(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
– 29.04, 1 os., Zb. Mokre Łąki, gm. Izabelin, woj. mazowieckie. Aniśkiewicz L. (3)

Łabędź czarnodzoby Cygnus columbianus
– 06.04, 82 ad. +17 imm., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)
– 11.04, 83 ad. +19 imm.,Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K. (1)

Podgorzałka Aythya nyroca
– 03-04.04, 1 f,  Jaktorów, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Wołowik M., Gawrońscy D. i  J. (1)

Fot. Robert Tęcza

Hełmiatka Netta rufina
– 04.04, 1 m, st. Orońsko, gm. Orońsko, woj. mazowieckie. Tęcza R. (1)

Nur rdzawoszyi Gavia stellata
– 27.04, 3 ad., Szyjki Stare, gm. Glinojeck, woj. mazowieckie. Sosnowski S. inni. (1)
– 30.04, 1 os, ok. Wyszkowa, gm. Wyszków,  woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)

Kania ruda Milvus milvus
– 08.04, 1 os., Skuszew, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)
– 28.04, 1 os., Stawy Gutocha, gm. Baranowo, woj. mazowieckie Sosnowski S., Adamkiewcz D. (1)

Kania czarna Milvus migrans
– 21.04, 1 os., ok. Jaktorowa, gm. Jakotrów, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J. (1)

Fot. Robert Adamiak

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 12.04, 1 m, Korzybie, gm. Szydłowo, woj. mazowieckie. Antczak K., Adamiak R. (1)
– 12.04, 1 m, Kampinoski P.N., woj. mazowieckie.Gawrońscy D. i J. (1)
– 19.04, 1 f, Kampinoski P.N., woj. mazowieckie.Gawrońscy D. i J. (1)

Rybołów Pandion haliaetus
– 03.04, 2 os., Laszczki, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Mortka K., Miciałkiewicz R. (1)

Orlik grubodzioby Aquila clanga
– 03.04, 1 os., Laszczki, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Mortka K., Miciałkiewicz R. (1)

Drzemlik Falco columbarius
– 03.04, 1 m, Skuszew, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)

Fot. Marcin Łukaszewicz

Szablodziób Recurvirostra avosetta
– 11.04, 3 os., St. w Wildze, gm. Wilga, woj. mazowieckie. Łukaszewicz M., Kołaczek L. (1)
– 15.04, 3 os., St. Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Włodarczyk R. (4)

Dublet Gallinago media
– 12.04, 1 os., Dolina Mławki, woj. mazowieckie. Antczak K. (1)
– 12.04, 1 gł., Dl. Słudwi i Przysowy, Złaków Borowy, gm. Zduny,woj. łódzkie. Klimaczak R. (4)
– 17.04, 1 os, Dolina Bugu, gm. Łochów, woj. mazowieckie. Zawadzki J. (1)
– 21.04, 1 os., Dolina Mławki, woj. mazowieckie. Antczak K. (1)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
– 06.04, 1 os., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)
– 12.04, 1 gł., Dolina Mławki, woj. mazowieckie. Szczypiński P. (1)
– 27.04, 6 os, Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. i inni. (1)

Fot. Ewa Szczepankiewicz

Ostrygojad Haematopus ostralegus
– 12.04, 1 os., Wyspy Swiderskie, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł. (1)
– 21.04, 12 os., Małożew, gm. , woj. mazowieckie. Chyralecki P. (1)
– 26.04, 11 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (1)
– 27.04, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. i inni. (1)

Rycyk Limosa limosa
– 06.04, 75 os., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. (1)

Fot. Marek Twardowski

Szczudłak Himantopus himantopus
– 27.04, 2 os, Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. i inni. (1)

Łęczka Tringa glareola
– 23.04, 550 os., Kopaczyska, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)

Fot. Ewa Szczepankiewicz

Brodziec pławny Tringa stagnatilis
– 24.04, 1 os., St. Gutocha, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Murawski M.(1)
– 27.04, 1 os, Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. i inni. (1)

Fot. Michał Rycak

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
– 19.04, 2 os., pola Oborskie, gm. Konstancinj Jeziorna, woj. mazowieckie Rycak M. (1)

Fot. Krzysztof Antczak

Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus
– 27.04, 4 ad., St. Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny, woj.mazowieckie. Murawski M., Antczak K., Hałaburda R. (1)

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
– 05.04, 1 os., Dolina Bugu, woj. mazowieckie. Dombrowski A. (1)

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
– 23.04, 1 p, Dąbrowa, Kampinoski P.N., woj. mazowieckie. Pepłowska-Marczak D. (3)

Lelek Caprimulgus europaeus
– 24.04, 1 os, stawy Jaktorów, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Wołowik M. (1)

Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
– 22.04, 1 os., St. Gutocha, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Murawski M. (1)

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
– 24.04, 1 m, Grębków, gm. Grębków , woj. mazowieckie. Bartosik R. (2)

Fot. Robert Tęcza

Pliszka górska Motacilla cinerea
– 08.04, 1 m, rz. Szabasówka, gm. Orońsko, woj. mazowieckie. Tęcza R. (1)

Gąsiorek Lanius collurio
– 24.04, 1 m, ok. Baranowa, gm. Baranów, woj. mazowieckie. Gawroński  J. (1)

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. AwiBaza http://www.awibaza.pl/
4. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.