(gatunki rzadkie, nieliczne, obserwacje dużych stad/koncentracji, fenologiczne)

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
 – 14.01, 2 os., rz. Zagożdżonka, woj. mazowieckie. Molęda M

Gęgawa Anser anser
 – 9.01, 9 os., rz. Bug, Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.
 – 19-25.01, 1 os., Jez. Wilanowskie, Warszawa, woj. mazowieckie. Marczewski A., Fedoruk G.

Rożeniec Anas acuta
 – 12.01, 1 os., rz. Pilica, Ulaski Stamirowskie, gm. Wyśmierzyce, woj. mazowieckie. Sieczak K.

Płaskonos Anas clypeata
– 18.01, 1 m, Stawy Kellera, Warszawa, woj. mazowieckie. Żelichowska H.

Świstun Anas penelope
 – 1.01, 1 os., rz. Wisła, Kępa Tarchomińska, Warszawa, woj. mazowieckie. Marczewski A.

Ogorzałka Aythya marila
 – 20.01, 2 os., rz. Wisła, Warszawa, woj. mazowieckie. Turowski S.

de2e00d7255219843ff52a1540fe50f8.jpg

Uhla Melanitta fusca
 – 1.01, 1 os., rz. Pilica, Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie. Kielan Sz.

Lodówka Clangula hyemali
 – 13.01, 2 os., rz. Wisła, Warszawa, woj. mazowieckie. Muchowski W., Muchowska B.

Karolinka Aix sponsa
 – 19.01, 1 os., rz. Jeziorka, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł.
 – 26.01, 1 os., rz. Krzna, Biała Podlaska, woj. lubelskie. Mydlak J.

Szlachar Mergus serrator
 – 23.01, 1 f, rz. Wisła, Warszawa, woj. mazowieckie. Węgrzynowicz A.

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
 – 24.01, 1 os., rz. Wisła, Warszawa, woj. mazowieckie. Długosiewicz M.

Czapla biała Casmerodius albus
 – 13.01, 1 os., rz. Wisła, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Matyjasiak Ł.
 – 14.01, 3 os., rz. Zagożdżonka, woj. mazowieckie. Molęda M.
 – 25.01, 1 os., rz. Bug, Kuligów, gm. Dąbrówka, woj. mazowieckie. Szczepankiewicz E.

Orzeł przedni Aquila chrysaetos
 – 1.01, 1 os., Kampinoski Park Narodowy, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

Wodnik Rallus aquaticus
 – 12.01, 1 os., rz. Pilica, Ulaski Stamirowskie, gm. Wyśmierzyce, woj. mazowieckie. Sieczak K.
 – 13.01, 1 os., Nowe Miasto nad Pilicą, gm. Grójec, woj. mazowieckie. Sieczak K.

Kokoszka Gallinula chloropus
 – 16.01, 2 os., rz. Bzura, woj. mazowieckie. Łukaszewicz M.
 – 19.01, 1 os., Jez. Wilanowskie, Warszawa, woj. mazowieckie. Marczewski A., Fedoruk G.

Żuraw Grus grus
 – styczeń, 1-3 os., Pola Oborskie, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Turowski S. i inni.
 – 8.01, 1 os. Smoszowo, gm. Zakroczyn, woj. mazowieckie. Jejno J., Węgrzynowicz A.
 – 14.01, 2 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

Samotnik Tringa ochropus
 – 12.01, 1 os., rz. Wisła, woj. mazowieckie. Łukaszewicz M.

Bekasik Lymnocryptes minimus
 – styczeń, 1 os., Chociw, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie. Kielan Sz.

1ac1fb5bb026fd528ec1ae758d2f3bb1.jpg

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
 – 5-30.01, 1 ad., Mokotów, Warszawa, woj. mazowieckie. Marczewski A.

Mewa żółtonoga Larus fuscus
 – 6.01, 1 os., rz. Wisła, Warszawa, woj. mazowieckie. Głowacki P.

Siniak Columba oenas
 – 1.01, 3 os., Pionki koło Radomia, woj. mazowiecki. Rapczyński J.
 – 14.01, 26.01, 3 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. i J.

Grzywacz Columba palumbus
 – 1.01, 1 os., Odechów, gm. Skaryszew, woj. mazowieckie. Furdal K., Malczyk P., Tęcza R.
 – 1.01, 1 os., Pionki koło Radomia, woj. mazowiecki. Rapczyński J.
 – 26.01, 1 os., ok. Jaktorowa, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie. Gawrońscy D. J.

Dzierlatka Galerida cristata
 – 12.01, 3; 1 os., Radom, gm. Radom (m.), woj. mazowieckie. Miśtal N.
 – 16.01, 2 os., Radom, gm. Radoma (m.), woj. mazowieckie. Stępień Ł.

Świergotek łąkowy Anthus pratensis
 – 5.01, 3 os., pola między Makowem a Skaryszewem, gm. Skaryszew, woj. mazowieckie. Tęcza R.

Pokrzywnica Prunella modularis
 – 19.01, 1 os., rz. Jeziorka, gm. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie. Turowski S.
 – 24.01, 1 os., Brwinów, gm. Brwinów, woj. mazowieckie. Stefaniak M., Tarłowski A.

Kopciuszek Phoenicurus phoenicurus
 – 26.01, 1 os., Radom, woj. mazowieckie. Tęcza R., Kuropieska R.

Czyż Carduelis spinus
 – 16.01, ok. 1000 os., rz. Rawka, gmina Nowy Kawęczyn, woj. łódzkie. Kielan Sz.

zebrał, wyszukał i podsumował: Przemysław Boguszewski

Źródło:
http://www.birdwatching.pl/
http://www.forum.przyroda.org/
AWIBAZA http://www.awibaza.pl/
Kartoteka przyrodnicza http://www.kartoteka-przyrodnicza.pl/
LISTA DYSKUSYJNA M-ŚTO
LISTA DYSKUSYJNA KPRR

Wszelkie wykorzystanie komercyjne, naukowe powyższych danych możliwe jest za zgodą autorów i zgodne z zasadami podanych źródeł.