(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
– 26.09, 2 os., Park Szczęśliwicki, Warszawa, woj. mazowieckie. Łubieński S. (źr.4)

Podgorzałka Aythya nyroca
– 21.09, 1 os., Stawy Raszyńskie, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Miciałkiewicz R. (źr.4)
– 29.09, 1 os., Brwilno, gm. Stara Biała, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (źr.4)

Hełmiatka Netta rufina
– 03.09, 1 os., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Włodarczyk R.. (źr.2)

Fot. Piotr Pagórski

Uhla Melanitta fusca
– 21.09, 2 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (źr.4)
– 27-29.09, 1 m, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie. Pagórski P. i inni.

Fot. Jarosław Gawroński

Kormoran mały Microcarbo pygmeus
– 03.09, 1 ad., stawy Jaktorów, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawroński J. (źr.4)

Czapla purpurowa Adrea purpurea
– 01.09, 1 juv., Lesznowola, gm. Lesznowola, woj. mazowieckie. Turowski S. (źr.3)
– 03.09, 1 os., Mysłaków, gm. Nieborów, woj. łódzkie. Włodarczyk R. (źr.2)

Ślepowron Nycticorax nycticorax
– 04.09, 1 głos, Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E. (źr.4)
– 05.09, 1 ad., Łaziska, gm. Orońsko, woj. mazowieckie. Tęcza R. (źr.4)

Nur czarnoszyi Gavia arctica
– 29.09, 1 os., Siedlce, gm. Siedlce (m.), woj. mazowieckie. Rzępała M. (źr.5)

Fot. Jacek Tabor

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 08.09, 1 m, Glina, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Tabor J. (źr.1)

Kania czarna Milvus migrans
– 13.09, 1 ad., okolic Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie Gawońscy D. i J. (źr.4)

Kania ruda Milvus milvus
– 4.09, 1 os., Franciszków, gm. Wolanów, woj. mazowieckie. Tęcza R. (źr.4)

Myszołów włochaty Buteo lagopus
– 25.09, 1 juv., Wyszków, woj. mazowieckie, Twardowski M. (źr.4)

Kurhannik Buteo rufinus
– 25.09, 1 juv., Raszyn, woj. mazowieckie. Miciałkiewicz R. (źr.1)

Kobczyk Falco vespertinus
– 01.09, 1 juv.+1 m, Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie. Kozanecki P. i inni. (źr.4)
– 02.09, 1 juv., Obory, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł. (źr.4)
– 02.09, 1 os., Wierzbica, gm. Serock, woj. mazowieckie. Raciborski D. (źr.6)
– 04.09, 1 juv., Grudź gm. Wola Mysłowska, woj. lubelskie. Mikołajewski D. (źr.5)
– 04.09, 1 juv., Sadykierz, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz. (źr.6)
– 07.09, 1 juv., stawy rybne, Ruda, gm. Dębe Wielkie, woj. mazowieckie. Chróścik W. (źr.6)
– 13.09, 1 juv., Sadykierz, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz. (źr.6)
– 14.09, 1 juv., Bagno Pulwy, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie. Twardowski M.
– 21.09, 1 os., Błota Brudzewickie, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Tabor J. (źr. 4)
– 22.09, 1 juv., Laszczki, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Mortka K., Miciałkiewicz R. (źr.4)
– 24.09, 1 os., Laszczki, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Długosiewicz M. (źr.4)

Drzemlik Falco columbarius
– 03.09, 1 os., Łaziska, gm. Orońsko, woj. mazowieckie. Tęcza R. (źr.4)
– 22.09, 1 os., Klimonty, gm. Mordy, woj. mazowieckie. Cmoch M., Sołoniewicz M. (źr.5)
– 25.09, 1 juv., okolic Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawońscy D. i J. (źr.4)
– 27.09, 1 f/juv., Kapinoski PN., woj. mazowieckie. Gawońscy D. i J. (źr.4)
– 27.09, 1 f/juv., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz. (źr.4)

Bekasik Lymnocryptes minimus
– 27.09, 2 os., gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz. (źr.4)

Kszyk Gallinago gallinago
– 18.09, 110 os., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Malczyk P. (źr.4)

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
– 09.09, 1 os., Łaziska, gm. Orońsko, woj. mazowieckie. Tabor J. (źr.4)

Fot. Marek Długosiewicz

Szlamnik Limosa lapponica
– 04.09, 1 os., Ciszyca, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Długosiewicz M. (źr.4)
– 15.09, 1 os., Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Marczewski A. (źr.3)
– 18.09, 1 juv., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Malczyk P. (źr.4)
– 22.09, 1 os., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Stelmach R., Styś J. (źr.4)

Biegus rdzawy Calidris canutus
– 04.09, 2 os., Ciszyca, gm. Konstancin Jeziorna, woj. mazowieckie. Długosiewicz M. (źr.4)
– 06-14.09, 1 os., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Łukaszewicz M. (źr.4)
– 15.09, 1 os., Wyspy Świderskie, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł. i inni. (źr.4)

Piaskowiec Calidris alba
– 14.09, 3 os., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Łukaszewicz M. (źr.4)
– 15-18.09, 1 juv., Zbiornik Domaniów, woj. mazowieckie. Malczyk P. (źr.4)

Kamusznik Arenaria interpres
– 20.09, 1 os., Wisła, Piotrkowice, gm. Karczew, woj. mazowieckie. Łukaszewicz M. (źr.4)

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 08.09, 1 os., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Musiał T., Kubów R. (źr.2)
– 29.09, 1 ad., Jaktorów, pow. grodziski, woj. mazowieckie, Gawrońscy D. i J. (źr.4)

Fot. Robert Tęcza

Pliszka górska Moticilla cinerea
– 08.09, 1 os., Chałupki Łaziskie, gm. Orońsko, woj. mazowieckie. Tęcza R., Kuropieska R. (źr.4)

Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
– 04.09, 1 os., Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (źr.4)
– 11.09, 1 os., Marki, pow. wołomiński, woj. mazowieckie. Marczewski A (źr.4)
– 14.09, 1 os., Bagno Pulwy, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie. Twardowski M. (źr.4)
– 15.09, 1 os., ok. Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie. Murawski M. i Antczak K. (źr.4)
– 28.09, 1 os., Laszczki, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Mortka K. (źr.4)

Siwerniak Anthus spinoletta
– 14.09, 3 os., Kownaty, gm. Huszlew, woj. mazowieckie. Rzępała M. (źr.5)

Orzechówka Nucifraga caryocatactes
– 08.09, 1 os., Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (źr.4)

Zniczek Regulus ignicapilla
– 03.09, 1 m, okolice ul. Lucerny, Warszawa, woj. mazowieckie. Krasnodębski I. (źr.5)

Jer Fringilla montifringilla
– 18.09, 1 os., Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M. (źr.4)

zebrał i podsumował: Janek Rapczyński

Źródła:
1. Birdwatching.pl (http://www.birdwatching.pl/)
2. Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ (http://www.ptaki.org.pl/)
3. Forum Przyroda (http://forum.przyroda.org/)
4. Lista dyskusyjna M-ŚTO
5. Kartoteka przyrodnicza (http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/)
6. AWIBAZA (http://www.awibaza.pl/)

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.