PTAKI PUSZCZY KOZIENICKIEJ I TERENÓW PRZYLEGŁYCH

W listopadzie br. ukazała się drukiem monografia ptaków Puszczy Kozienickiej. Jest to unikatowe dzieło omawiające awifaunę tego największego lasu na obrzeżach Radomia. Żaden obiekt tego typu w Polsce nie doczekał się tak kompleksowego opracowania. Zawiera ono podsumowanie danych o gatunkach stwierdzonych w Puszczy od XIX w. do 2017 r. W zbieraniu danych uczestniczył szeroki zespół 75 osób prowadzących obserwacje na opisywanym terenie...

CZYTAJ WIĘCEJ