(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Bernikla białolica Branta leucopsis
– 22.02, 1 os., Zagroby,  gm. Żychlin, woj.  Chmielewski S. (1)
– 23.02, 1 os., Ktery, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie. Sąsiadek R., Kleszcz A. (3)
– 23.02, 1 os., Rogóźno, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł., Ślusarski K., Malik P. (1)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
– 15.02. 1 os., Kampinoski P.N., woj. mazowieckie. Gawrońska D. (1)

Fot. Krzysztof Antczak

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
– 26.02, 29 os., Bogurzynek, gm. Wiśniewo, woj. mazowieckie. Antczak K. (1)

Szlachar Mergus serrator
– 08.02, 1 f,  rz. Wisła, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Rapczyński  J. inni. (1)

Drzemlik Falco columbarius
– 09.02., 1 m., Wiechnowice, gm. Rzeczyca, woj. łódzki. Kielan S. (2)

Kokoszka Gallinula chloropus
– 02.02, 1 os., Ciechanów, woj. mazowieckie. Sosnowski S., Borowska S., Kamińska M. (1)

Wodnik Rallus aquaticus
– 31.01, 1 os., Jeziorka, gm. Konstancin- Jeziorna, woj. mazowieckie. Szczepański M. (1)

Siewka złota Pluvialis apricaria
– 16.02, 35 os., Doziny, gm. Szreńsk, woj. mazowieckie. Pagórski P.(1)
– 16.02, 40 os., Dolina Słudwi i Przysowy, woj. łódzkie. Maniakowski M., Kubów R. (3)

Biegus zmienny Calidris alpina
– 27.02, 1 os., Dolina Słudwi i Przysowy, gm. Zduny, woj. łódzkie. Faber M. (3)

Fot. Samuel Sosnowski

Bekasik Lymnocryptes minimus
– 02.02, 1 os., Ciechanów, woj. mazowieckie. Sosnowski S., Borowska S., Kamińska M. (1)

Kulik wielki Numenius arquata
– 27.02, 7 os., Prostyń, gm. Małkinia Górna, woj. mazowieckie. Mydlak J. (2)

Krwawodziób Tringa totanus
– 24.02, 1 os., Modlin, gm. Nowy Dwór Maz., woj. mazowieckie. Rapczyński J. (1)

Fot. Paweł Głowacki

Górniczek Eremophila alpestris
– 02.02, 35-40 os., ok. Gassów,  gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Głowacki P. i inni. (1)
– 15.02, 40-45 os. ok. Mławy, woj. mazowieckie. Szczypiński P. (1)

Pliszka siwa Motacilla alba
– 15.02, 1 os., Błota Brudzewickie, woj. mazowieckie. Tabor J. (1)

Krzyżodziób modrzewiowy Loxia leucoptera
– 28.02, 1 m, ok. Lipników, gm. Gzy, woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)

Śnieguła Plectrophenax nivalis
– 06.02, 26 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawroński J. (1)

zebrał i wyszukał: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.