(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Fot. Ewa Szczepankiewicz

Czapla purpurowa Ardea purpurea
– 30.07, 1 os., Marianów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Kania ruda Milvus milvus
–  13.07, 1 os.,  Gnojno, gm. Pułtusk, woj. mazowieckie. Twardowski  M.
–  17.07, 1 os., Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Janiszewski  T.
–  23.07, 1 os., Mordy, gm. Mordy, woj. mazowieckie. Chyła J., Krupiński D.

Kurhannik Buteo rufinus
–  09.07, 1 ad., ok. Siedlec, woj. mazowieckie. Dombrowski A.

Dubelt Gallinago media
–  25.07, 1 os., Mołożew nad Bugiem, woj. mazowieckie. Białomyzy P.

Fot. Robert Tęcza

Mewa żółtonoga Larus fuscus
–  23.07, 1 os., Radom, woj. mazowieckie. Tęcza R.

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
–  13.07, 2 os., Gnojno, gm. Pułtusk, woj. mazowieckie. Twardowski  M.
–  20.07, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Żołna Merops apiaster
–  21.07, 3 os., ok. Nowego Miasta, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł. i inni.
–  27.07, 3 os., ok. Wyszkowa, woj. mazowieckie. Turowski S.

Wodniczka Acrocephalus paludicola
–  06.07, 1-2 os., Kurpie, woj. mazowieckie. Murawski M.
–  22.07, 2 os., ok. Siedlec, woj. mazowieckie. Dombrowski A.

Zaroślówka Acrocephalus dumetorum
–  01.07, 1 os., Brzozowo Nowe, gm. Dzierzgowo, woj. mazowieckie. Szczypiński P.

zebrał i podsumował: Przemysław Boguszewski

Źródła:
lista dyskusyjna M-ŚTO
portal CLANGA http://www.clanga.com/
AWIBAZA http://www.awibaza.pl/
portal Birdwatching http://www.birdwatching.pl/ 
Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl
Forum Przyroda http://www.forum.przyroda.org
strona TP Dubelt http://dubelt.org.pl/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.