(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
– 17.03, 3 os., Zbiornik Miedzna, gm. Żarnów, woj. łódzkie. Dębowski P.

Bernikla białolica Branta leucopsis
– 3.03, 2 os., Modlin,  gm. Pomiechówek, woj. mazowieckie. Ślusarski K.
– 7.03, 3 os., Modlin,  gm. Pomiechówek, woj. mazowieckie. Synowiecki J.

Ohar Tadorna tadorna
– 5.03, 3 os., Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie. Fuss J.

Krakwa Anas strepera
– 24.03, 2 os., Kuligów, Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Płaskonos Anas clypeata
– 9.03, 2 os., Płatkownica gm. Sadowne, woj. mazowieckie. Szymaniak D.

Cyranka Anas querquedula
– 6.03, 2 os., Zalew  Domaniów, gm. Wieniawa, woj. mazowieckie. Malczyk P.

Ogorzałka Aythya marila
– 17.03, 1 os., Arciechów, gm.  Radzymin, woj. mazowieckie. Kozłowski D.

Karolinka Aix sponsa
– 2.03, 1 os., Warszawa, woj. mazowieckie. Fedoruk G.

Bielaczek Mergus albellus
– 16.03, 20 os., Arciechów, gm.  Radzymin, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Szlachar Mergus serrator
– 21.03, 1 os., Dębe, gm. Serock, woj. mazowieckie. Górny T.

Bocian biały Ciconia ciconia
– 8.03, 2 os., Komorowo – Jednostka, gm. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie. Szymaniak D.

95b9493e0d431e0be657f798cda957c2.jpg

Orzeł przedni Aquila chrysaetos
– 16.03; 23.03, 1 os., KPN, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.
– 21.03, 1 os., Fidest, gm. Wyszków, woj. mazowieckie. Twardowski M.

Kania ruda Milvus milvus
– 30.03, 1 os.,  Sulejów, woj. łódzkie. Dębowski P.

Błotniak stawowy Circus aeruginosus
– 18.03, 1 os., Stawy w Jaktorowie, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Wołowik M.

Drzemlik Falco columbarius
– 5.03, 1 os., Sadykierz, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz.

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
– 21.03, 2 os., Zalew  Domaniów, gm. Wieniawa, woj. mazowieckie. Malczyk P.

Siewka złota Pluvialis apricaria
– 11.03, 2 os., Stawy w Jaktorowie, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Wołowik M.

Krwawodziób Tringa totanus
– 17.03, 1 os., Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Oleksiuk P.

Kulik wielki Numenius arquata
– 30.03, 5 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

Bekasik Lymnocryptes minimus
– marzec, 1-3 os., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz.
– 17.03, 1 os., Stawy w Jaktorowie, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Wojdylak W.

Batalion Philomachus pugnax
– 9.03, kilka os., Dolina Słudwi i Przysowy, woj. mazowieckie. Włodarczyk R.

32d1f202c0a360694c878208ed849fd5.jpg

Mewa romańska Larus michahellis
– 21-22.03, 1-3 os., Radom, woj. mazowieckie. Malczyk P.

Mewa zółtonoga Larus fuscus
– 22.03, 1 os., Radom, woj. mazowieckie. Malczyk P.

Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla
– 17.03, 1 os., Zalew  Domaniów, gm. Wieniawa, woj. mazowieckie. Sieczak K.

Uszatka błotna Asio flammeus
– 16.03, 2 os., ok. Żuromina, gm. Żuromin, woj. mazowieckie. Grabowski P.

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
– 1.03, 1 os.,  Warszawa, woj. mazowieckie. Wierzbicki M.

Skowronek polny Alauda arvensis
– 15.03, cn 650 os., Błogie Szlacheckie, gm.  Mniszków, woj. łódzkie. Kielan Sz.

Lerka Lullula arborea
– 28.03, 4 os., Puszcza Bolimowska, woj. łódzkie. Maniakowski M.

Świergotek łąkowy Anthus pratensis
– 17.03, cn. 6 os., Zbiornik Miedzna, gm. Żarnów, woj. łódzkie. Dębowski P.

Kopciuszek Phoenicurus ochruros
– 17.03, 1 os., Zalew Sulejowski, gm. Sulejów, woj. łódzkie. Wężyk M.

Kląskawka Saxicola rubicola
– 9.03, 1 os., Zalew  Domaniów, gm. Wieniawa, woj. mazowieckie. Słupek J., Figarski T.

Wąsatka Panurus biarmicus
– 7.03, 5 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

b02c173650d183bdb355594197631fbc.jpg

Śnieguła Plectrophenax nivalis
24.03, ok. 100 os., Liw, gm. Liw, woj. mazowieckie. Michałowski D.

zebrał i podsumował: Przemek Boguszewski

Źródła:
lista dyskusyjna M-ŚTO
portal CLANGA http://www.clanga.com/
AWIBAZA http://www.awibaza.pl/
portal Birdwatching http://www.birdwatching.pl/ 
Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl
Forum Przyroda http://www.forum.przyroda.org/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.