Torfowisko Siekluki - cenny teren zgłoszony przez M-ŚTO do ochrony.

W styczniu 2021 r. przekazaliśmy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wykonaną w ramach działalności statutowej M-ŚTO dokumentację uzasadniającą utworzenie rezerwatu przyrody obejmującego swym zasięgiem jedno z ostatnich dużych torfowisk na Ziemi Radomskiej. Badania na tym terenie prowadziliśmy już w połowie lat 1980., a aktualnie prezentowane w dokumentacji dane pochodzą z roku 2017. Mam nadzieję, że RDOŚ podejmie skuteczne działania w celu ustanowienia na tym terenie rezerwatu. Wykonana dokumentacja jest realizacją projektu koordynowanego na terenie woj. mazowieckiego przez M-ŚTO w ramach społecznej inicjatywy Klubu Przyrodników „Rezerwaty przyrody - czas na comeback”.

Dokumentacja projektowanego rezerwatu “Torfowisko Siekluki”