj. mazowieckie. Tabor J. (1)

Dubelt Gallinago media
03.08, 1 os., ok. Wyśmierzyć (gm.), woj. mazowieckie. Sieczak K. (1)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
– 25.08, 1 os., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)
– 27.08, 5 os., Mława, woj. mazowieckie. Szczypiński P. (1)

Czajka Vanellus vanellus
– 09.08, 2000 os., st. Gutocha, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)

Fot. Piotr Szczypiński

Mornel Charadrius morinellus
– 28.08, 8 ad. + 5 juv., Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Szczypiński P.
– 30.08, 4 ad. + 7 juv., Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Szczypiński P., Adamiak R. (1)
– 30-31.08, 10 ad. + 8 juv., (gm.) Kozłowo, woj.warmińsko-mazurskie. Szczypiński P., Adamiak R., Antczak K. (1)
– 31.08, 21 os., Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Menderski S., Kołakowski R. (5)

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
– 09.08, 1 juv., Mirków, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł. (1)

Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
– 31.08, 1 os., Siedlce, woj. mazowieckie. Rzępała M. (2)

Dymówka Hirundo rustica
– 23.08, 8000 os., Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Rycak M., Szczepankiewicz E. (1)

Kruk Corvus corax
– 09.08, 200 os., Wola Suchożebrowska, gm. Suchożebry, woj. mazowieckie. Rzępała M. (2)

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl
4. Komisja faunistyczna http://komisjafaunistyczna.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.