(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
– maj, 1 os., st. Raszyńskie, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Synowiecki J. i inni. (2)
– maj, 1 os., zb. Mokre Łąki, gm. Izabeli, woj. mazowieckie. Aniśkowicz L. (3)

Ohar Tadorna tadorna
– 22.05, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (1)
– 25.05, 1 os., st. Ryki, gm. Ruki, woj. lubelskie. Kusal B., Paciora K. (2)

Nur czarnoszyi Gavia arctica
– 17.05, 2 ad., st. Okręt, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Tabor J., Łukaszewicz M., Kielan S. (1)

Cietrzew Tetrao tetrix
– 31.05, 1 m, Kurpie, woj. mazowieckiem. Turowski S. (1)

Orlik grubodzioby Aquila clanga
– 22.05, 1 os., (2cy), st. K. Sypina, gm. Piątek, woj. łódzkie. Przybyliński T. (4)

Fot. Piotr Olejnik

Gadożer Circaetus gallicus
– 18.05, 1 os., Bagno Całowanie, woj. mazowieckie. Olejnik P., Gałązka A. (1)

Fot. Dorota i Jarosław Gawrońscy

Kania czarna Milvus migrans
– 01.05, 1 ad., Kampinoski P. N., woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J. (1)
– 02.05, 1 os., ok. Kraśniczej Woli, pow. grodziski, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J. (1)
– 10.05, 1 ad., st. Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Kielan S. (4)

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 30.05, 1 m, Popowo Kościelne, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)

Włochatka Aegolius funereus
– 17.05, 1 os., Kurpie, woj. mazowieckie. Dmoch A., Goławski A., Górecki G. (1)

Fot. Stanisław Turowski

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
– 13-18.05, 1 os., Spalski P. K., woj. łódzkie.  Dzierżanowski T. i inni. (1)

Kraska Coracias garrulus
– 31.05, 1 os., Kurpie Zachodnie, woj. mazowieckie. Sosnowski S, Kamińska M., Podlaska K. (1)
– 15-17.05, 2+1 os., Kurpie, woj. mazowieckie. Banach K. (1)

Żołna Merops apiaster
– 18.05, 9 os., pow. grójecki, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
– 25.05, 1 os., Pulwy, woj. mazowieckie. Turowski S., Głowacki P., Hubik R. (1)
– 27.05, 4 os., pow. grójecki, woj. mazowieckie. Kielan S. (2)
– 28.05, 16; 2 os., pow. radomski, woj. mazowieckie Tęcza R. (1)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
– 01-05.05, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. i inni. (1)

Fot. Przemysław Obłoza

Kamusznik Arenaria interpres
– 18.05, 1 ad., Borowce, gm. Troszyn, woj. mazowieckie. Obłoza P. (1)

Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus
– 10.05, 1 ad., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
– 26.05, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Kozłowski D. (1)

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
– 17.05, 2 ad., st. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Tabor J., Łukaszewicz M., Kielan S. (1)

Pliszka górska Motacilla cinerea
– 18.05, 1 m, Spalski P. K., woj. łódzkie.  Matyjasik Ł. i inni. (1)

Fot. Stanisław Turowski

Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
– 12-18.05, 1 m, Spalski P. K., woj. łódzkie. Tabor J. i inni. (1)

Wójcik Phylloscopus trochiloides
– 23.05, 2 m, Narzymin, woj. warmińsko-mazurskie. Szczypiński P. (1)
– 30.05, 1 m, Raszyn, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Mortka K. i inni. (1)

Fot. Paweł Głowacki

Wodniczka Acrocephalus paludicola
– 17.05, 2 m, Pulwy, woj. mazowieckie. Turowski S., Głowacki P. (1)

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. AwiBaza http://www.awibaza.pl/
4. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.