(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 14.04, 78 os., staw Rydwa, gm. Domaniewice, pow. łowicki, woj. łódzkie. Lewandowski S.

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
– 9.04, 2 os., Raszyn, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Synowiecki J.
– 11-30.04, 1 os. Raszyn, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Fedoruk G. i inni.

Bernikla białolica Branta leucopsis
– 15.04, 10 os., Dolina Omulwi, woj. mazowieckie. Murawski M., Sosnowski S.
– 14.04, 2 os., Brodowe Łąki, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Zientek P.
– 14.04, 2 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Kleszcz A.
– 16.04, 1 os., Skuszew, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M.

Ohar Tadorna tadorna
– 6-7.04, 1 ad., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł i inni.
– 14.04, 1 os., Brodowe Łąki, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Zientek P.
– 21.04, 1 os., Zalew Zegrzyński, Arciechów, woj. mazowieckie. Mortka K., Mutera A., Szczepankiewicz E.

Gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca
– 16.04, 1 os., okolice Mińska Mazowieckiego, woj. mazowieckie. Klimaszewski K.

Świstun Anas penelope
– 13.04, ok. 6500 os., Klimonty, gm. Mordy, woj. mazowieckie. Dombrowski A.

Cyraneczka Anas crecca
– 14.04, 800 os., Brodowe Łąki, gm. Baranowo, woj. mazowieckie. Zientek P.

Głowienka Aythya ferina
– 13.04, 420 os., Zalew Zegrzyński, woj.mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Fot. Stanisław Turowski

Hełmiatka Netta rufina
– 7-8.04, 1 m, Walewiece, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Matyjasiak Ł i inni.

Podgorzałka Aythya nyroca
– 14.04, 2 os., Raszyn, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Konwa R.

Ogorzałka Aythya marila
– 4.04, 9 m + 2 f, Wisła, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Węgrzynowicz A.
– 13.04, 1 p, Zalew Zegrzyński, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 14.04, 1 m, Brzuza, gm. Łochów, woj. mazowieckie. Twardowski M. Szczepankiewicz E. i inni.
– 14.04, 3 m + 5 f, Łomiank, gm. Łomianki, woj. mazowieckie. Węgrzynowicz A.
– 25.04, 1 m, Raszyn, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Grothe S.

Uhla Melanitta fusca
– 19.04, 2 os., Zalew Zegrzyński, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 21.04, 5 + 3 os., Zalew Zegrzyński, Arciechów, woj. mazowieckie. Mortka K., Mutera A., Szczepankiewicz E.

Lodówka Clangula hyemalis
– 24.04, 2 os., Ryki, gm. Ryki, woj. lubelskie. Piechota D.

Gągoł Bucephala clangula
– 7.04, 1000 os., Zalew Zegrzyński, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Szlachar Mergus serrator
– 4.04, 1 f, Wisła, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Węgrzynowicz A.
– 6-8.04, 4 m + 1 f,  Walewiece, gm.Bielawy, pow. łowicki, woj. łódzkie. Rapczyński J. i inni.
– 10.04, 1 m, Krzemienica, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz.
– 9.04, 1 p, Rybno, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M.
– 15.04, 1 f, dolina Omulwi, woj. mazowieckie. Murawski M., Sosnowski S.
– 21.04, 1 f, Zalew Zegrzyński, Arciechów, woj. mazowieckie. Mortka K., Mutera A., Szczepankiewicz E.

Nur czarnoszyi Gavia arctica
– 1.04, 4 os., Łosice, gm. Łosice, woj. mazowieckie. Rzępała M.
– 3.04, 2 os., Zakroczyn, gm. zakroczyn, woj. mazowieckie. Olszewski A.
– 4.04, 47 os., Wisła, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Węgrzynowicz A.
– 5.04, ok.45 os., Wisła, Gassy, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Synowiecki J.
– 7.04,  4 ad., Zalew Zegrzyński, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 14.04, 1 ad., Płatkownica, gm. Sadowne, woj. mazowieckie. Serowiecka A., Szymaniak D.
– 28.04, 1 ad., Bronisławówka, gm. Pomiechówek, woj. mazowieckie. Kozłowski D. 

Fot. Jarosław Synowiecki

Bączek Ixobrychus minutus
– 21.04, 2 m, Ruda, gm.Dębe Wielkie, woj. mazowieckie. Chróścik W.

Kania czarna Milvus migrans
– 7.04, 1 os., Kapinoski PN, woj. mazowieckie. Gawrońscy D i J.
– 10.04, 1 os., Ktery, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie, Kielan Sz.
– 13.04 1 os., ok. Ulowa, gm. Klwów, woj. mazowieckie. Siczak K.
– 24.04, 1 os., Michalinek, gm. Płońsk, woj. mazowieckie. Sosnowski S.

Kania ruda Milvus milvus
– 7.04, 1 ad., Kapinoski PN, woj. mazowieckie. Gawrońscy D i J.
– 17.04, 1 os., Ossowice, gm. Cielądz, woj. łódzkie. Boguszewski P.
– 24.04, 1 os., Krzemienica, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz.
– 26.04, 1 os., Brzuza, gm. Łochów, woj. mazowieckie. Miciałkiewicz R., Mortka K., Twardowski M., Wacławik P.

Fot. Dariusz Michałowski

Gadożer Circaetus gallicus
– 11.04, 1 os., Wyszków, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M.
– 13-14.04, 1 os., Brzuze, gm. Łochów, woj. mazowieckie. Michałowski D., Twardowski M., Szczepankiewicz E. i inni.

Fot. Piotr Zientek

Błotniak stepowy Circus macrourus
– 19.04, 1 m, ok. Wyszkowa, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M.
– 26.04, 1 m(2cy), Krasnosielc, gm. Krasnosielc, woj. mazowieckie. Zientek P.

Orzeł przedni Aquila chrysaetos
– 7.04, 1 juv., Kapinoski PN, woj. mazowieckie. Gawrońscy D i J.

Drzemlik Falco columbarius
– 5.04, 1 m, ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawrońscy D i J.
– 9.04, 1 f/imm., Ciechanów, gm.Ciechanów, woj. mazowieckie. Murawski M.
– 10.04, 1 os., Orłów, gm. Bedlno, woj. łódzkie. Przybyliński T., Kielnierowski G., Pluta S.
– 15.04, 1 f/imm., dolina Omulwi, woj. mazowieckie. Murawski M., Sosnowski S.

Kobuz Falco subbuteo
– 05.04, 1 ad., Wiechnowice, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz.

Zielonka Porzana parva
– 13.04, 1 m., Zalew Borki, Radom, woj. mazowieckie. Tęcza R.

Ostrygojad Haematopus ostralegus
– 15.04, 1 os. Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 22-27.04, 4 os., Lucimia, gm. Przyłęk, woj. mazowieckie. Ligęza S.

Szczudłak Himantopus himantopus
– 29.04, 1 p, Orońsko, gm. Orońsko, woj. mazowieckie. Malczyk P.

Biegus mały Calidris temminckii
– 13.04, 1 os., Jednorożec, gm. Przasnysz, woj. mazowieckie. Zientek P.

Piaskowiec Calidris alba
– 29.04, 1 os., Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Głowacki P., Matyjasiak Ł., Turowski S.

Bekasik Lymnocryptes minimus
– 12.04, 1 os., Mińsk Mazowiecki, gm. Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie. Chróścik W.
– 12.04, 2 os., Sadykierz, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan S.
– 21.04, 1 os., Truskaw, gm. Izabelin,  woj. mazowieckie. Tabaka P.

Kulik mniejszy Numenius phaeopus
– 25.04, 1 os., Chociw-Wale, gm. Czerniewice,  woj. łódzkie. Kielan Sz.

Brodziec pławny Tringa stagnatilis
– 21.04, 1 os., Ruda, gm. Dębe Wielkie, woj. mazowieckie. Chróścik W.
– 24.04, 1 os., Chociw-Wale, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz.

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
– 5.04, 1 ad., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz.
– 7.04, 3 ad., J. Czerniakowskie, Warszawa, woj. mazowieckie. Marczewski A.
– 7-15.04, 1-4 ad., Radom, woj. mazowieckie. Furdal G., Malczyk P., Tęcza R.
– 15.04, 2 ad., wysypisko na Odolanach, Warszawa, woj. mazowieckie. Kobyłecki P.
– 16.04, 2 ad., Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 16.04, 1 ad., Stasiopole, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 23.04, 2 ad., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz.
– 24-25.04, 1 imm., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz.

Mewa żółtonoga Larus fuscus
– 6.04, 15 os., Zalew Borki, Radom, woj. mazowieckie. Tęcza R.
– 7.04, 69 ad., J. Czerniakowskie, Warszawa, woj. mazowieckie. Marczewski. A.
– 10.04, 37 ad., z. Borki, Radom, woj. mazowieckie. Malczyk P.

Mewa romańska Larus michahellis
– 01-10.04, 2 ad., Radom, woj. mazowieckie. Malczyk P.
– 11.04, 2 imm.(3cy), Radom, woj. mazowieckie. Malczyk P.
– 27.04, 1(2cy); 1(3cy), Kłudno, gm. Wieniawa, woj. mazowieckie. Malczyk P.

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
– 13.04, 5 os., Klimonty, gm. Mordy, woj. mazowieckie. Dombrowski A.
– 13.04, 1 os., Dolina Narwi, Modlin, gm. Pomiechówek, woj. mazowieckie. Fedoruk G.
– 13.04, 1 os., Arciechów, gm. Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
– 14.04  2; 1 os., Brzuze, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M.
– 20.04, 1 os., Kurpie Murawski M.

Kukułka Cuculus canorus
– 08.04, 1 gł., Ruda Szostkowska, gm. Wodynie, woj. mazowieckie. Olszewski T.
– 10.04, 1 gł., Ruda Wolińska, gm. Wodynie, woj. mazowieckie. Śledź M.

Uszatka błotna Asio flammeus
– 6.04, 1 os., ok. Żuromina, gm. Żuromin, woj. mazowieckie. Adamiak R.

Jerzyk Apus apus
– 17.04, 2 os., Dolina Bugu, Skuszew, woj. mazowieckie. Twardowski M.

Żołna Merops apiaster
– 21.04, 2 os., Kapinoski PN., woj. mazowieckie. Gawrońscy D i J.

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
– 13-21.04, 2 os., gm. Przysucha, woj. mazowieckie. Stojek G.

Jemiołuszka Bombycilla garrulus
– 7.04, 700 os., Konstancin Jeziorna, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł.

Paszkot Turdus viscivorus
– 9.04, 180 os., (120; 60), Raszyn, gm. Raszyn, woj. mazowieckie. Miciałkiewcz R.

Zaganiacz Hippolais icterina
– 20.04, 1 m, Wierzbica, gm. Serock, woj. mazowieckie. Raciborski D.

Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
– 28.04, 1 m, Warszawa (Mokotów), woj. mazowieckie. Żelichowska H.

Śnieguła Plectrophenax nivalis
– 2.04, 9 os., Obory, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Bryłka P.
– 5.04, 2; 9 os., Kąty, gm. Opinogóra Górna, woj. mazowieckie. Szczypiński P.
– 7.04, 1 os., Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie. Wacławik P. Sidelnik M.
– 7.04, 3 os., Anonin, gm. Stanin, woj. lubelskie. Cmoch M.

zebrał, wyszukał i podsumował: Szymon Kielan

Źródło:
lista dyskusyjna M-ŚTO
portal CLANGA http://www.clanga.com/
AWIBAZA http://www.awibaza.pl/
portal Birdwatching http://www.birdwatching.pl/ 
Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl
Forum Przyroda http://www.forum.przyroda.org/
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne http://www.lto.org.pl

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.