(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
– czerwiec - 1 os., st. Raszyński, gm. Raszyn , woj.. mazowieckie. Aniśkiewecz L. i inni. (3)

Hełmiatka Netta rufina
– 26.06, 1 f, st. Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Malik P., Ślusarski K. (1)
– 30.06, 1 f, st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Kielan S. (1)

Fot. Szymon Kielan

Perkoz rogaty Podiceps auritus
– 26.06, 1 ad., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Malik P., Ślusarski K. (1)
– 30.06, 2 ad., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Kielan S. (1)

Fot. Dorota i Jarosław Gawrońscy

Kania czarna Milvus migrans
– 01.06, 1 os., Słowiki gm. Sieciechów, woj. mazowieckie. Kuropieska R. (1)
– 04.06, 1 ad., Milanówek, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J. (1)

Łyska Fulica atra
– 26.06, 1000 os., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Malik P., Ślusarski K. (1)

Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
– 02.06, 1 os., st. K. Piątku, gm. Piątek, woj. łódzkie. Włodarczyk R. (4)

Siewka złota Pluvialis apricaria
– 28.06, 1 os., Pulwy, woj. mazowieckie. Turowski S., Głowacki P. (1)

Żołna Merops apiaster
– 09.06, 10 os., Teodorów, gm. Skórzec, woj. mazowieckie. Kuczborski R. (2)

Fot. Stanisław Turowski

Wójcik Phylloscopus trochiloides
– czerwiec - 1 m, Raszyn, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Mortka K. i inni. (1; 3; 5)
– 04.06, 1 m, Warszawa, woj. mazowieckie.
– 07-08.06, 1 m, Łochów, gm. Łochów, woj. mazowieckie. Michałowski D. (1)
– 10.06, 1 m, Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)
– 11.06, 1 m, Radom, woj. mazowieckie. Słupek J. (5)
– 30.06, 1 m, ul. Okulickiego, Radom, woj. mazowieckie. Tęcza R. (1)

Fot. Stanisław Turowski

Zaroślówka Acrocephalus dumetorum
– 03.06, 1 m, Łęczyno Nowe, gm. Dzierzgowo, woj. mazowieckie. Szczypiński P. (1)
– 06.06, 1 m, Gnojno, gm. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie. Szczypiński P. (1)
– 10-16.06, 1 m, ul. Berystecka, Warszawa, woj. mazowieckie. Kozaczuk A. i inni. (5)

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. AwiBaza http://www.awibaza.pl/
4. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl
5. Portal CLANGA http://www.clanga.com/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.