(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 04.01, 8 os., Walewice, pow. łowicki, woj. łódzkie. Boguszewski P., Maniakowscy M. i M.

Krakwa Anas strepera
– 04.01, 1 os., Walewice, pow. łowicki, woj. łódzkie. Boguszewski P., Maniakowscy M. i M.
– 11.01, 4 os., rzeka Wisła, Dęblin, pow. rycki, woj. lubelskie. Łukaszewicz M.
– 11.01, 4 os., rzeka Pilica, woj. łódzkie. Kielan Sz.
– 20.01, 1 m, Zalew w Rawie Mazowieckiej, woj. łódzkie. Boguszewski P.

Rożeniec Anas acuta
– 01.01, 1 m, rzeka Jeziorka, Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. Turowski S.
– 18.01, 1 m, rzeka Jeziorka, Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł.

Płaskonos Anas clypeata
– 04.01, 1 os., Walewice, pow. łowicki, woj. łódzkie. Boguszewski P., Maniakowscy M. i M.
– 04.01, 1 os., Psary, pow. łowicki, woj. łódzkie. Boguszewski P., Maniakowscy M. i M.
– 05.01, 1 f, Zb. Domaniów, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Sieczak K.
– 10.01, 1 os., Zb. Borki, Radom, woj. mazowieckie. Tęcza R.

Świstun Anas penelope
– 04.01, cn. 5, Walewice, pow. łowicki, woj. łódzkie. Boguszewski P., Maniakowscy M. i M.
– 09.01, 3 os., Stawy Gutocha, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. Antczak K.
– 11.01, 3 os., Radzanów, pow. mławski, woj. mazowieckie. Antczak K., Adamiak R., Skrobiński S.
– 12.01, 2 os., Zalew w Rawie Mazowieckiej , pow. rawski, woj. łódzkie. Tabor J., Kielan Sz.
– 18.01, 3 os., Kuligowo, pow. międzyrzecki, woj. mazowieckie. Konwa R., Synowiecki J., Mańkowski W., Marczewski A.
– 19.01, 2 os., Rydzyn Włościański, pow. mławski, woj. mazowieckie. Antczak K., Skrobiński S.
– 20.01, 2 os., Zalew w Rawie Mazowieckiej, woj. łódzkie. Boguszewski P.

Ogorzałka Aythya marila
– 12.01, 1 os., dolina Bugu, Słopsk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 18.01, 1 os., Stasiopole, pow. wołomiński, woj. mazowieckie. Synowiecki J.
– 19.01, 28 os., Zb. Sulejowski, pow. tomaszowski, woj. łódzkie. Wężyk M., Kielan Sz.
– 19-21.01, 3 os., Zalew w Rawie Mazowieckiej, woj. łódzkie. Boguszewski P.

Uhla Melanitta fusca
– 12.01, 1 os., Joachimów-Mogiły, pow. Skierniewicki, woj. łódzkie. Boguszewski P.
– 19.01, 20 os., Zb. Sulejowski, pow. tomaszowski, woj. łódzkie. Wężyk M., Kielan Sz.

Lodówka Clangula hyemalis
– 05.01, 1 imm., Zb. Domaniów, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Sieczak K., Tęcza R.

Bielaczek Mergellus albellus
– 04.01, 2 os., Walewice, pow. łowicki, woj. łódzkie. Boguszewski P., Maniakowscy M. i M.
– 10.01, ok. 10 os., Zb. Zegrzyński, Rynia, pow. legionowski, woj. mazowieckie. Kielan Sz., Merski K., Matyjasiak Ł.
– 11.01, ok.10 os., rzeka Wisła, Dęblin, pow. rycki, woj. lubelskie. Łukaszewicz M.
– 19.01, ok. 10 os., Zb. Sulejowski, pow. tomaszowski, woj. łódzkie. Wężyk M., Kielan Sz.
– 25.01, 1f, dolina Wkry, Sobieski, pow. płoński, woj. mazowieckie. Murawski M., Sosnowski S.

Szlachar Mergus serrator
– 19.01, 1 os., Zb. Sulejowski, pow. tomaszowski, woj. łódzkie. Wężyk M., Kielan Sz.

Karolinka Aix sponsa
– 12.01, 1 m, Park Skaryszewski, Warszawa, woj. mazowieckie. Oleksiuk P.

Mandarynka Aix galericulata
– 18.01, ok. 80 os., Łazienki Królewskie, Warszawa, woj. mazowieckie. Turowski S.

Nur czarnoszyi Gavia arctica
– 04.01, 2 os., Zalew Zegrzyński, pow. legionowski, woj. mazowieckie. Adamowicz M.

Czapla biała Ardea alba
– 04.01, 9-11 os., Psary, pow. łowicki, woj. łódzkie. Boguszewski P., Maniakowscy M. i M.
– 05.01, 2 os., Zb. Domaniów, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Sieczak K., Tęcza R.
– 05.01, 1 os., Zalew Ruda k/Mławy, pow. mławski, woj. mazowieckie. Antczak K., Adamiak R., Skrobiński S.
– 05.01, 1 os., Stawy rybne k/Rumoki, pow. mławski, woj. mazowieckie. Antczak K., Adamiak R., Skrobiński S.
– 06.01, 2 os., dolina Bugu, Skuszew, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie. Twardowski M., Kurowski Ł.
– 06.01, 24 os., dolina Bugu, Kuligowo, pow. międzyrzecki, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 08.01, 2 os., Zalew w Rawie Mazowieckiej, pow. rawski, woj.łódzkie. Boguszewski P.
– 09.01, 1 os., Stawy Gutocha, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. Antczak K.
– 11.01, 4 os., rzeka Wisła, Dęblin, pow. rycki, woj. lubelskie. Łukaszewicz M.
– 11.01, 1 os., Zb. Domaniów, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Tęcza R.
– 11.01, 3, 8, 8, 1, 1 os., dolina Bugu, Kuligowo, pow. międzyrzecki, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 12.01, 1 os., rzeka Rawka, pow. rawski, woj. łódzkie. Tabor J., Kielan Sz.
– 16.01, 4 os., rzeka Radomka, pow. radomski, woj. mazowieckie. Tęcza R.
– 18.01, 23 os., Kuligowo, pow. międzyrzecki, woj. mazowieckie. Konwa R., Synowiecki J., Mańkowski W., Marczewski A.
– 22.01, 6 os., Zalew w Rawie Mazowieckiej, pow. rawski, woj. łódzkie. Boguszewski P.

Sokół wędrowny Falco peregrinus
– 10.01, 1 ad., Kępa Potocka, Warszawa, woj. mazowieckie. Tabaka P.
– 19.01, 1 juv., Giełczyn, pow. mławski, woj. mazowieckie. Antczak K., Skrobiński S.

Żuraw Grus grus
– 06.01, 1-2 gł., Puszcza Pilicka, woj. łódzkie. Tabor J.
– 06.01, 5, 4 os., Kampinowski PN, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.
– 11.01, 13 os., dolina rzeki Wkry, woj. mazowieckie. Grabowski P.

Czajka Vanellus vanellus
– 06.01, 38 os., Obręb, pow. żuromiński, woj. mazowieckie. Antczak K., Skrobiński S.
– 11.01, 5 os., rzeka Wisła, Dęblin, pow. rycki, woj. lubelskie. Łukaszewicz M.
– 11.01, 50 os., dolina rzeki Wkry, woj. mazowieckie. Grabowski P.

Kszyk Gallinago gallinago
– 19.01, 1 os., Pęcice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie. Stelmach R.

Bekasik Lymnocryptes minimus
– 01.01, 4 os., pow. tomaszowski, woj. łódzkie. Kielan Sz.
– 24.01, 3 os., Stawy w dolinie Krzemionki, pow. tomaszowski, woj. łódzkie. Kielan Sz.

Mewa mała Hydrocoloeus minutus
– 01.01, 1 os., dolina Bugu, Wyszków, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie. Kurowski Ł.
– 16.01, 1 os., Kanał Żerański, pow. legionowski, woj. mazowieckie. Oleksiuk P.

Grzywacz Columba palumbus
– 07.01, 1 os., Warszawa-Anin, woj. mazowieckie. Zesławska E.
– 07.01, 1 os., okolice Pruszkowa, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie. Wołowik M.
– 25.01, 1 os., Park Arkadia, Warszawa woj. mazowieckie. Pstrokoński P., Rapczyński J. i inni.

Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus
– 09.01, 1 f, Park Szczęśliwicki, Warszawa, woj. mazowieckie. Długosiewicz M.
– 13.01, 1 m, Park Szczęśliwicki, Warszawa, woj. mazowieckie. Adamowicz M.

Skowronek Alauda arvensis
– 19.01, 1 os., Rykały, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie. Synowiecki J.
– 27.01, 1 os., Pola Oborskie, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. Miciałkiewicz R., Wacławik P.

Górniczek Eremophila alpestris
– 24-28.01, 15 os., Pola Oborskie, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. Synowiecki J., Łubieński S.

Świergotek łąkowy Anthus pratensis
– 14.01, 2 os., odstojniki ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie. Tabor J.
– 18.01, 1 os., Pola Oborskie, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. Turowski S.

Pliszka siwa Motacilla alba
– 10.01, 1 os., Zb. Zegrzyński, Rynia, pow. legionowski, woj. mazowieckie. Kielan Sz., Merski K., Matyjasiak Ł.

Pokrzywnica Prunella modularis
– 01.01, 1 os., dolina Rykalanki, Rykały, pow.białobrzeski, woj. mazowieckie. Synowiecki J.
– 18.01, 1 os., Arciechów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 19.01, 1 os., dolina Mogielanki, pow. rawski, woj. mazowieckie. Chmielewski S.
– 24.01, 1 os., Milanówek, pow. grodziski, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

Rudzik Erithacus rubecula
– 19.01, 1 os., Pęcice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie. Stelmach R.
– 23.01, 1 os., Milanówek, pow. grodziski, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

Kopciuszek Phoenicurus ochruros
– 08.01, 1 os., Warszawa, woj. mazowieckie. Łubieński S.

Czeczotka Carduelis flammea
– 01.01, 1000-1200 os., pow. tomaszewski, woj. łódzkie. Kielan Sz.

Czeczotka tundrowa Carduelis hornemanni
– 25.01, 1 os., Ciszyca, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. Rycak M.

Pierwiosnek Phylloscopus collybita
– 06.01, 1 os., dolina Bugu, Kuligowo, pow. międzyrzecki, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Kruk Corvus corax
– 12.01, 71 os., Niegów, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Krzyżodziób modrzewiowy Loxia leucoptera
– 2-25.01, 2 m., Cegielnia Lewicka, pow. mławski, woj. mazowieckie. Szczypiński P. i inni.

Potrzos Emberiza schoeniclus
– 18.01, 2 os., Kuligowo, pow. międzyrzecki, woj. mazowieckie. Konwa R., Synowiecki J., Mańkowski W., Marczewski A.

Śnieguła Plectrophenax nivalis
– 19.01, 1 os., wysypisko śmieci, Pruszków, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł., Wołowik M., Mateuszczyk H.
– 26.01, 2 os., Sadykierz, pow. tomaszowski, woj. łódzkie. Kielan Sz.

zebrał, wyszukał i podsumował: Samuel Sosnowski

Źródło:
lista dyskusyjna M-ŚTO
www.clanga.com
www.birdwatching.pl
forum przyroda
PGL

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.

banerruch

Ilość odwiedzin

2624082
DzisiajDzisiaj62
WczorajWczoraj353
TydzieńTydzień1938
MiesiącMiesiąc4619