(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Fot. Paweł Głowacki

Bernikla białolica Branta leucopsis
– 12.10, 1 os., Pulwy, woj. mazowieckie. Głowacki P. (1)
– 12.10, 2 os., rz. Wisła, Płock, woj. mazowieckie Kozanecki p. i inni. (1)
– 20.10, 1 os., Walewice, gm. Bielawa, woj. łódzkie. Kleszcz A. (4)

Bernikla rdzawoszyia Branta ruficollis
– 25.10, 1 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawroński J. (1)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 31.10, 113 (18 juv.), Okret, gm. Domaniewice, woj. łódzkie. Ślusarski K., Malik P. (3)

Uhla Melanitta fusca
– 31.10, 1 os., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Ślusarski K., Malik P. (3)

Ogorzałka Aythya marila
– 05.10, 10 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Marczewski A. i inni. (1)
– 12.10, 3 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Fedoruk G. (1)
– 19.10, 15 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (1)
– 26.10, 5 os., Zalew Sulejowski, woj. łódzkie. Boguszewski P., Kielan Sz. (1)
– 27.10, 20 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Mortka K., Szczepankiewicz E. (1)
– 30.10, 8 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Marczewski A., Gaszewski K. (1)

Markaczka Melanitta nigra
– 13.10, 1 f/juv., stawy w Rykach, gm. Ryki, woj. lubelskie. Kasperek K., Śliwiński S., Gałan M. (5)
– 26.10, 1 os., Zalew Sulejowski, woj. łódzkie. Boguszewski P., Kielan Sz. (1)

Bielaczek Mergellus albellus
– 19.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (1)
– 27.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Mortka K., Szczepankiewicz E. (1)

Czapla biała Egretta alba
– 20.10, 120 os., Walewice, gm. Bielawa, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)

Bączek Ixobrychus minutus
– 06.10, 1 m, Niemojki Stacja, gm. Łosice, woj. mazowieckie. Pawołwski P. (2)
– 06.10, 1 juv., Jezioro Wilanowskie, Warszawa, woj. mazowieckie. Suchożebrowska E. i inni. (6)

Nur czarnoszyi Gavia arctica
– 01.10, 2 os., Skuszew, woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)
– 06.10, 1 os., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Sieczak K. (1)
– 19.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (1)
– 19.10, 2 os., Rynia, gm. Nieporęt, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.(1)
– 20.10, 1 os., Kępa Okrzewska, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Konwa R. (6)
– 23.10, 1 juv., Skuszew, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)
– 27.10, 1 os., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Tęcza R. (1)

Nur rdzawoszyi Gavia stellata
– 27.10, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Mortka K., Szczepankiewicz E. (1)

Perkoz rogaty Podiceps auritus
– 06-20.10, 1 os., Walewice, gm. Bielawa, woj. łódzkie. Ślusarski K. i inni. (3)

Jarząbek Tetrastes bonasia
– 18.10, 1 os., Królowa Wola, gm. Inowłódz, woj. łódzkie. Tabor M. (1)

Trzmielojad Pernis apivorus
– 05.10, 1 juv., Kapinoski P. N., woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J. (1)
– 05.10, 1 juv., Iłowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Szczypiński P.

Rybołów Pandion haliaetus
– 31.10, 1 ad., Kampinoski P.N., woj. mazowieckie. Gawroński J. (1)

Kania czarna Milvus migrans
– 18.10, 1 os., Kownaty, gm. Huszlew, woj. mazowieckie. Rzępała M., Stefaniuk K. (2)

Kobuz Falco subbuteo
– 08.10, 1 juv., Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Drzemlik Falco columbarius
– 02.10, 1 os., Łęki Kościelne, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie. Maniakowski M. (6)
– 04.10, 1 f, ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawroński J. (1)
– 05.10, 1 f, Ryczyca, gm. Kotuń, woj. mazowieckie. Parapura A., Jejno J. (2)
– 23.10, 1 m, Kaminoski P.N., woj. mazowieckie. Gawroński J. (1)
– 27.10, 1 m, Kanice, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz. (6)
– 28.10, 1 m, Skuszew, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (1)

Biegus zmienny Calidris alpina
– 13.10, 100 os., Walewice, gm. Bielawa, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)
– 20.10, 100 os., Psary, gm. Bielawa, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)

Piaskowiec Calidris alba
– 06.10, 1 juv., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Sieczak K, Malczyk P. (1)

Brodziec śniady Tringa erythropus
– 11.10, 200 os., stawy w Rykach, gm. Ryki, woj. lubelskie. Malik P., Głowacki P. (1)

Łęczak Tringa glareola
– 13.10, 1 os., Walewice, gm. Bielawa, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł. i inni. (1)

Fot. Szymon Kielan

Bekasik Lymnocryptes minimus
– 08-30.10, do 3 os., Brzozów, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz. (6)
– 23-27.10, do 6 os., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (6)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 19.10, 1 os., Rynia, gm. Nieporęt, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (1)

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
– 29.10, 1 juv. Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Synowiecki J. (1)

Fot. Stanisław Turowski

Sowa jarzębata Surnia ulula
– 12-13.10, 1 os., Śniadowo, gm. Śniadowo, woj. podlaskie. Rycak M. i inni. (1)

Uszatka błotna Asio flammeus
– 14.10, 1 os., Radom, woj. mazowieckie. Zawadzak M. (2)

Oknówka Delichon urbicum
– 13.10, 1 os., Siedlce, woj. mazowieckie. Rzępała M. (2)

Brzegówka Riparia riparia
– 05.10, 2 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Marczewski A. i inni. (1)

Górniczek Eremophila alpestris
– 28.10, 3 os., ok. Radzynia Podlaskiego, woj. lubelskie. Dombrowski A. (1)

Pliszka górska Moticilla cinerea
– 07.10, 1 os., rz. Czarna, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie. Kielan Sz. (1)

Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
– 02.10, 1 os., Łęki Kościelne, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie. Maniakowski M. (6)
– 06-12.10, 4 pojedyncze osobniki – gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz. (2)
– październik - 9 pojedynczych osobników, ok. Siedlec, woj. mazowieckie. Dombrowski A. (1)

Gąsiorek Lanius collurio
– 29.10, 1 juv., Głuszyna, gm. Klwów, woj. mazowieckie. Sieczak K. (1)

Jemiołuszka Bombycilla garrulus
– 20.10, 3 os., Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie. Szymaniak D. (2)

Pokląskwa Saxicola rubetra
– 05.10, 1 os., Kapinoski P.N., woj. mazowieckie. Gawroński J. (1)

Śnieguła Plectrophenax nivalis
– 22.10, 1 os., ok. Mławy, woj. mazowieckie. Pagórski P. (1)
– 27.10, 2 os., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Tęcza R. (1)

Orzechówka Nucifraga caryocatactes
– 05.10, 1 os., Iłowo, gm.Iłowo-Osada, woj.warmińsko-mazurskie. Szczypiński P.
– 05.10, 1 os., Żyrówek, gm. Grójec, woj. mazowieckie. Steczowicz M., Kożuchowska I. (1)
– 13.10, 2 os., Żdżary, gm. Łuków, woj. lubelskie. Śledź S. (2)

Czarnowron Corvus corone
– 26.10, 1 os., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Musiał T. (4)

zebrał, wyszukał i podsumował: Szymon Kielan

Źródło:
1. lista dyskusyjna M-ŚTO
2. Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
3. Forum Przyroda http://www.forum.przyroda.org/
4. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl
5. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne http://www.lto.org.pl
6. AWIBAZA http://www.awibaza.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.