(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
– 10.02, 13 (6 ad. i 7 imm.), rz. Pilica, gm. Mogielnica, woj. mazowieckie. Sieczak K.

Gęś zbożowa Anser fabalis, gęś białoczelna Anser albifrons, gęgawa Anser anser
– 8.02, "kilkaset", Dolina Bzury, Ktery,  woj. łódzkie. Błaszczyk T., Janiszewski T., Włodarczyk R.

Płaskonos Anas clypeata
–  luty, 1 m, Warszaw woj. mazowieckie Głowacki P i inni.

Rożeniec Anas acuta
– 3.02, 1 m, rz. Pilica, Smardzewice, gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie. Sąsiadek R.
– 23.02, 1 os., Mogielnica, gm. Mogielnica (m), woj. mazowieckie. Chmielewski S.
– 26.02, 1 m, Zalew w Rawie Maz., gm. Rawa Mazowiecka (m), woj. łódzkie. Boguszewski P.

Ogorzałka Aythya marila
– 3-23.02 2 os. kolektor Czajki, rz. Wisła, Warszawa, woj. mazowieckie. Ślusarski K. i inni.

Orzeł przedni Aquila chrysaetos
– 03.02, 1 juv., Kapinoski PN., woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

Drzemlik Falco columbarius
– 10.02 1 os., dolina Bzury, woj. łódzkie. Janiszewski T.
– 17.02 1 f/imm., Izdebno Kościelne, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Wojdylak W.

Fot. Stanisław Turowski

Żuraw Grus grus
– luty, 1 ad., Obory, gm. Konstancin Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł., Turowski S.
–28.02, 1 os., Las Zwierzyniecki, gmina Maków, woj. łódzkie. Boguszewski P.

Bekasik Lymnocryptes minimus
– luty, 1 os., Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie. Kielan Sz.

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
– luty, 1 ad., Warszawa. Marczewski A.

Grzywacz Columba palumbus
– 8-16.02, 2 os., Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie. Szymaniak D.

Siniak Columba oenas
– 15-18.02, 2 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
– 17.02, 1 os., Kępa Polska, gm. Bodzanów, woj. mazowieckie. Borowski P.

Fot. Stanisław Turowski

Górniczek Eremophila alpestris
– 5.02, 8 os., Przesnysz, gm. Przesnysz, woj. mazowieckie. Zientek P.

Siwerniak Anthus spinoletta
– 10-17.02, 1 os., Obory, gm. Konstancin Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł., Turowski S. i inni.

Pliszka siwa Motacilla alba
– 23.02, 1 os., Czarnów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Kopciuszek Phoenicurus phoenicurus
– 02.02, 1 m, Warszawa, gm. Warszawa (m.), woj. mazowieckie. Zawrot D.

Śpiewak Turdus philomelos
– 5.02., 1 os., Warszawa (Wawer), gm. Warszawa (m.), woj. mazowieckie. Krasnodębski I.

Łuskowiec Pinicola enucleator
– 4.02, 2 os., Konstancin-Jeziorna, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Pióro C., Pióro W.

zebrał, wyszukał i podsumował: Szymon Kielan

Źródło:
lista dyskusyjna M-ŚTO
portal CLANGA http://www.clanga.com/
AWIBAZA http://www.awibaza.pl/
portal Birdwatching http://www.birdwatching.pl/ 
Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ http://www.ptaki.org.pl
Forum Przyroda http://www.forum.przyroda.org/

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.