„Współpraca M-ŚTO z gminą Żelechlinek”

Projekt:

„Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku”.

zelechlinek-strona.jpg

Głównymi elementami przyrodniczymi projektu były:

 • wykonanie i odpowiednie zagospodarowanie 2 fragmentów linii brzegowej w cofce zbiornika w Żelechlinku, nasadzenie wielu tożsamych gatunków roślin wodnych różnych stref, wypłaszczeniu brzegu,
 • zanurzenie kłód drzew. Miało to za zadanie wykonanie strefy buforowej roślinności wychwytującej zanieczyszczenia rolnicze, biogeny, nutriety. Miejsce sprzyjające rozwojowi różnorodnych organizmów wodnych – ryb, ważek, skorupiaków, chrząszczy, pierścienic. (+ tablica informacyjna)
 • stworzenie nowego miejsca siedliska rozrodczego dla kilku gatunków płazów (żaby z grupy zielonych, rzekotka drzewna, traszka grzebieniasta, żaba moczarowa, żaba trawna, ropucha szara i zielona) (+ tablica informacyjna)
 • wykonanie miejsca rozrodu dla gadów w postaci skalniaka z odpowiednim doborem głazów, kamieni, roślin kserofilnych (+ tablica informacyjna)
  instalacja przyrodnicza stanowiąca pokazową kolekcję i bogactwo roślin pokarmowych dla motyli, wprowadzenie schronień dla tej grupy owadów, wykonanie usypiska kamieni, ogrodzenie (+ tablica informacyjna)
 • instalacja przyrodnicza stanowiąca pokazową kolekcję i bogactwo roślin pokarmowych dla trzmieli, wprowadzenie schronień dla tej grupy owadów, wykonanie usypiska kamieni, ogrodzenie, poidełko dla trzmieli (+ tablica informacyjna)
 • instalacja przyrodnicza stanowiąca pokazową kolekcję i bogactwo roślin pokarmowych dla biedronek, wprowadzenie schronień dla tej grupy owadów, ogrodzenie, wykonanie usypiska kamieni, wieża będąca schronieniem zimowym (+ tablica informacyjna)
 • stworzenie ciągu tablic przyrodniczych na ścieżce wzdłuż stawu:

Przystanek „Ptaki zbiornika i okolic”

Przystanek „Płazy okolic zbiornika”

Przystanek „Ważki zbiornika”

Przystanek „Gady chronione”

Przystanek „Ryby zbiornika”

Przystanek „Motyle”

Przystanek „Trzmiele”

Przystanek „Biedronki”

Przystanek „Ślady i tropy zwierząt”

 • wykonanie pokazowego, dużego ogrodu typowego dla dawnych i tradycyjnych obejść z kolekcją typowych roślin ogródkowych, baza pokarmowa dla owadów, schronienie/hotel dla owadów, poidełko, ogrodzenie (+ tablica informacyjna)
 • edukacja ekologiczna poprzez montaż 4 instalacji/gier terenowych ukazujących znaczenie pszczelarstwa, bogactwa owadów zapylających, pożytków i produktów pszczelich
 • obsadzenie domku do apiterapii krzewami miododajnymi (odpowiednia kolekcja)
 • wykonanie szpaleru różnorodnych drzew dawnych odmian owocowych, zabezpieczenie, opisanie. Drzewa stanowią jednocześnie barierę wiatrochronną, bazę pożytków pszczelich, miejsce zerowania ginących owadów, miejsce żerowania i lęgów ptaków.

Działania te miały za zadanie osiągnąć następujące cele i efekty ekologiczne:

 • poprawa jakości zbiornika w Żelechlinku i pośrednio rzeki Żelechlinianki jako dopływu rezerwatu Rawka
 • wzmocnienie bazy pokarmowej poprzez wprowadzenie właściwych roślin miododajnych dla ginących owadów (pszczoły, trzmiele, motyle)
 • wprowadzenie schronień dla różnych gatunków owadów – trzmieli, pszczół samotnic, motyli
 • stworzenie nowych i dodatkowych miejsc rozrodu dla ważek, gadów, płazów
 • propagacja podejmowanych działań, edukacja przyrodnicza mieszkańców gminy Żelechlinek, podniesienie świadomości środowiskowych dzieci, młodzieży
 • zwiększenie populacji ras pszczoły miodnej poprzez wprowadzenie odpowiednich rojów do domku do apiterapii
 • odtworzenie zadrzewienia tradycyjnych drzew owocowych dawnych odmian
 • utworzenie różnorodnej i bogatej bazy pokarmowo – rozrodczej dla gatunków ryb bytujących w zbiorniku w Żelechlinku.

banerruch

Ilość odwiedzin

2606394
DzisiajDzisiaj220
WczorajWczoraj261
TydzieńTydzień1773
MiesiącMiesiąc8472